דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר פחד ממחוייבות, פחד להתחייב, פחד מזוגיות, פחד מאהבה, פחד למצוא עבודה, פחד מרכישת דירה, להתחייב לקשר זוגי, פחד להתחתן, פחד להתגרש, חרדה ממחויבות
פחד ממחוייבות, פחד להתחייב, פחד מזוגיות, פחד מאהבה, פחד למצוא עבודה, פחד מרכישת דירה, להתחייב לקשר זוגי, פחד להתחתן, פחד להתגרש, חרדה ממחויבות
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 2180
פחד ממחוייבות,פחד להתחייב, פחד מזוגיות, פחד מאהבה, פחד למצוא עבודה, פחד מרכישת דירה, להתחייבלקשר זוגי, פחד להתחתן, פחד להתגרש, חרדה ממחויבות

עכשיו הנושאהולך ככה, מה הנושא אתה יודע מה הנושא אני אגיד לך מה הנושא, הנושא שלפעמים בן אדםבא לקבל איזו החלטה ואז בגלל שהוא כאילו צריך להתחייב על משהו מה קורה לו?

ש: הואנסוג.

אליעד: למההוא נסוג השאלה היא מה זה הפחד מהתחייבות מה אחד ההיבטים של פחד מהתחייבות, תקשיבלי אדוני אחד ההיבטים של פחד מהתחייבות נובע מזה שכשאתה מתחייב למשהו אוטומטית קופץלך ה...?

ש:חיסרון.

אליעד:חסרונות של אותה צורה בדיוק, זאת אומרת אם אומרים לך אתה לא צריך לצמצם את עצמךבצורה הזאת אז אתה אומר "בסדר אז אני תמיד יכול ללכת יש עוד צורות עוד היבטים",ברגע שבן אדם אומרים לו טוב מעכשיו בוא תקנה את הדירה הזאת בוא תגור בדירה הזאת,בוא תעבוד בעבודה הזאת אוטומטית קופץ לו למוח חסרונות אוקי חסרונות. עכשיו מה האמתשיש חסרונות בצורה זאת האמת לא משנה איזו צורה תיקח יש חסרונות באותה צורה והאמתהיא שכל שאתה יותר תתחייב לאותה צורה ככה אתה יותר תחווה את אותם חסרונות.

זאת אומרת לאמשנה איזו צורה תהיה בעולם אם יגידו לך תקשיב אתה חייב להיות במצב הזה מחויב שזהיהיה המצב הזה אתה לא יכול לשנות אותו אין לך אפשרות לשנות אותו אתה תתחיל להרגישהגבלה מהצורה, אוקי עכשיו אבל מה האמת שבחיים באופן יחסי כדי לשחק חלק מהמשחק מושתתעל התחייבות לצורות כי אם לא תהיה לך שום מחויבות לשום צורה אז ממילא אין לך שוםדינמיקה כי כל צורה אתה תהיה קשור אליה באופן שווה ואז אין לך שום קשר לשום צורהונגמר המשחק ולכן חלק מהמשחק זה התחייבות לצורה.

עכשיו חלקמהכיף והסבל נובע מהתחייבות לצורה בגלל שאתה מתחייב לצורה אז זה גם מביא לך אושרמסוים כי אתה מקבל יתרונות מסוימים וגם חסרונות מסוימים וכו', אלא מה מה שאני באלהגיד שלפעמים הדרך של בן אדם להתחייב לצורה היא על ידי שבתוך תוכו הוא לא מתחייבלצורה זאת אומרת יש אנשים נגיד הם מתלבטים איפה לעבוד וכל פעם שבא לו לראש "אוליאני אעבוד בזה לא ואם אני לא רוצה את זה ואם אני לא ארצה את זה, מי אמר שזה טוב מיאמר שזה רע" או נגיד לגבי לימודים בן אדם מנסה לבחור תחום לימודים ללמוד אומר "ואםאני לא רוצה את זה מי אמר שזה טוב מי אמר שזה ככה".

עכשיו מצדהאמת אם בן אדם יחפש דבר מושלם בחיים הוא ימצא אותו אבל זה לא קשור בשום צורה שהיאלמשהו שיש פה בחיים, אתה רוצה מושלם מושלם יש מחוץ למשחק אל תבדיל בין יש לאין וישלך מושלם במשחק לא משנה מה תעשה לא תמצא מושלם, עכשיו המשחק מושתת על זה שתחפשמושלם כי אם תגיד "טוב אז אני לא מחפש יותר מושלם" זה ממילא אומר שכבר הכל טוב איךשהוא ואז לא צריך שום דבר לכן המשחק מושתת על זה שתחפש מושלם ואז את כאילו משנה כדילהגיע למושלם אבל אם אתה באמת חושב שאתה תמצא מושלם אז אתה גם לא יכול להתקדם במשחקכי זה לא מושלם אף פעם ולכן מה שאני בא להגיד שהדרך לקבל החלטה היא על ידי שבלב שלךאתה נשאר מחוץ להחלטה.

אם בן אדםזוכר שבכל רגע נתון הוא יכול לשנות ושתמיד יש לו בחירה לשנות ככה או ככה ושם גם אםאין לו בחירה לשנות ככה או ככה עדין יש לו בחירה לראות את הדברים ואיך לחוות אתהדברים כי מה שאתה רוצה בסופו של דבר זה כלום ונניח שאתה רוצה משהו אז אתה רוצהלהרגיש טוב והטוב בסופו של דבר תלוי בך והוא תלוי באיך תפרש את המציאות והטוב שלךלא באמת תלוי בצורה החיצונית כי בסופו של דבר אפילו אם נאמר שאתה רוצה להרגיש טובואתה לא רוצה להרגיש רע אפילו אם נאמר שזאת האמת למרות שגם זאת לא האמת כי בסופו שלדבר אתה גם לא רוצה כלום אבל נניח שאתה בסופו של דבר רוצה להרגיש טוב והטוב שלך לאבאמת תלוי בצורה הוא תלוי באיך שתפרש את הצורה והאושר הפנימי שלך לא באמת תלויבצורה הספציפית.

ואם בן אדםמבין את זה אז הוא תמיד נמצא בחופש עכשיו במשחק הוא בוחר את הצורה הזאת והוא בוחראת הצורה הזאת מה שזה לא יהיה אבל אם הוא לא מבין את זה והוא אומר "לא, אני חייבלהרגיש טוב והטוב שלי תלוי בצורה מסוימת ואני חייב שהצורה הזאת תעשה לי אושר מוחלט"הוא לא יהיה מסוגל להתקדם לשלב הבא במשחק בכל תחום. מה את רצית להגיד?

ש: רציתילשאול למה לפעמים עצם זה שאנחנו רוצים לבחור במשהו.

אליעד: מי זהאנחנו עובדה שאת לא מגיעה לפה הרבה אבל אף על פי כן.

ש: אני אזהתכוונתי כמו שאתה אומר קופצים על החסרונות של העניין אבל למה לפעמים כשאני באהלבחור במשהו.

אליעד: למהלפעמים כשאת הולכת לקנות רכב לא קופצים לך החסרונות.

ש: דווקאקופצים לי היתרונות ואיך אפשר לשנות את זה שדווקא היתרונות יבלטו.

אליעד: אז היאשואלת שאלה נכונה אתם הבנתם את השאלה היא שואלת מה האם זה מחויב שכשבן אדם אומריםלו להתחייב לצורה מסוימת קופץ לו החסרונות, לפעמים קופץ היתרונות נגיד אומרים לךבוא תקנה בית באיזה מקום לפעמים יכול להיות שאתה תגיד "מי אמר שאני רוצה את הבית"ותהיה בחרדה "לא רוצה" ולפעמים יכול להיות "לא איזה כייף אני קונה בית" ותשכח את כלהחסרונות, מה האמת שמהיבט מסוים זה אקראי.

ש: מה זהאקראי אבל אתה יכול לעבוד על זה.

אליעד: תקשיביכל דבר יכול לעשות הרבה דברים אני קודם כל נותן לך תשובה מהיבט מסוים זה אקראי,מהיבט מסוים למה כי ההוא קפץ לו היתרונות והוא קפץ לו החסרונות ועכשיו אפשר לנסותלמצוא היגיון. איזה יתרונות אפשר למצוא אפשר להגיד שיש שכלול של הרבה מאוד פרמטריםנגיד השאלה היא נגיד עד כמה בן אדם חווה שהוא מחויב לדבר, אם בן אדם חווה "אוקי אנימחויב אבל אני לא באמת מחויב" אז יכול להיות שפחות יקפוץ לו החסרונות אבל אם בן אדםנגיד לדוגמא עבורו מחויבות זה מחויבות ויש לו פחות בתוכו את המקום שרואה את האיןהבדל אז הוא יותר מפחד ממחויבות כי יש לזה יותר משמעות עבורו לדוגמא, הבנת לדוגמאויכולות להיות עוד סיבות יכול להיות, את הבנת את התשובה הזאת מה התשובה הזאתאומרת?

ש: זה תלויבעצם ברמת המחויבות שלך לעניין כביכול ככל שרמת המחויבות שלי עולה על העניין וככלשאני פחות רואה את ההבדל בין שני הדברים אז ככה החסרונות יקפצו לי יותר מהיתרונות.זאת אומרת יש הבדל אם אני רוצה לקנות בית או אני רוצה לקנות שמלה אני לא מחויבתלשמלה כמו שאני מחויבת לבית.

אליעד: אתמרגישה פחות מחויבת איזה סימן נגיד יוכל להיות יותר גרוע מאשר בית שמלה של חתונהלמה כי את אומרת השמלה של החתונה יש לה משמעות גדולה יותר מהבית לדוגמא, את מבינהלדוגמא תלוי מה המשמעות אם השמלה של החתונה המשמעות שלה היא יותר גדולה עבורך מהביתאז את יותר תראי את החסרונות בשמלה של החתונה מאשר לבית לדוגמא כי יש יותר משמעותלשמלה, אוקי אז זאת פרספקטיבה מסוימת.

עכשיו באותהפרספקטיבה עצמה ניתן עכשיו דבר קצת הפוך לפעמים דווקא בגלל שאתה בלב אין לך מחויבותלכן יותר קל לך להתחייב זה לא מדויק, בא נגיד אחרת לפעמים כשאתה בלב שלך לא מחויבבכלל יותר קל לך להתחייב לא בגלל שאתה לא רואה את החסרונות אני מתכוון יותר קל לךלהרגיש מחויבות כי יש במוח מנגנון הגנה שכאילו אומר לך "תקשיב אל תתחייב יותר מדייהיה לך רע", עכשיו אם אתה בטוח שאף פעם לא יהיה לך רע אז זה כאילו מנטרל אתהמנגנון הגנה שאומר לך אל תתחייב.

זה כמו נגידככל שיש לך יותר כסף אתה יכול להרשות לעצמך לבזבז יותר כסף כי אתה פחות מפחד שלאיהיה לך, זאת אומרת דווקא בגלל שהיה לו יותר בגלל זה הוא בזבז יותר. זאת אומרתלפעמים אני מנסה להגיד שדווקא בן אדם שבתוכו יש לו את השווה דווקא הוא יכול להגיעלמצב שהוא ירגיש יותר מחויב כלפי צורה ברמה החיצונית כי הוא פחות סובל למחויבותעצמה יש פחות חסרונות עבורו, אוקי אתה הבנת את זה?

ש: אניחושב.

אליעד: מההבנת?

ש: שככל שבןאדם פחות מחויבים לו דברים באופן כללי אז כל העניין של מחויבות פחות יפריע לו.

אליעד:ואז?

ש: הוא יהיהלו פחות אכפת להתחייב לדברים.

אליעד: והואירגיש מחויבות לא שכאילו לא יהיה לו אכפת להתחייב כי הוא לא מרגיש מחויב כאילו הואיתנהג כאילו הוא מחויב כאילו הוא יתנהג כאילו הוא מחויב לא הוא באמת ירגיש מחויב עםכל הסימפטומים של המחויבות עם האהבה עם החרדה, עם הכיף עם האושר עם הסבל וזה דווקאבגלל שבתוך תוכו הוא אומר "זה לא מחויב לא משנה אם זה טוב או רע אז אין לי בעיהלסבול ואין לי בעיה גם ליהנות" ודווקא הוא שאומר "לא אני לא מוכן לסבול אני חייבליהנות" אז הוא יותר יפחד להתחייב ואז גם אם הוא יתחייב הוא יתחייב פחות.

ש: סליחה זהכמו שני סוגי אנשים נגיד שהולכים להתחתן אז בא נגיד יש אחד שאומר "אצלי חתונה היאלכל החיים מחויב ככה זה ההיסטוריה זה מה שאני מכיר לא ימינה ולא שמאלה" ואחד אומר"יאללה מתחתנים מקסימום מתגרשים אם לא מסתדר" אז זה שני דברים שונים אז בגלל זהלשני יותר קל להתחייב כי הוא יודע אוקי הוא יתחייב לזה הוא יגיד "אוקי אז במקרההגרוע חוזרים צעד אחד אחורה".

אליעד: או צעדאחד קדימה גם לא חייבים לחזור אחורה אפשר להתקדם קדימה. יפה ואז מה הוא אמר ואז הואאמר ואז הוא פחות יאהב וזה בדיוק מה שאמרתי קודם את ההפך שהפוך שדווקא בגלל שהוא לאמפחד להתחייב כאילו בגלל שלא אכפת לו אז הוא אומר "אז אני יאהב מקסימום אני לא יאהבאין לי בעיה לאהוב עד הסוף כי אני לא מפחד לצאת מזה אחר כך".

ש: לא הבנתיזה לא אומר שאתה לא תאהב עד הסוף זה שאתה אומר את זה?

אליעד: תלויכמה השחרור שלך מהמחויבות כמה הוא עמוק ככל שהוא יותר חיצוני ככה זה יקזז את רמתהמחויבות שלך, ככל שהוא יותר פנימי ככה הוא מאפשר לך יותר להתחייב ברמה החיצוניתדיברנו על זה ביום שלישי נראה לי, נכון דיברנו על זה שיש כאילו בתוכך את היכולתלהכיל את כל הרגשות ואז בגלל שאתה יכול להכיל את כל הרגשות אז ברמה החיצונית אתהיכול להרגיש כל מיני רגשות שונים.

זאת אומרתתסתכל לכאורה יש פה דבר והיפוכו תראה אם בן אדם נגיד אומר "אני לא מפחד להתחייבלמישהי" לדוגמא נגיד כי הוא יכול להתגרש ואז זה אומר בעצם שהוא יאהב אותה פחותלכאורה אז הוא יאהב אותה פחות, עכשיו זה עובד ככה אם הוא ביומיום במודע שלו אומר"לא באמת אכפת לי כאילו מקסימום אני אתגרש" אז זה מחויב שזה יקזז את האהבה זאתאומרת לא יהיה אכפת לו לחתום על החתונה כי הוא אומר "בסדר אני מחר אתגרש אין ליבעיה, אני חותם מקסימום אני אתגרש" ומחויב שזה יהיה על חשבון האהבה.

למה כי "לאאכפת לי להתגרש" הוא ברמת המודע בשוטף הוא עם המחשבה הזאת אבל אם יש לך מקום פנימימאוד עמוק, לא חיצוני מאוד עמוק שאומר "לא אכפת לי גם לסבול או פחות אכפת לי לסבולואני גם רואה את היתרונות שבלסבול" וכו' אז אתה ברמה החיצונית יכול להגיד "אניאתחייב" ולחוות את המחויבות אבל זה בגלל שהחוסר מחויבות הוא יותר עמוק זה לא חוסרמחויבות.

ש: כשאתהמוריד משני הדברים מוריד מהטוב והרע גם מזה שלא טוב לך ליהנות וגם מזה שלא טוב לךלסבול.

אליעד: יש אחדשאומר "לא אכפת לי להתגרש" אז אין לו בעיה להתחתן אבל אצלו זה יבוא על חשבון האהבהכי הוא מראש כבר נמצא עם רגל בחוץ, אוקי כי מראש כבר איפשהו יחכה לו הוא כתב מה אנייעשה כשירצה להיפרד ויש אחד אחר שאומר "לא אכפת לי לסבול מזה שאהבתי ואחר כך אניאסבול לא אכפת לי", למה לא אכפת לי כי יש לו שחרור עוד יותר עמוק הוא אומר "גם לאאכפת לי מהסבל שיווצר בעקבות האהבה שתיהרס" והוא יכול לחתום "אני חותם על האהבה וזהומשלם את המחיר מה שיהיה יהיה" למה כי אצלו השחרור הפנימי גדול יותר, אוקי זאתפרספקטיבה אחת.

עכשיו איזהעוד סיבות יכולות להיות ללמה בן אדם אחד רואה חסרונות ממחויבות ואחד רואה יתרונותממחויבות יכולה להיות עוד סיבה, לדוגמא יכול להיות נגיד אחד שיש לו הרבה מאודחסרונות בלי המחויבות תיאורטית ואז כשמביאים לו את הדבר להתחייב אליו אז הוא רואהאת היתרונות לעומת זאת יש אחד שאין לו הרבה חסרונות בלי האקט של המחויבות ואז ממילאזה כאילו עושה לו downgrade המחויבות או יותר עושה לו downgrade, זאת אומרת באופןכללי האם המחויבות עשתה לו יותר טוב או פחות טוב תלוי בתועלת שהוא השיגמהמחויבות.

ש: בגלל זהאין יותר גירושין כי אנשים בגדול יותר טוב להם.

אליעד: רגעחכה עוד פעם בא נסביר את זה עוד פעם.

ש: זה לא אמורלהיות ההפך?

אליעד: כל דבריכול להיות גם ההפך, לא עוד פעם יש אחד שיש לו נגיד הרבה מאוד חסרונות בלי עבודהנגיד ואז שאומרים לו לך תעבוד בזה ובזה אז היה לו כל כך רע בלי עבודה שהוא כבר אומר"אני צריך לחתום חוזה אני רואה רק את היתרונות של העבודה" לעומת זאת יש אחד שיש לוהרבה מקומות עבודה או לפחות הוא חושב שיש לו מקומות עבודה ואז הוא אומר לעצמו "למהשאני אתחייב לא רוצה להתחייב" זאת גם אופציה יש עוד אופציות.

ש: אוקי אבלאם בן אדם יהיה מודע לחסרונות שלו אז הוא יהיה גם מודע לחסרונות של השני, ככל שאדםמודע לחסרונות של עצמו אז הוא יהיה גם מודע לחסרונות של השני.

אליעד: מה אתבאה להגיד בזה מה זה אומר?

ש: שזה לאודווקא בגלל שאין לו חסרונות יכול להיות שפשוט הוא לא מודע אליהם.

אליעד: קודםכל לא אמרתי אין לו אין אחד שאין לו אני אמרתי כרגע הוא לא חווה אותם אני לא יודעאם אין לו.

ש: אמרת יותריתרונות.

אליעד: הואחווה תסתכלי בסופו של דבר נגיד אם אחד הומלס אומרים לו נגיד בוא קח דירה ואז הואבגלל שהיה כל כך הומלס אז הוא כל כך נהנה מהדירה לעומת זאת יש אחד שיש לו מלא דירותאז אומרים לו בוא תתחייב על הדירה שם הוא אומר "למה שאני ארצה שם אולי מקום אחר" כיבחוויה הסובייקטיבית שלו הוא לא מרגיש שחסר לו כל כך את המחויבות לדירה. אני אגידלך יותר מזה תסתכלי רגע, יש לגור בדירה ויש לקנות את הדירה זה שתי פעולות שונותיותר קל לשכור דירה מאשר לקנות דירה כי לשכור דירה אתה אומר "לא מתאים לי אניעוזב", עכשיו השאלה היא מה גרם לך מלכתחילה לרצות לקנות את הדירה זאת השאלה אם אתהמאוד רצית לקנות דירה כי רצית שתהיה רשומה דירה על שמך ותעבור אז במקרה כזה יכוללהיות סיכוי סביר שאתה תראה הרבה יתרונות בלקנות דירה ולא תראה את החסרונות שלקנותבלהיאחז בדירה.

לעומת זאת אםנגיד אתה רצית לקנות את הדירה לא אמרתי לגור בדירה אם רצית לקנות את הדירה מסיבותלא ברורות ואתה לא באמת רצית לקנות את הדירה אולי רצית לגור בדירה אבל לא רציתלקנות את הדירה אז אומרים לך טוב בוא תחתום על החוזה ואתה אומר "לא עזוב אותי לארוצה לחתום על חוזה, לא רוצה את הדירה הזאת בכלל עזוב אותי מהדירה". קחי את הדירהשאת גרה בה נגיד ונגיד יגידו לך עכשיו טוב תקני אותה את אומרת "אני לא רוצה לגור בהבכלל" אבל למה את לא רוצה לגור בה בכלל את גרה פה "לא אבל אני רוצה לגור בשכירות",לעומת זאת אם מאוד היית רוצה דירה ואומרים לך קחי את הדירה את אומרת "איזה כיף ישלי את הדירה שלי".

זאת אומרת הבןאדם צריך לשאול את עצמו למה מראש רציתי לקנות את הדירה אולי אני לא רוצה לקנות אתהדירה אולי אני רק רוצה לגור בדירה ולא רוצה לקנות אותה, בסופו של דבר זה תהליךבמוח אתה הבנת את זה. אוקי עכשיו בואו ננסה למצוא עוד זווית למה בן אדם אחד נגידרואה יתרונות ממחויבות בתהליך של התחייבות ואחד רואה חסרונות בואו ניתן עוד זווית,יכול להיות עוד מצב איזה עוד מצב בואו תמציאו אתם, איזה עוד מצב איזה עוד אפשרויותיש שנגיד אומרים למישהו תתחייב למשהו ואחד רואה את היתרונות שבדבר והשני רואה אתהחסרונות שבדבר איזה עוד סיבה נגיד יכולה להיות שתגרום למוח לראות את היתרונות אוהחסרונות?

ש: אחד שפוחדכל הזמן לאבד דברים תהיה לו נטייה יותר להתחייב.

אליעד: אבל זהמה שאמרתי קודם, לא זה כבר הסבר שאמרתי קודם בגלל שבאופן יחסי רע לו בלבד יותר קללו להתחייב ולראות את היתרונות כי יש לו יותר חסרונות בלי הדבר שהוא מתחייבאליו.

ש: שהוא חושבשיש משהו יותר טוב.

אליעד: אבללהגיד שהוא חושב שיש משהו יותר טוב זה כמו להגיד שהוא רואה את החסרונות, השאלה היאלמה הוא רואה את החסרונות למה הוא חושב שמשהו יותר טוב כי אמרו לו בוא תתחייב אזיכולה להיות עוד סיבה עוד פירוש, עוד זווית שלפעמים בן אדם יש לו הרבה חסרונות בליקשר לדבר שהוא צריך להתחייב ואז איכשהו החסרונות שיש לו על הדבר בלי קשר שהוא צריךלהתחייב יוצאים על הדבר שהוא צריך להתחייב.

ש: זה מהשאמרתי.

אליעד: לאיודע מה אמרת יכול להיות שהתכוונת אפילו אני מצטט אותך.

ש: בן אדם שישלו חסרונות מרוב שהוא רואה את החסרונות של עצמו אז ככה הוא יראה את החסרונות שלהשני.

אליעד: לאהבנתי אותך.

ש: קרוב למהשאמרתי.

אליעד: נניחאבל אני אגיד את מה שאני רציתי להגיד עוד פעם, יכול להיות מצב שזה בכלל הפוך שהסיבהשבן אדם רואה חסרונות בדבר שהוא צריך להתחייב זה בכלל לא קשור למה שהוא צריךלהתחייב יש לו בראש חסרונות באופן כללי, חסר לו זה חסר לו זה נגיד אחד חסר לוזוגיות ומאוד רע לו שאין לו זוגיות ואז אומרים לו בוא תתחייב לעבודה אז הוא אומר"לא אני לא מסוגל להתחייב לעבודה" למה כי המצב הרגשי שלו שאין לו זוגיות לא מאפשרלו להתחייב לעבודה אבל זה לא בגלל הלהתחייב אז אומרים לו אז למה אתה לא רוצה לעבודפה אז הוא מתחיל למצוא סיבות למה הוא לא רוצה לעבוד פה אבל מה האמת שאם עכשיו היומביאים לו זוגיות אז הוא היה מוכן לעבוד פה, יש תופעה כזאת נכון שיש תופעה כזאתיש.

עכשיו אלא מהשאם יגידו לו טוב אז למה אתה לא רוצה לעבוד הוא לא יכול להגיד כי אין לי זוגיות מההקשר אז הוא צריך למצוא איזה תירוץ אז הוא אומר "אתה יודע למה אני לא רוצה לעבודבגלל השעות, למה אני לא רוצה לעבוד בגלל המשכורת, למה אני לא רוצה לעבוד בגלל שהבוסאני לא מסתדר עם הבוס" אבל אם עכשיו היית מסדר לו זוגיות הוא בא לעבוד בלי בעיהולעומת זאת מישהו אחר שנגיד טוב לו אז הוא אומר "יאללה אני אתחייב". מה אני בעצםמנסה להגיד שלפעמים גם הבן אדם שהוא כאילו מפחד להתחייב או שכשאומרים לו בוא תתחייבהוא מתחיל למצוא חסרונות זה בכלל לא בגלל החסרונות של המוצר או של הדבר זה בכללבגלל שיש לו חסרונות בתחום אחר שאיכשהו מתבטאים על הדבר הספציפי הזה.

ש: זה לא אותודבר?

אליעד: אותודבר כמו מה?

ש: כמו הסיבההקודמת של החסרונות כאילו כשאתה רואה חיסרון במשהו.

אליעד: האם זהאותו דבר בסוף זה אותו דבר ובצורה זה לא אותו דבר, בא נסביר את ההסבר בצורה בסוף זהאותו דבר בסוף אם נצמצם הכל נגיע שהוא לא רוצה כן רוצה וכו'. בא נסביר למה זה לאאותו דבר קודם היה משהו אחר היה היבט כזה, בן אדם נגיד מאוד רע לו לבד אז הוא מאודרוצה את הביחד אז הוא מוכן להתחייב לביחד גם אם זה לא משהו נניח לעומת זאת בן אדםנגיד לא כל כך רע לו לבד ואז הוא לא מוכן להתחייב לביחד כי הוא אומר "יש לי חסרונותבביחד" כי ההתחייבות מצמצמת אותו.

יש אחדשההתחייבות לא הביחד או הלבד ההתחייבות לביחד יכולה לצמצם אותו או יכולה להרחיב אתהאפשרויות שלו, אוקי כי יש פה את הרכיב של ההתחייבות זה לא אם אתה גר בדירה או לאזה לא אם אתה עם בחורה או לא השאלה היא אם אתה מחויב לזה או כמה אתה מרגיש שאתהמחויב כי זה לכשעצמו זאת גם משמעות כי לכאורה זה אותו דבר מה זה משנה אותו דבר תחיהאותו דבר אתה לא עושה שום דבר שונה משעשית קודם אותו דבר אבל אני עכשיו הוספתי וזהתלוי בעד כמה רצית את הצורה, ככל שאתה רוצה את הצורה יותר ככה ממילא ההתחייבות תמלאאותך יותר ותקזז לך את החסרונות, אוקי זה היה ההסבר השני.

ההסבר השלישייכול להיות שאתה מאוד רוצה את הצורה ויכול להיות שזה בכלל לא קשור לצורה יש לךחיסרון בתחום אחר שאיכשהו מתבטא על הנושא הזה, בן אדם מבולבל באיזה תחום לא יודע מההוא רוצה מעצמו באיזה נושא והוא לא יכול נגיד לפתור את זה או הוא לא יודע לפתור אתזה או משהו כזה ואז איכשהו אומרים לו טוב בוא תתחייב על זה הוא אומר "מה פתאום לארוצה להתחייב וכמה חסרונות יש בזה" אבל זאת רק דרך לבטא את החוסר שביעות רצון שלומהמציאות בלי קשר לצורה הספציפית.

ש: יש בעיה עםהראשון?

אליעד: מה היההראשון, הראשון היה לגבי מה היה הראשון.

ש: שהוא רואהבו יותר חסרונות מעצם ההתחייבות.

אליעד: כן עדכמה הוא רואה שזה מחויב אחד לא רואה כל כך שזה מחויב לכן הוא לא אכפת לו להתחייב,אחד רואה שזה מאוד מחויב לכן הוא מאוד לא רוצה להתחייב בסוף זה קשור איכשהו אחדלשני אוקי בסוף איכשהו הכל קשור אבל בא נגיד זה דעות שונות, כן וגם מה היה ההסברלפני הראשון איזה הסבר היה למה פעם זה ככה ופעם זה ככה אקראי גם זה הסבר ואיזה הסברהיה לפני ההסבר שלפני ההסבר הראשון שבכלל אין הבדל זה בכלל נראה שזה שני דבריםשונים וזה בכלל אותו דבר, גם זה סוג של הסבר ואז זה אותו דבר בכלל.

עוד נוסיףונעמיק מה שאני בא להגיד חלק מהיכולת המשחק תלוי בזה או גם בזה שתתחייב לצורות, חלקמהיכולת שלך להתחייב לצורות היא על ידי זה שבתוכך אתה משתחרר ממחויבות הצורות אםאתה בתוכך תהיה יותר חופשי יהיה לך פחות קשה להתחייב, אם בלב שלך היית חושב שהאושרשלך תלוי אך ורק באיך שאתה מפרש את המציאות באופן יחסי אז יהיה לך יותר קל להיכנסלסיטואציות שלא ברור מה יעלה בגורלן אתה אומר "בסדר מה יכול להיות מקסימום אני אפרשאת המציאות אחרת" כי אתה מרגיש בטוח בעצמך שאתה יכול לתמרן את המציאות מול הרצוןשלך.

ש: זה כשאתהאלוהים.

אליעד: לא אםאתה אלוהים אתה גם לא צריך בכלל כי אתה תגיד "אוקי בשביל מה אני צריך את הסיטואציההיא לא מביאה לי שום תועלת" אם היית במצב כשהוא שוכח שהוא אלוהים, אם היית במצבשאתה במאה אחוז חווה שהמציאות שהיא טובה או רעה אך ורק לפי מה שאתה מפרש אותה אז גםלא היית עושה כלום כי אין טעם לעשות למה לעשות אני פשוט אפרש את מה שאני רוצה וזהולמה לי לעשות, אלא מה אתה שוכח שזה תלוי בך אתה אומר "לא זה לא תלוי בי זה תלויבמציאות" ואז אתה רודף אחרי צורות השאלה היא אם אתה גם זוכר שזה תלוי בך ולאבצורות.

ש: כי אתהשוכח מזה נכון?

אליעד: משהוכזה נניח גם וגם, עוד פעם אם בן אדם יקום בבוקר ויגיד "אוקי הבנתי שהאושר שלי תלויבי זה תלוי איך אני מפרש את המציאות" באותו רגע הוא מפסיק לעשות פעולות כי אין טעםאתה יכול לפרש מה שאתה רוצה ובזה נגמר המשחק, לעומת זאת אתה אומר "לא מה פתאום זהלא תלוי בי זה תלוי בו הוא הכעיס אותי היא הכעיסה אותי, זה עשה לי טוב זה עשה לירע" כי אז נוצרת משמעות לרדוף אחרי צורות כי אם אתה תגיד "אני רציתי את זה או לארציתי את זה מה אכפת לי מהצורה אין טעם לרדוף אחרי הצורה" לכן אתה אומר "לא, הצורהעשתה לי טוב או רע" ואז אתה רודף אחרי הצורה אבל מה שכן אם אתה תחשוב שאתה רק רודףאחרי הצורה אתה תהיה אומלל כי אתה ממש נואש אתה אומר "מה יקרה אם אני לא אשיג אתהצורה" ואז אומרים לך "לא, תזכור שזה לא תלוי בצורה זה תלוי בך".

ש: אז החלקהיותר פנימי זה לזכור בעצם זה לזכור שאני יותר חופשי באופן יותר פנימי ובאופן יותרחיצוני אני כאילו שוכח.

אליעד:כן.

ש: איך ראיתאת כל הזוויות מקודם?

אליעד: אנימנסה להבין למה אמרת שזה כל הזוויות, השאלה שלי למה אמרת כל הזוויות למה לא אמרתעוד זוויות שהוצגו מה התשובה תחשוב.

ש: מה שחוויתאותם כבר?

אליעד: התשובההיא פשוטה סך הכל אתה צריך לדמיין את הסיטואציה תדמיין את עצמך מפחד להתחייב ותשאלאת עצמך "למה אני מפחד להתחייב" תשאל את עצמך למה ואז תקפוץ לך סיבה כי ככה "רגעמחויב שזה ככה לא יש עוד סיבה, רגע מחויב שזה ככה יש עוד סיבה" אז הנה הבאנו את כלהסיבות, הבנת תדמיין סיטואציה.

ש: לא אתהראית שלא הצלחנו למצוא כאילו ששאלת אותנו.

אליעד: אני כלמה שעשיתי זה ששאלתי את עצמי האם זה מחויב שזה ככה או יש עוד אפשרויות. אני אסבירלך כששאלתי האם מחויב שזה ככה נגיד לדוגמא בן אדם, מה נגיד הייתה האפשרות הראשונהבא נלך עוד פעם מהתחלה תסתכלו מה הייתה האפשרות הראשונה אקראי כי מי אמר בכלל שישסיבה "רגע מה הסיבה מי אמר שיש סיבה אולי אין סיבה" זה אקראי יפה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מנטור, מורהרוחני, מגשר, מנטורינג

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי ועסקי, מאמן אישי ועסקי, פחדיםפוביות, יעוץ נפשי, פסיכולוגיה, להתחתן, חרדה מ..., להתחתן, אימון עיסקי, הסוד ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI