דף הבית אימון אישי אימון אישי טיפים למערכות יחסים, איך לרכוש חברים? איך לגרום לאנשים לאהוב אותך? לקבל או לתת, איך לגרום לאנשים להעריך אותך? רכישת חברים, איך ליצור חברים? איך להתחבב
טיפים למערכות יחסים, איך לרכוש חברים? איך לגרום לאנשים לאהוב אותך? לקבל או לתת, איך לגרום לאנשים להעריך אותך? רכישת חברים, איך ליצור חברים? איך להתחבב
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 2312
טיפים למערכותיחסים, איך לרכוש חברים? איך לגרום לאנשים לאהוב אותך? לקבל או לתת, איך לגרוםלאנשים להעריך אותך? רכישת חברים, איך ליצור חברים? איך להתחבב על אנשים? איך לרכושידידים?

עכשיו אנירוצה להסביר על בעיתיות של עצות שאתה מקבל מאנשים עצות מה לעשות, אתה נגיד לדוגמאהולך קונה ספר "איך לגרום למישהו לאהוב אותך, איך ככה וככה" כל מיני כאלה, אוקיעכשיו מה הבעיתיות של עצות שאנשים מחלקים לדוגמא איך להתחיל עם בחורה איך למכוריותר איך כל מיני כאלה, מה הבעיתיות בעצות איזה בעיתיות נו תעלו בעיתיות.

ש: אתה מקבעמשהו לבן אדם.

אליעד: אבל מהרע בלקבע משהו לבן אדם קודם כל מה שאמרת זה נכון עכשיו השאלה מה רע בזה אבל או זהחצי.

ש: שזה חצינכון.

אליעד: יפההבעיה היא שזה חצי נכון עכשיו אני אסביר מה הכוונה בדרך כלל כל הספרים של "המהלעשות כדי להשיג תוצאה מסוימת", עוד פעם הספרים או העצות או ההרצאות או מדריכים שלמה לעשות כדי להשיג מטרה X בדרך כלל מה הסיפור שקורה שמה, הסיפור בדרך כלל הוא כזהאותו בן אדם רצה להשיג מטרה ופעל בדרך מסוימת או כל האנשים רוצים להשיג מטרהופועלים בדרך מסוימת וזה לא עובד להם ואז אחד עושה את ההפך וזה עובד לו ואז הואאומר "אם אתה רוצה להשיג את המטרה תעשה את מה שאני עשיתי".

זאת אומרת ישנגיד אנשים שרגילים לפעול בצורה מסוימת ורוצים להשיג מטרה מסוימת ואז בא מישהו והואפועל בדרך חדשה ואז זה מצליח לו ואז הוא אומר "בוא נכתוב ספר איך לעשות איך להשיגאת המטרה", אוקי עכשיו ואז הם כותבים ספר עכשיו מה הבעיה בספרים האלה הספרים האלההבעיה שלהם או הבעיה של העצות האלה שהם נכונים תמיד רק בחצי, מה זאת אומרת נכוניםתמיד רק בחצי הכוונה היא שגם אם אתה תעשה רק את מה שהם אומרים גם אז זה לא יעבודלך.

זאת אומרת אםאתה תיקח חוץ מלדוגמא הספר שאני כתבתי נגיד הספר "להיות אלוהים" שאם אתה תעשה את מהשכתוב בו זה יעבוד לך במאה אחוז אם תעשה רק את מה שכתוב בו זה יעבוד לך במאה אחוז,למה יש דברים שהם נכונים מצד ההגדרה שלהם למרות שגם בספר "להיות אלוהים" עדייןבהתחלה שלו כתוב שאתה גם צריך לעשות את ההפך שלו כן אז זה סוגר את כל הפינות אבלבכל מקרה אני מנסה להעביר מסר כזה אם אתה תיקח ספר "איך להשיג ככה וככה איך לעשותככה" ותקיים את מה שכתוב בו אז אני מחדד ככה אם אתה תעשה רק את מה שכתוב בו אתה גםלא תשיג את התוצאה שאתה רוצה.

ש: שזהאומר?

אליעד: אניאתן דוגמא לדוגמא נגיד ספר, מישהו סיפר על זה פשוט לאחרונה נגיד ספר "איך להשיגחברים" או "איך לרכוש חברים" או משהו כזה אוקי, לא בא נדבר על חברים זה היה הספרספציפית השפעה לא בא נדבר על חברים אז מה לדעתך נגיד היה כתוב בספר "איך לרכושחברים" מה יכלו לכתוב בכזה ספר?

ש: למשל איךלגשת איך ליצור תקשורת עם אותם חברים.

אליעד: ומההיה כתוב נגיד, לא אם אתה רוצה לגרום לאנשים להיות חברים שלך איך תגרום לאנשיםלהיות חברים שלך איך תגרום לאנשים לאהוב אותך, אז מה היה כתוב מה היה כתוב בגדול אזאני אתן לכם את הדוגמא.

ש: אירוחמפגשים.

אליעד: לא,בסדר אבל היה משהו בגישה מה זאת אומרת הנה דוגמא נגיד תארח אותם תפגוש אותם אז מהשנגיד היה כתוב שם לדוגמא זה נגיד תסתכל דרך העיניים שלהם תנסה להתחבר לעולם שלהם,תגרום להם להרגיש שהם בעלי ערך חשובים תזדהה איתם וכו' אבל מה הבעיה בעצותהאלה?

ש: שהם חצינכונות.

אליעד: ולמההן חצי נכונות כי מה שהיה באותו מקרה ספציפי, קודם כל איך נכתב הספר בא נסביר אתההיגיון של כתיבת הספר ההיגיון של כתיבת הספר הוא כזה היה בן אדם שחשב רק על עצמושלא היה אכפת לו מאחרים שראה את העולם רק דרך נקודת המבט של עצמו, שכל הזמן רצהלקבל ולא היה מוכן לתת ואז הוא לא היה לו חברים ואז אמרו לו אתה רוצה שיהיה לךחברים תעשה את ההפך ואז הוא עשה את ההפך ונהיה לו חברים אז הוא כתב ספר "איך לעשותשיהיו לך חברים" אבל מה הבעיה בזה הבעיה היא שיש אנשים לדוגמא שהם עושים מראש כבראת ההפך וזה לא עובד להם. מה הכוונה, הכוונה היא שאם אתה תתעסק רק בלתת ולא בלקבלאם אתה תתעסק רק בלארח אצלך אנשים רק בפה ובשם גם אז אנשים לא יהיו חברים שלך.

ש: כי זה איןלזה איזון.

אליעד: למה כיאז הם רואים אותך כמחויב ולא כאפשרי, יש בעיקרון לקבל ולתת אם אתה רוצה שאנשים יהיוחברים שלך זה מאוד פשוט לעשות את זה "מה הם רוצים להרגיש טוב, מה הם הכי אוהביםלהרגיש טוב, מה הם חולמים בלילה להרגיש טוב, מה הם לא רוצים להרגיש רע", אם במוחשלהם השם שלך והמילה טוב יתחברו ביחד הם ירצו להיות חברים שלך זה כל הסיפור. אלא מהאז לכאורה מה הבעיה תעשה להם כמה שיותר טוב ואז הם יהיו חברים שלך אבל איפה פההבעיה, רגע שניה אבל איפה פה הבעיה אז איפה פה הבעיה?

ש: איך תעשהלהם טוב.

אליעד: תעשהלהם טוב תשאל אותו מה אתה רוצה לך תקנה לו עשית לו טוב כל פעם שהוא ירצה להרגיש טובהוא יחשוב עליך, נו אז למה זאת בעיה?

ש: אתה מרצהאותו ואז אתה מבטל את עצמך כלפיו.

אליעד: אז מהאבל הוא יהיה חבר שלך, לא בהנחה מה שחשוב לך שהוא יהיה חבר שלך לא אכפת לך משום דברמעבר לא אכפת לך לסבול למען זה לא אכפת לך שום דבר, נניח שאתה אומר אין לי בעיה לאאכפת לי לסבול אני רוצה לגרום לו לאהוב אותי.

ש: וזהעובד?

אליעד: מהעובד, רגע נניח שאתה רוצה לגרום למישהו לאהוב אותך נקודה אתה אומר "אני מוכן לשלםכל מחיר בשביל שהוא יאהב אותי" לכאורה מה הוא רוצה להרגיש טוב, מה זה טוב כשהרצוןשלך מתמלא לך תמלא לו את הרצון והוא יאהב אותך כי אתה גורם לו להרגיש טוב. נכוןעכשיו אבל זה לא יעבוד למה זה לא יעבוד?

ש: לאיעבוד?

אליעד:לא.

ש: אם לאיעבוד זה נכון מצד ההגדרה.

אליעד: יפהולנסות להסביר למה זה לא נכון, מצד אחד זה לא נכון.

ש: מצד ההגדרהזה נכון.

אליעד: טובהוא אומר שזה נכון מצד ההגדרה הלאה אני אומר שזה לא נכון. לכאורה בן אדם רוצהלהרגיש טוב מה זה טוב שהרצון שלך מתמלא אתה רוצה לגרום לו לאהוב אותך הוא אוהב אתהטוב תגרום לו להרגיש טוב הוא יאהב אותך, נכון לכאורה נשמעת טענה הנה לוגית ואז ישפה קשר לוגי חלק מהמשפטים שאמרתי היו נכונים מצד ההגדרה וחלק היו מניפולטיביים, יפהאיפה פה המניפולציה איפה פה הקשר הלוגי למה אם אתה תגיד לבן אדם תקום בבוקר תשאלאותו מה אתה רוצה ותביא לו לכאורה עשית לו טוב למה זה לא אומר בהכרח שהוא יאהבאותך?

ש: בן אדם שתידברים הוא רוצה גם את ההפך של הדבר.

אליעד: בהנחהשאתה מביא לו גם את ההפך, אין בעיה הוא אומר בן אדם רוצה גם את ההפך כל מה שתביא לוהוא לא יהיה מרוצה נניח מהיבט מסוים מה שאתה אומר זה נכון ויש לזה עוד היבט כי יכוללהיות שאתה תביא לו את כל מה שהוא רוצה ואז הוא עוד יתלונן עליך למה לא הבאת לו גםאת ההפך גם זה יכול להיות אבל בא נניח שאתה מביא לו גם את ההפך, בא נניח שאתה מביאלו את כל מה שהוא רוצה אם הוא היה רוצה הבאת לו עדיין למה שהוא יאהב אותך, למה יכוללהיות שדווקא בגלל זה הוא לא יאהב אותך?

ש: כנראהשאולי אתה מבטל אותו בקטע של הוא הולך למלאות בעצמו את החסר שלו במקום זה אתה ממלאלו.

אליעד: באנניח שאתה לא מבטל לו את החסר וכשהוא רוצה אתה עושה את זה במינון הנכון שלפעמים זהממנו ולפעמים זה ממך לפי מה שנוח לו.

ש: אם אתהנותן לו גם לתת זה יוצר שוויון.

אליעד: ולא זהעושה לו רע שהוא נותן אבל זה עושה לו רע, אין בעיה אז אתה נותן לו לתת.

ש: מה אתה עודיכול לעשות.

אליעד: אז זהמה שאני שואל לא רק מה אתה יכול לעשות אני אומר לך שזה לא יעבוד בכלל.

ש: למהלא?

אליעד: אז זהמה שאני שואל אותך למה זה לא יעבוד.

ש: לדעתי זהיעבוד.

אליעד: אנימבין שלדעתך זה יעבוד עכשיו אני שואל למה שזה לא יעבוד, אתה חושב שזה יעבוד?

ש: לפעמים אתהנותן לבן אדם ולפעמים אתה מבקש ממנו ואז יש חברות.

אליעד: לא אבללמה לבקש ממנו מה פתאום שתבקש ממנו תראה לו שאתה אוהב אותו בלי תנאים מה אתה מבקשממנו.

ש: זה יוצרכשאתה מבקש ממנו אז זה יוצר.

אליעד: אבללמה ליצור את זה אבל למה ליצור את זה אבל זה מנמיך אותו אתה מחליש אותו אתה מבקשממנו אתה רוצה משהו בתמורה לזה שאתה נותן לו אתה גורם לו להרגיש פחות טוב.

ש: לא זה גורםלו להרגיש יותר טוב כי בן אדם רוצה גם לתת.

אליעד: איןבעיה אז תיתן לו לתת אוקי ואני אומר שזה עדיין לא יעבוד.

ש: זה כןיעבוד.

אליעד: אוקיאז אני אומר שלא, אתה אומר שזה יעבוד?

ש: כן.

אליעד: אניאומר שלא עכשיו נשאל למה לא.

ש: אולי הוארוצה להרגיש שהוא הרוויח את זה.

אליעד: איןבעיה תגרום לו להרגיש שהוא הרוויח את זה זה עדיין לא יעבוד.

ש: על איזהרמת הטוב אנחנו מדברים?

אליעד: על רמתהטוב הכי גבוהה.

ש: כי אם הואמחפש את הטוב הכי גבוהה זה טוב עצמי.

אליעד: יש פהשכל בדבר ואני מסביר אותו כל דבר, מה אתה רוצה להגיד?

ש: שאם אניאעשה לו רק טוב בסופו של דבר לא יהיה לו הוא לא יבין מה זה הטוב, הוא יאבד אתהתחושה של הטוב אני אהפוך להיות מחויב אם נדבר בשפה הזאת ואז כאילו אני לא נותן לוכלום בעצם.

אליעד: מהשהוא אומר זה נכון אני אסביר לכם משהו תתרכזו טוב אם אתה שואל את עצמך איך אני יכוללגרום למישהו להרגיש טוב, תשובה מה זה להרגיש טוב שרצונו מתמלא אתה רוצה לגרום לולהרגיש טוב תמלא את רצונו ככל שתמלא את רצונו ככה הוא ירגיש יותר טוב כי זה נכוןמצד ההגדרה להרגיש טוב כשהרצון מתמלא תמלא את רצונו הוא ירגיש טוב תמלא יותר אתרצונו הוא ירגיש יותר טוב בהנחה שאפשר להרגיש טוב ושטוב זה רצונו מתמלא אבל המעברמכאן ל - יאהב אותי זה כבר לא מחויב כי כדי שהוא יאהב אותך הוא גם צריך לחשוב שהטובשלו תלוי בך. עכשיו איזה דברים בחיי היום יום אתה מאוד תלוי בהם ואתה לא אוהבאותם?

ש: עבודה.

אליעד: כסףאתה אוהב אותו?

ש: לא.

אליעד: אתה לאאוהב כסף?

ש: הוא אמצעילמשהו אחר.

אליעד: אוקיאתה לא אוהב אותו אבל אתה מוכן להתכופף עבורו להרים אותו מהרצפה?

ש: כן.

אליעד: אוקיאתה רואה כסף נופל על הרצפה אתה מרים אותו נכון אתה אומר שלא יכאב לו תשים אותובכיס שלא יקבל מכה, שלא יפצע שלא יישרף שלא יישפך עליו מים אתה שם אותו בכספת הכלאז אתה אוהב אותו נכון יפה, למה כי הוא מביא לך תועלת נכון יפה אבל יש דבריםשבמביאים לך יותר תועלת מכסף ואתה לא אוהב אותם, מה לדוגמא איזה דברים בחיים מביאיםלך הרבה יותר תועלת מכסף לדוגמא ואתה לא אוהב אותם איזה דברים?

ש: את עצמךנגיד שנאה עצמית נגיד.

אליעד: איזהדברים בחיים מביאים לך הרבה יותר תועלת ואתה לא אוהב אותם לדוגמא אוויר מזון מיםחשמל כל הדברים האלה זה דברים שמביאים לך הרבה יותר תועלת מכסף נגיד ואתה לא אוהבאותם.

ש: זה כמו כסףבדיוק.

אליעד: לאנכון אני אסביר לך אתה בא הביתה אומרים לך "יש הפסקת חשמל אם תביא מאה שקל לא תהיההפסקת חשמל" אתה מביא מאה שקל?

ש: כן.

אליעד: מביאזאת אומרת מה יותר חשוב לך חשמל, עכשיו נשאל שאלה אחרת אתה בא הביתה אתה רואה מאהשקל מונח ליד הדלת אתה שמח, שמח אתה בא הביתה אתה רואה חשמל בבית אתה שמח?

ש: לפעמים אתהעצוב כי אתה צריך לשלם אותו בכל מקרה.

אליעד: רגע לאשניה אתה בא הביתה אתה רואה שיש הפסקת חשמל אומרים לך "תביא מאה שקל מחזירים לך אתכל החשמל לעבוד" אתה מביא את המאה שקל כן, זאת אומרת מה חשוב לך יותר החשמל, יפהעכשיו אתה בא הביתה אתה רואה מאה שקל מונח ליד הרצפה כתוב מתנה מאנונימי אתה שמחכן, הלכת בדרך הביתה מצאת אתה שמח כן, באת הביתה מצאת שיש אור בבית חשמל זה משמחאותך לא, למה לא כי אין לך את החיסרון של זה אין לך את החיסרון.

יפה לדוגמאאוויר אומרים לך "תקשיב מחר נגמר האוויר תן מיליון מה שיש לך ותתחייב גם על העתידאתה מקבל אוויר" אתה מתחייב, מתחייב בלי זה מה אני צריך את הכסף אין לי אוויר נכוןיפה, אתה הולך ברחוב ואתה מוצא מאה אלף שקל אתה שמח כן אתה נושם אוויר אתה שמח לא,איך יכול להיות אבל אוויר יותר חשוב מכסף אז איך אתה לא שמח מהאוויר, מה נותן לךיותר תועלת האוויר שאתה נושם או הכסף האוויר אז איך יכול להיות שאתה אוהב יותר אתהכסף מהאוויר.

ש: אז זה יותרמחויב אבל זה כן אותו דבר.

אליעד: לא מהאותו דבר, כי האוויר אין לך את האפשרות שלא יהיה לך אותו אז אתה לא מעריך את מהשאין לך אפשרות שלא יהיה. מה גורם לך להרגיש יותר טוב אוויר או כסף אוויר אבל ממהאתה חווה יותר שאתה מרגיש יותר טוב את הכסף, למה כי הכסף יש אפשרות שלא יהיה לךהאוויר אין אפשרות שלא יהיה לך. זאת אומרת מה הכוונה, הכוונה היא שאם אתה תיתןלמישהו תחושה שאתה נותן לו ונותן לו נכון שזה יגרום לו להרגיש טוב אבל הוא לא יאהבאותך כי כדי לאהוב אותך כדי לחוש כלפיך אהבה הוא גם צריך לחשוב שזה לא ברור מאליושתיתן לו כי אם אתה נותן לו ונותן הוא מתרגל ואז אותך הוא רואה כמחויב ואז מה שיקרהבדרך כלל שהוא גם יתלונן למה לא נתת לו מספיק הוא יגיד "איזה קמצן אתה למה לא נתתלי מספיק אתה בכלל היית צריך לתת לי יותר".

אם אתה תרגילמישהו שאתה נותן לו והוא יחשוב שאתה חייב עד כדי כך שאפילו תגרום לו לחשוב שאתהחייב לתת לו הוא ירגיש מזה רע שלא נתת לו יותר כי הוא יגיד "רגע באיזה זכות אתה לאנותן לי היית צריך לתת לי יותר" לא רק שהוא לא יעריך את מה שנתת הוא עוד יתלונן עלזה שלא נתת לו יותר לדוגמא. עכשיו מה שאמרתי האם זה נכון זה נכון, עכשיו האם מישיכתוב ספר על איך לגרום לאנשים להיות חברים שלך יציין את הפרט הזה "תקשיב גם תיתןלו אבל תיתן לו תחושה שאתה לא חייב לתת לו, אל תיתן לו יותר מדי כשאתה רואה שהוארוצה משהו אל תיתן לו את זה אבל עדיין תיתן לו כדי שהוא יאהב אותך אבל לא רק תיתןלו כדי שלא יהיה מצב שהוא יראה אותך שזה ברור מאליו".

ש: יש ספריעצות שהם כן מדברים בשפה הזאת הם כן דנים במימד הזה.

אליעד: ישספרי עצות שמדברים במימד הזה נכון אבל איפה האבל, אני מנסה להעביר מסר ספציפי אנימנסה להעביר מסר שאומר שבעיקרון המשחק הוא זז הוא נמצא על שני ההפכים כדי להשיגמטרה אתה צריך לעשות את שני ההפכים שלה, זאת אומרת כל דבר בעולם אם אתה תעשה רקאותו הוא לא יעבוד לך כל דבר בעולם אלא אם כן אתה מגדיר נגיד "אני רוצה לצאתמהמשחק" לצאת מהמשחק קח צד לך עד הסוף הגעת כי ההגדרה של לצאת מהמשחק זה להגיע עדהסוף שזה בהקשר של הספר "להיות אלוהים".

בהנחה שאתהרוצה לצאת החוצה קח משהו סע לך עד הסוף והגעת כי זאת ההגדרה אבל בהנחה שאתה רוצהלהישאר בתוך המשחק אין עצה שאם תעשה רק אותה שזה יעבוד לך אתה תמיד צריך לעשות אתהדבר וגם את ההפך שלו זה הסיפור. עכשיו למה הרעיון הספציפי הזה לא בא לידי ביטויהרבה בספרים או בעצות ובמדריכים וכו' כי בדרך כלל מה שקורה זה כזה דבר יש התנהגותנורמטיבית ואחד מוסיף משהו ואז הוא משיג את הדבר ואומר "צריך לעשות ככה".

ש: יש מחויביםשכולם מסכימים עליהם.

אליעד: לא עודפעם יש את הנורמה מה מתנהגים ואחד עושה משהו ואז הוא מצליח אומר "תעשה ככה" נגיד,אני אתן דוגמא נגיד שאומרים לך "אתה רוצה להשיג יותר כסף נגיד תחלום על כסף תרוויחאותו" מה האמת שאם אתה תחלום יותר על כסף יש יותר סיכוי שיהיה לך כסף אבל אם אתה רקתחלום על כסף גם לא יהיה לך כסף למה כי אז אתה תשנא את הכסף לדוגמא, אם אתה כל הזמןתחשוב איך לעשות כסף אתה כבר תשנא אותו ואז לא יהיה לך שום עניין להשיג אותו לדוגמאזה בדיוק בהפוך על הפוך.

עכשיו הרעיוןהוא שקודם כל אם אתה לומד את מה שאני מסביר פה אז אתה כבר מראש יודע את זה ששום דברבקצה שלו לא יעבוד כמו נגיד הסיפור עם הבחורה מה שדיברנו קודם אם אתה תגרום להלהרגיש שזה לא משנה יותר מדי אז היא גם לא תרצה לדבר איתך נגיד יש את כל הדבריםהאלה. אוקי עכשיו בא נלך עוד אחד לעומק משהו יותר מתוחכם נגיד שאתה רוצה שמישהויהיה חבר שלך אז מה הבן אדם רוצה יותר מכל להרגיש טוב, נכון אז מה אמרנו תגרום לולהרגיש טוב אבל תגרום לו להבין שזה לא ברור מאליו שאתה גורם לו להרגיש טוב, נכוןואז הוא יעריך את זה שאתה גורם לו להרגיש טוב ואז הוא יבין "אם אני לא אהיה חברשלו" כאילו הוא יאהב את זה שאתה אוהב אותו כי הוא יבין שזה לא ברור מאליו.

עכשיו מההחיסרון בעצה הזאת החיסרון לכאורה הנה מצאנו את הנוסחה אבל מה החיסרון בעצה הזאת,החיסרון בעצה הזאת שבן אדם רוצה להרגיש טוב בלי תנאים בן אדם רוצה להרגיש טוב שתמידאוהבים אותו שהוא לא רוצה להרגיש שיש מצבים שאתה לא נמצא שם למענו אבל אם אתה תמידתהיה שם למענו אז הוא לא יעריך את זה שאתה שם למענו כמו האוויר אתה לא מעריך אתהאוויר כי הוא תמיד שם נגיד, נגיד את המקום והזמן במה הקיום שלך תלוי במקום וזמן אםלא היה מקום וזמן לא היית קיים אבל אתה מעריך את זה שיש מקום וזמן לא כי תמיד ישמקום וזמן כאילו אתה לא מעריך מה שתמיד קיים למרות שאתה הכי צריך אותו.

עכשיו אז ישפה משהו יותר עמוק אם אתה נגיד בתוך מערכת יחסים ואתה רוצה לגרום לבן אדם השנילאהוב אותך אתה צריך לגרום לו להרגיש שמחויב שאתה תאהב אותו הרי מה בן אדם תמידמצפה בזוגיות בן אדם מצפה בזוגיות להרגיש שאוהבים אותו ושזה מחויב, אם אתה תשדר לבתזוג לדוגמא "אני אוהב אותך אבל זה לא מחויב ואני יכול בכל יום להחליט לא לאהובאותך" אז מצד אחד היא תעריך את זה שאתה אוהב אותה ומצד שני היא תגיד "כן אבל אני לאמרגישה את הבטחון שתמיד תאהב אותי", נכון זאת אומרת ששמה הבן אדם תמיד רוצה להרגיששהאהבה שלך כלפיו היא מחויבת.

אז מה הבעיהפה שאם אתה גורם לבן אדם להרגיש שהאהבה שלך כלפיו מחויבת אז הוא כבר לא מעריך את זהשאתה אוהב אותו ופה אתה צריך לעשות את זה עוד יותר מתוחכם לצורך העניין נגיד בחורהאתה צריך לשדר שאתה אוהב אותה בלי תנאים תמיד ושאין שום אפשרות בעולם שלא תאהב אותהואף על פי כן לשדר שאת זה עצמו אתה לא חייב שזה יהיה, זאת אומרת עוד פעם כי מהאמרנו בהתחלה אם אתה תשדר למישהו שאתה אוהב אותו בלי תנאים והוא יחשוב שזה באמת ככהאז הוא לא יעריך את זה יותר כי זה בלי תנאים אז הוא אומר "אז מה אני צריך להעריךאותך, אותך כבר יש אותך כבר השגנו אתה כבר מחויב למה צריך להתאמץ עבורך" אז תשדרשאתה לא מחויב אבל אני אומר בהנחה שמישהו רוצה שתשדר לו שאתה אוהב אותו באהבהמחויבת אז יש מקרים שאם אתה רוצה ליצור אהבה תשדר לבן אדם שאתה אוהב אותו באהבהמחויבת אבל את זה עצמו תשדר שזה עצמו לא מחויב.

ש: אולי למרותיש אנשים שאין להם את זה למשל.

אליעד: לדוגמאנכון יפה הוא נתן דוגמא לדוגמא על זה שתספר על זה שיש אנשים שאין מי שיאהב אותם"נכון יש גם אופציה שאתה לא תאהב אותי" לדוגמא, נכון הנה הראש התחיל לעבוד הואממשיך לעבוד הוא עובד יותר. טוב מה המוסר השכל מכל הסיפור הזה, המוסר השכל מכלהסיפור הזה זה שרבי נחמן אמר פעם כזה דבר שהוא מעדיף לא לתת עצות בענייני העולם הזהזה מה שהוא מעדיף, כתוב באחד הספרים של רבי נחמן אנשים היו באים לשאול אותו שאלותאמר אני מעדיף לא לתת עצות על דברים כאלה אתה רוצה אסביר לך איך להתקרב לאלוהים פהאני לא מסביר לך מה לעשות.

ולמה כי הואאמר כל העצות של העולם יש בהן חיסרון כל עצה שאני לא אתן אם אתה תיישם אותה מתישהומשהו יתפקשש גם אם אתה באמת צריך לעשות את זה משהו יתפקשש, נגיד לדוגמא מישהו רוצהלהצליח במבחן אתה אומר "אתה רוצה להצליח במבחן תלמד יותר" עכשיו אם הוא ילמד אבליותר מדי הוא גם יכשל במבחן מרוב לחץ לכן לא משנה מה שתציע לו בסוף איכשהו זה יפול.עכשיו יותר גרוע מזה שגם אם הוא יצליח להשיג את המטרה גם אז משהו יידפק לו יהיה לוחיסרון אחר לכן הוא אמר עזוב אני מעדיף לא לתת עצות אבל מה שזה אומר לגבי הבן אדםשמקבל את העצה שאתה צריך לזכור שכשנותנים לך עצה לשאול מה ההפך...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל, מטפלהוליסטי, מאמן אישי ועסקי, מאמן אישי מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי, הדרכה, איך לגרום לגברים לרצותאותי..., איך לגרום לאישה לאהוב אותי..., יחסים, איך לגרום לבת לאהוב אותי..., איךלגרום למישהי להתאהב בך..., טיפים, איך לגרום למישהי לרצות אותך..., איך לגרוםלאישה לאהוב אותך... ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI