דף הבית אימון אישי אימון אישי פחד מלקיחת סיכונים, פחד לקבל החלטה, פחד מדחייה חברתית, מפחד לקחת סיכונים, מה טוב בפחד? מה רע בפחד? קשה לקבל החלטה, פנטזיות, קושי לקבל החלטה, פחד להתחי
פחד מלקיחת סיכונים, פחד לקבל החלטה, פחד מדחייה חברתית, מפחד לקחת סיכונים, מה טוב בפחד? מה רע בפחד? קשה לקבל החלטה, פנטזיות, קושי לקבל החלטה, פחד להתחי
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 2732
פחד מלקיחתסיכונים, פחד לקבל החלטה, פחד מדחייה חברתית, מפחד לקחת סיכונים, מה טוב בפחד? מהרע בפחד? קשה לקבל החלטה, פנטזיות, קושי לקבל החלטה, פחד להתחיל עםבחורה

אני אחזוראחרי מה שאמרת ותראה אם הבנתי אותך, סתם זה לא תראה אם הבנתי אותך תראה שהבנתי אותךואז כשאני אתן את התשובה אתה תהיה יותר קשוב, אתה אמרת משהו פשוט אתה אמרת שיש לךנגיד כדוגמא יש לך שני אנשים שהם נמצאים בקשר כלשהו ואתה רוצה להשיג מהימני משהו אזאתה מפחד לדבר אליו ישירות אתה תדבר עם השמאלי שיקשר אותך לימני, אתה תרצה הפוך אתהתפחד מהשמאלי וזה הסיפור הידוע אותו דבר בבחורות אתה תתחיל עם ההיא כי אם אתה לארוצה אותה יהיה לך יותר קל להתחיל איתה כדי דרכה להגיע לחברה שלה ואם תרצה את החברהשלה.

עכשיו אתה מהאמרת בעצם אמרת שאתה מפחד מדחייה לצורך העניין מפחד מדחייה מכישלון עד כאן נכון,עכשיו אתה אמרת משהו נוסף אתה אמרת שאתה היית רוצה כל כך להיות שלם עם עצמך שמתוךהשלמות אתה תעשה את הדברים אבל אתה אמרת את זה קצת שונה אתה אמרת שאתה רוצהשהשינויים שאתה מבצע במציאות הם יהיו ביטוי של השלמות הזאת נכון, עכשיו ולמה לדעתךהוספת את המילה ביטוי?

ש: אגב לאאמרתי שלמות זאת מילה שלך.

אליעד: לא,אמרת שתהיה שלם עם עצמך אמרת.

ש: אמרתי שאניאהיה בכזה high מעצמי.

אליעד: לאמשנה כזה high מעצמך לא משנה, בסדר ה high הזה אבל אתה אמרת "אני רוצה שזה יהיהביטוי של" אתה לא אמרת "אני רוצה שזה יהיה מתוך זה" או בנוסף לזה אתה אמרת "אנירוצה שזה יהיה ביטוי של זה", אתה יודע מה יש מאחורי "אני רוצה שזה יהיה ביטוי שלזה" למה אמרת "אני רוצה שזה יהיה ביטוי של זה" למה היה חשוב לך להדגיש את זה כי אתהבעצם, אוקי תחשוב.

ש: איך שאנירואה את זה בראש שלי זה נחווה לי כשמחה.

אליעד: למההיית צריך להוסיף את זה, למה לא אמרת "אני רוצה להיות שלם עם עצמי ושבמקביל אני גםאעשה ככה וככה" למה היית צריך להגיד "ושיהיה ביטוי של זה"?

ש: כי כרגעבראש שלי בלי שזה יבוטא בדרך הזאתי אז זה אומר שאני לא שלם כלומר, זה תלוי אחד בשניהגיוני?

אליעד: לא ישמשהו אחר נניח יש פה משהו שאתה מפספס בהבנה, בעיקרון אתה אמרת ביטוי כדי לענותלשאלה אחרת לשאלה "למה שאני אעשה את זה", עוד פעם אתה אמרת לעצמך "אני אהיה בhighוכו' ואני עדיין רוצה להתחיל עם בחורה" נגיד מהאנלוגיה רוצה להתחיל עם בחורה "אוקיאבל למה שאני אתחיל איתה, לא זה יהיה ביטוי של זה", עכשיו זאת אומרת כשאתה אמרת זהיהיה ביטוי זה שאתה מתחיל עם הבחורה זה ביטוי של זה שאתה ב high נגיד למה היה חשובלך להוסיף "זה ביטוי של זה" כדי לתרץ לעצמך על השאלה "אז למה שאני אתחיל איתה" וזהאומר שאתה לא באמת הבנת למה שתתחיל איתה כי אתה לא באמת הבנת מה אמרת בכלל.

כי אם אתהבאמת תהיה ב high והכל טוב למה שתתחיל איתה ומאחר שלא היה נעים לך להתמודד עם השאלההזאת לכן אתה ניסית לדחוף שני דברים ובאמצע לדחוף עוד איזה מילה כדי שזה ישמעהגיוני למרות שאתה לא מבין מה אתה אמרת, אתה הבנת מה אמרתי אתה יש לך תיאום ציפיותשגוי מול החיים אבל נגיד אולי הוא נכון אבל אתה לא מבין אפילו למה אתה מצפה מהחייםיש לך סוג של פרדוקס כי אתה לא באמת מבין איך יכול להיות שאתה תהיה ב high ואתה בכלזאת תרצה להתחיל איתה אם הכל טוב לך למה שתלך לשנות.

ש: הייתיבחוויה כזאתי כבר זה בא מתוך החוויה הזאתי הרצון.

אליעד: כןבאמת למה התחלת איתה?

ש: כייכולתי.

אליעד: אלתזיין לי את השכל שאלתי למה התחלת איתה יכולת גם לקפוץ מהגג יכולת גם לדפוק את הראשבקיר, יכולת גם לקחת כסף ולשרוף אותו למה התחלת איתה?

ש: כי זה עשהלי את האפקט עוד יותר גבוהה זה עוד יותר אישר את זה.

אליעד: יותרגבוהה פירושו חיסרון להגיד "רציתי לחזק את זה לעצמי את התחושה של אני לא מפחד"פירושו "אני מפחד" ואם אתה מפחד אז אתה תפחד גם מדחייה ואם היית ב high והתחלת עםהבחורה והיא הייתה אומרת לך לא היית חוטף מכה הרבה יותר קשה מאשר בסתם יום רגיל כיהיית אומר "מה באמת גם כשאני ב high זה לא הולך לי" מה שאני בעצם אומר.

ש: לא בטוחאגב, למה יכול להיות.

אליעד: טוב ישגם הפך אבל יש גם את ההפך הזה.

ש: אבל באותומצב הייתי מוכן לקבל "לא" בגלל זה יכולתי להתחיל איתה.

אליעד: כן כיהיא לא אמרה לך לא אבל מה היה קורה אם היא באמת הייתה אומרת לך לא.

ש: לא, הייתימוכן לקבל את "הלא" ואז.

אליעד: אמרולך "לא"?

ש: כן.

אליעד: אמרו"לא" ולא הייתה עם זה שום בעיה אפילו לא דגדג כלום?

ש: לא.

אליעד: אז למההתחלת איתה?

ש: הרגשתי חזקהרגשתי בעל כוח, הרגשתי ביטחון עצמי.

אליעד: זה כמושאתה אומר בוא נכניס את היד לאש לראות שאני לא נשרף נניח אבל זה עדיין לא שאתה באמתחזק כי אם באמת היית חזק במאה אחוז לא היית צריך להוכיח לעצמך אבל אם היית בטוחבעצמך לא היית צריך להוכיח לעצמך שאתה בטוח בעצמך אם אתה חזק אתה לא צריך להוכיחלעצמך שאתה חזק אם אתה חושב שאתה חזק.

ש: אבל זה היהממקום אחר זה היה פחות מהמקום של להוכיח אם גם היה את המימד הזה אבל המינון היהשונה המינון היה.

אליעד: זאתאומרת המינון שונה לא מצב שונה מינון שונה וכשהתחלת איתה מה היא אמרה לך כן אולא?

ש: לא.

אליעד: אוליהיא אמרה לך לא כי זה היה מינון שונה.

ש: אפילוהלכתי כדי שהיא תגיד לי לא זה היה כזה.

אליעד: אזתגיד לי אתה מנסה לרמות אותי או לרמות את עצמך בא נעשה השלכה לעניין העסקי נגיד מהאתה רוצה אתה רוצה להרגיש שאתה כל יכול וכשאתה פונה לאותו בן אדם והוא אומר לך "אנילא רוצה" ואז אתה אומר "טוב לא אכפת לי ממנו" בשביל זה כאילו באת אלי לא אתה רוצהשהוא כן ירצה אבל כדי שהוא כן ירצה אתה צריך לדבר בצורה מכובדת ולדבר בצורה מכובדתזאת אומרת שאתה צריך לצמצם את עצמך ולצמצם את עצמך זה כי יש לך רצון, רצון חיסרוןוחיסרון חולשה וחולשה פחד מדחייה.

ש: נכון אנייודע מה אני מבקש אני מבקש לשנות את המינון בעצם איפשהו.

אליעד: אבלהשאלה היא אם אתה מבין ששינוי המינון גם ידפוק לך את זה מהצד השני.

ש: מאיזהצד?

אליעד: שאתהפחות תתפקד בצורה מתאימה.

ש: קוראים לזהשאני אקח סיכונים יותר נכון?

אליעד: אתהתיקח יותר סיכונים כשיהיה לך פחות אכפת להיכשל והיה לך פחות אכפת להיכשל כשהסיכוניםיהיו פחות משמעותיים עבורך, תקשיב טוב והסיכונים יכולים להיות פחות משמעותיים עבורךבאחת משתי דרכים או שתצליח למלא את החסרונות, הסיכונים מטרתם למלא לך חסרונות אז אושתצליח למלא את החסרונות בדרך אלטרנטיבית ואז ממילא הם יהיו פחות משמעותיים עבורךאו שתקבל את זה שיש לך את החסרונות ואז ממילא גם לא יהיה אכפת לך ואז ממילא גם תיקחפה סיכון גדול אבל אם אתה אומר "מחויב לי שיש לי חיסרון ומחויב לי שרק הצורה הזאתתמלא לי אותו" אז אתה בפחד שלא תמלא לך אותו.

מאוד פשוט אתהרוצה לקחת סיכון, סיכון זה כדי למלא חיסרון עכשיו מה האלטרנטיבות שלך זה או למלא אתהחיסרון הזה בדרכים אלטרנטיביות ואז אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד אמת או שאתהמקבל את זה שיש לך חיסרון, או שאתה עושה מספיק עבודה ואז אתה לא יודע שיש לך חיסרוןאו שאתה בכלל חושב שהחיסרון הזה הוא יתרון לא משנה זה או שאתה ממלא את החיסרון הזהאיכשהו או שאתה מכיל אותו איכשהו אבל אם אתה גם לא מכיל אותו וגם לא ממלא אותו אזבעצם כל הפחד שלך כל האנרגיה שלך ממוקדת על איזה דבר.

ש: כן אבל אזזה נשמע שבכל פתרון שהצעת אז זה כאילו זה אומר לא ללכת למטרה שלי זה איפשהו כמעט,אם אני אמלא את זה בדרך אחרת אז אני לא.

אליעד: לא זהממלא אחר, אני אמרתי לך במאה אחוז שתלך בדרך אמרתי במאה אחוז?

ש: לא.

אליעד: תקשיבאתה הולך למסעדת יוקרה מה אתה עושה לפני אוכל או לא אוכל?

ש: לא.

אליעד: בכלללא?

ש: בכלללא.

אליעד: אז אתהלא תהנה מהאוכל.

ש: למהלא?

אליעד: כימרוב רעב אתה לא תהנה מהאוכל אתה לא תהנה מהטעמים כי אתה כאילו תהנה מהשובע ולאמהטעם אם אתה תבוא מפוצץ אתה לא תוכל לאכול ואם אתה תבוא רעב למוות גם יכול להיותשתהיה חולה ולא יהיה לך כוח לאכול וגם יכול להיות שאתה תהנה גם אם היו מביאים לךלחם היית נהנה באותה מידה כאילו אז לא נהנית מהמסעדה נהנית מזה שפשוט היית מאוד רעבאבל אם אתה רוצה ליהנות מהטעמים אתה צריך ללכת לאכול ולהשאיר מקום לעוד ושאז אתהיכול ליהנות מהטעמים, אתה מבין את הכוונה מה אתה מבין באנלוגיה אליך מה אתהמבין?

ש: אני מביןשאם אני מאוד רעב בצורה מטאפורית.

אליעד: אומאוד שבע.

ש: למה מאודשבע?

אליעד: כי אםאתה תמלא את כל החיסרון בדרך אחרת או שבלב שלם לא יהיה אכפת לך.

ש: אני בכלללא ילך אני לא אוכל לאכול.

אליעד:נכון.

ש: אם אניאהיה רעב מאוד אז אין טעם למסעדת יוקרה.

אליעד: יכוללהיות שמרוב רעב גם אין לך כוח לאכול בכלל אתה תצטרך אינפוזיה ואנחנו נקצין את זה,זה אם אתה תהיה ממש רעב אתה כבר לא יהיה לך כוח ללכת לאכול מרוב רעב אתה כאילו כלכך מיואש אין לך כבר את הכוח לחשוב שאולי תצליח או משהו כזה. אז מה זה אומר בעצם מהזה אומר שאיפה הפתרון נמצא?

ש: כבר כאילוזה הדבר הרגיל זה לשאוף לסוג של איזון.

אליעד: לאאיזון אין איזון, איזון פירושו שכאשר זה כרצונך.

ש: כשאני לאתלוי בזה באופן מוחלט כלומר.

אליעד: אבל אםאתה לא תחשוב שאתה תלוי בזה אז למה שתרצה את זה.

ש: באופןמוחלט.

אליעד: נכוןאבל אתה עדיין צריך לחשוב שאתה תלוי בזה.

ש: כן אניעדיין רוצה לרצות את זה באיזושהי מידה אבל לא עד כדי כך.

אליעד: מהשאני בעצם מנסה לומר שהחיים שלך כרגע מושלמים איך שהם מושלמים מה שאתה מפספס זההציפיות שלך מול המציאות אוקי יש לך תיאום ציפיות שגוי מול המציאות אתה פשוט לאמבין מספיק טוב את חוקי המשחק אתה כאילו חושב שאם יהיה לך פחות חיסרון יהיה לך יותרטוב אבל אתה לא מבין שפחות חיסרון זה גרוע באותה מידה ויותר חיסרון זה טוב באותהמידה.

ש: אני לאמבין את זה לגמרי.

אליעד: תראהיש מצב נתון והמצב הנתון הוא באנלוגיה עומדת שם בחורה עומד שם הפרויקט העניין ואתהמאוד רוצה אותו ואתה מפחד לא יודע מה בסדר נניח, עכשיו אתה רוצה לשנות את המינון שלכמה שאתה תלוי בו. עכשיו תקשיב לשנות את המינון זה לא מסובך בעיקרון אמרתי לך זה אושאתה ממלא את זה בדרכים אחרות או שאתה מתמודד עם החיסרון או שאתה כאילו מכיל את זהשיש לך חיסרון, או שאתה בכלל רואה את החיסרון כיתרון או שאתה מגיע לאמת אבסולוטיתשאין שום חיסרון ויתרון לא משנה כל מיני דרכים אבל הם לא דרכים שאומרות "נכון ישחיסרון ו x ימלא לי אותו". אוקי עכשיו מה אני אומר, אני אומר אני מנסה לשנות לך אתההסתכלות שלך על החיסרון אני כאילו רוצה שתתייחס לחיסרון שלך על הפחד שלך על החשששלך לפנות לאותו גורם לא רק כמשהו מגביל אלא כמשהו מעצים משהו זה משהו שם.

ש: לא הבנתיאת המשפט האחרון.

אליעד: אנירוצה שתסתכל על הטוב שיש בפחד שלך שתבין שזה גם רע אבל יש בזה גם מאוד טובהפחד.

ש: יש בזה גםיתרון בפחד.

אליעד: לאפחות מהחיסרון אני רוצה שתבין שאם אני לוקח לך את הפחד אתה מקבל סבל מהכיוון ההפוך,אני רוצה שתבין כאילו שתגיד "וואלה מתי יבוא עוד פחד" או שתגיד "וואלה לא אכפת ליכמה פחד בא כי זה בכל מקרה מתקזז לי איכשהו".

ש: כן זה יוצרמשמעות עצם זה שאני מפחד.

אליעד: לאיוצר משמעות מגדיל את המשמעות מכפיל אותה פי מאה פי מיליון. אני רוצה שתתייחס לרעבצורה יותר מכובדת ואם תגיד "אני לא רוצה שום רע", תגיד "לא, לא רוצה שום רע" זהנושא אחר.

ש: אבל זהמשאיר אותי במקום הדבר הזה כי אז אני אומר אוקי הפחד במקומו והרע במקומו.

אליעד: מהיבטמסוים גם זה נכון כי אם אתה במאה אחוז תקבל את המצב איך שהוא גם אז זאת בעיה.

ש: אבל זה מהשזה אם אני אומר שהפחד במקומו והרע במקומו כלומר, אז זה זה ואז אני לא זז.

אליעד: נכוןאז מה הבעיה יש בעיה, אם אתה מקבל את המצב הנתון במאה אחוז אז מה הבעיה כי אתה לאבאמת מקבל את זה במאה אחוז יש בתוכך משהו בלב שאומר "לא רוצה את זה אני רוצה אתההפך שלו". אני בעיקרון בשיחה הזאת מנסה לעזור לך לעשות תיאום ציפיות מול עצמךכאילו שתוכל להגיד לעצמך "מה אני רוצה להרגיש" שתהיה סגור על זה שתהיה בטוח "אנירוצה עם פחד, אני רוצה בלי פחד" כי איך לעשות את זה זה כבר לא בעיה לא מסובך אבלאני אומר שבראש שלך במשהו אתה עוד לא סגור מה אתה רוצה בכלל אתה רוצה עם פחד בליפחד חצי פחד, שלושת רבעי פחד פחות פחד יותר פחד.

עכשיו הקטעהוא מה שקורה שאתה אומר מה שאתה רוצה אבל אז כשמביאים לך את זה אתה רוצה את ההפך שלזה. אני כאילו רוצה שתבין את התהליכים שעוברים לך במוח את המשמעות של הפחד של החששמה הוא נותן מה הוא לוקח, מה היתרון שלו מה החיסרון שלו במה הוא תלוי שתבין איךעובד המנגנון מה תעשה עם זה אחר כך מה שתרצה תעשה עם זה, אחר כך תבחר אחר כך תפחדכמה שאתה רוצה כמה שאתה רוצה תפחד אל תפחד כן תפחד מה שבא לך.

ש: אז אתהבעצם שואל אם אני רוצה.

אליעד: אנימנסה לא אם אתה רוצה אני מנסה לשאול עד כמה אתה מבין שאם ייקחו לך את הפחד גם ייקחולך את היתרון שלו.

ש: אני מביןאם ייקחו את הפחד אז איפשהו ייקחו גם את התשוקה למלא אותו נכון?

אליעד: ואתההנאה שתנבא מכך שתמלא אותו ואת הריגוש ואת הפרפרים בבטן את הפנטזיות.

ש: מצד שני עםהפחד במינונו הנוכחי זה פשוט משאיר אותי עם הפחד אני לא חווה את המילוי שלו יש לופוטנציאל למילוי אבל מתמלא.

אליעד: עכשיובא נגיד לך בהפוך על הפוך יכול להיות שאתה מפנטז על זה שתמלא את הרצון ואתה נהנהבפנטזיות שתמלא את הרצון יותר מאשר ההוא שמילא את הרצון בפועל כי הוא פחות רצה אתזה, אתה מודע לזה ברמה האינפורמטיבית אתה מודע לזה?

ש: אני לאמאמין לזה.

אליעד: אתהמוכן לבדוק אם זה נכון או לא, אתה הבנת מה אמרתי לך אולי זה לא נכון מה הבנת?

ש: אתה אומרשיש לי רווח מלהמשיך לפחד איפשהו.

אליעד: קח אתמלכת היופי, בסדר מלכת היופי איך קוראים לה אין לי שמץ של מושג קח אותה.

ש: ר'.

אליעד: מה ר'נ' קח את ר' הזאת ונגיד שאתה מפנטז עליה שחבל על הזמן, אתה עכשיו נגיד נכנס לאיזופנטזיה ואתה חווה את זה כממשי ואתה נהנה שחבל על הזמן ואז אתה מתעורר לגמרי לבד,אוקי עכשיו קח את החבר של ר' כמה אתה חושב שהוא נהנה לראות אותה במציאות לא יותרמדי בתכלס אתה נהנה מהפנטזיה אליה יותר מאשר הוא נהנה במציאות איתה מצד שני אם היאתלך גם כן לא כל כך אכפת לו אבל אתה שאתה מתעורר בבוקר ואתה רואה שאתה בלעדיה אתהכאילו מרגיש את החיסרון שלה אבל בזכות זה שאתה מפנטז עליה אתה חווה את היתרון שלה.זאת אומרת שיכול להיות שההנאה מהפנטזיה אפילו הפנטזיה נגיד אתה כל כך נהנה ממנהיותר מאשר המימוש הזה בפועל ולכן לפעמים אנשים מעדיפים שתהיה להם פנטזיה הם הרבהפעמים לא רוצים לבדוק את האופציה כדי לא להתאכזב הם מעדיפים להמשיך לפנטז על זה כדילא לדעת שזה לא זה.

ש: אני לאחושב שזה המקרה שלי.

אליעד: לא אנילא אמרתי שזה המקרה שלך אמרתי נראה לי שאנשים לפעמים רוצים לתחזק פנטזיה כי הפנטזיהעצמה עושה להם טוב, אני לא אמרתי במקרה שלך אני רק באתי להגיד לך שהפחד אתה אומר "אבל הוא משתק אותי" נכון אבל כשאתה יושב בבית וחושב על כמה טוב יהיה לך אתה נהנהמזה הרבה יותר מאשר אם היה לך את מה שהיה לך כאילו מאשר אם היה לך את מה שהייתמשיג.

ש: התנסויותשבהם כן טעמתי מהדבר הזה הם הוכיחו.

אליעד: טעמתאבל לזמן מוגבל כי אם היית לאורך לזמן זה היה ממצא את עצמו ואז יכול להיות שכבר לאהיית מפנטז.

ש: נכון אזהנה מה שאני רוצה אני רוצה לאכול מזה הרבה עד שזה ימצא את עצמו ואז לבוא אליך עםהבעיה השנייה.

אליעד: מה,הבנתי אבל זאת אותה בעיה של עכשיו.

ש: זאת אותהבעיה?

אליעד:כן.

ש: אני לאיודע אבל אם תהיה בעיה אני פשוט לא מסוגל להאמין לזה.

אליעד: יש מלאאנשים שהם במצב ההופכי שלך זה כמו נגיד שאני מספר לך "שלום אתה יודע יש את כדורהארץ" ואני מספר לך מה קורה שם יש אנשים שבדיוק במצב ההפוך שלך שהם כל הזמן מצליחיםומצליחים וזה ממצא כבר בא להם להקיא מזה מהעבודה מהשגרה מהרוטינה ואז הם אומרים"אני כבר מחכה לא יודע מה שיפטרו אותי, להפסיד כסף שיהיה איזה משהו כדי שאני אחושאת הפחד אתה החרדה את העניין את המשהו". זאת אומרת שניהם נמאס להם מהמצב הקיים, זאתאומרת הם היו מתים להתחלף איתך לאיזה יום זה היה נותן להם איזו תשוקה פתאום איזהרצון לעשות.

ש: אני חושבשהבעיה של שנינו פה זה.

אליעד: שאתםרוצים את ההפך.

ש: אני חושבלא שאנחנו רוצים את ההפך, כן אבל זה שאנחנו רוצים את התנועה בעצם רוצים להרגיש אתהמשמעות מהתנועה של המילוי וזה איפשהו מה שאני חווה כשאין תנועה ואין תנועהמלחיץ.

אליעד: אבל ישלך רק תנודתיות בתוך הלב של התשוקה פנטזיה אכזבה.

ש: אבל זה רקבראש שלי.

אליעד: ואיפהאתה חושב שזה מתרחש בראש שלך. תגיד לי משהו נגיד כשאתה הולך לראות סרט בקולנוע למהאתה הולך כדי לחוות איזו חוויה אבל לו יצויר שיש לך קולנוע ביתי ואתה בדיוק אותודבר למה שתלך לקולנוע יש לך את זה בבית, מה שאני מנסה לומר שיכול להיות שבגלל שאתהכל כך חכם מהיבט מסוים ואתה חושב שאתה חכם הרי אז זה לא, יכול להיות שהחוכמה שלךגורמת לכך שאתה בעצם כבר בראש שלך אתה משיג את התוצאה כאילו עשית את זה.

זאת אומרת ישבן אדם שהוא צריך לעסוק באיזה מקצוע ולעבוד בו עשר שנים כדי לחוות שזה ממצא את עצמואבל אתה אולי יכול בראש שלך בגלל שיש לך דמיון וחשיבה מפותחת אתה כאילו כבר יכוללהיכנס לתפקיד לחוות את זה להיות שם למצות ולחזור לנוכחי אתה יכול להשליך את זה עלבחורות על כסף על כל מיני דברים. עכשיו אני אומר זה כאילו יתרון וחיסרון היתרוןשאתה לא צריך להתאמץ כל כך הרבה כדי לקבל את התועלת והחיסרון שאתה מקבל את התועלתבלי להתאמץ ואז זה ממצא את עצמו יותר מהר. מה אתה מבין מה אתה אומר על זה?

ש: אני אומרשאני לא רוצה שום דבר באופן מוגזם גם אם יתנו לי את מה שאני חושב שאני רוצה עכשיוובאמת יגידו לי במאה אחוז אבל רק זה, רק זה אני אגיד אני לא רוצה אבל אני כן רוצהלחזור הביתה כל יום ולהיות לבד.

אליעד: ולסבולמזה.

ש: עד לנקודהמסוימת שאני אגיד זהו ואז לקבל את זה.

אליעד: כן גםעכשיו הפנים שלך אומרות "לא אבל אני לא מוכן בשום פנים ואופן לסבול" לא אתה לא נראהכזה. אתה הבנת מה אני אמרתי לפני רגע על הקטע של החשיבה שלך מה אתה אומר?

ש: כן אבל אנילא קונה את זה כל כך אתה אומר שאני יכול בתוך הראש שלי לסגור את הסיפור.

אליעד: לא,אני אומר שאין לך דרייב כל כך גדול כי אתה לא רעב וזה הרעיון אתה כאילו מדבר בצורהשל אדם שהוא לא רעב הוא מצד אחד מתלונן אבל מצד שני הוא לא רעב.

ש: כן זה גםנכון אני חשבתי על זה אני כאילו רוצה את זה לפעמים.

אליעד: באנגיד זה לא שיש לך סיוטים בלילות ואתה לא נרדם.

ש: אני לארוצה להתחייב לזה גם כלומר, אני רוצה את זה כשבא לי את זה וכשלא בא לי את זה אני לארוצה את זה הגיוני?

אליעד: אנימסביר לך עוד פעם הכל זה הגיוני אבל אני אומר לך כזה דבר הסיבה שגם אין לך מוטיבציהמספיק זה בגלל שאתה לא באמת חרד מהמשמעות של הדבר.

ש: כן אני לאכל כך חרד.

אליעד: כאילואם באמת לא הייתה לך ברירה אז היית עושה דברים אחרים היית פועל אחרת בלית ברירהכשאין ברירה אז אתה יודע אז כאילו מה לעשות.

ש: אני לא חרדזאת לא הבעיה שלי אבל אני משועמם אני לא חווה.

אליעד: כן אבליש גם עלויות לאינטראקציה.

ש: בסדר יאללהאני רוצה לחיות את החיים העלויות המחירים.

אליעד: למהלך?

ש: למה לי שמעאני רואה לאן אתה הולך.

אליעד: לא כיאם אתה לא תבין את "הלמה לך" לא תהיה לך מוטיבציה, לא לאיפה את חושב שאני הולך אניהולך לקטע שתבין למה אתה לא מתאמץ כי אתה באמת לא חושב שאתה רוצה את זה.

ש: אני חושבשאני רוצה את זה מדי פעם.

אליעד: אז מדיפעם אתה גם מנסה להתאמץ מרים את הראש "התאמצתי, לא עזוב אין לי כוח בא נחזור לישון"בסדר אתה חושב שאתה התפוס היחיד שכזה אתה רק בזמנך נתקעת בסטטוס מסוים יש כאלה שהםבדיוק באותו פרדוקס רק בסיטואציה אחרת כאילו אני פוגש כל מיני כאלה עם אותהסיטואציה.

ש: תראה איןספק שבחיים "המשעממים" שלי יש המון יתרונות.

אליעד: נכוןוהם גם לא כל כך משעממים הם לא באמת משעממים.

ש: נכון ישיותר משעממים מהם.

אליעד: מה זהיותר יש לך תעסוקה יש לך פה יש לך שם אתה לא שאתה מתפס על הקירות לא יודע מה.

ש: תלוי מתיאבל כן בגדול.

אליעד: תלוימתי אבל כל אחד מתפס על הקירות מתישהו לא?

ש: אני רקרוצה להרים את הסקאלה של החוויות.

אליעד: אבל ישלזה גם עלויות, אתה מוכן לשלם את העלויות אם כן צא לדרך.

ש: העלויות שהdown יראה לי יותר down.

אליעד: שאתהגם תתחיל להרגיש את הכאב באמת. עכשיו היה את השודדים האלה באילת שמעת את הסיפור,אתה לא מכיר את הסיפור עכשיו היה באילת שני אנשים רעולי פנים נכנסו לשדוד מסעדהוהיה שם איזה קטע עם השוטרים שהשוטרים באו לעצור אותם והם גנבו לשוטרים את האקדחיםסיפור, בכל מקרה מה שהיה בטלוויזיה שהם נכנסו למסעדה אחד מהשודדים היה עם סכיןוהשני היה עם אקדח עכשיו אז אחד המלצרים שהיה במסעדה הוא חשב שכנראה זאת איזו מתיחהאו משהו אז הוא בא לעצור את אחד השודדים אז אחד השודדים נתן לו כזאת איזו מכה עםהסכין פתח לו את הראש אז הוא אמר שבזמן שהוא הרגיש את הדם נוזל אז הוא הבין שזאת לאמתיחה הוא הבין שזה באמת כי הוא היה בטוח שזה איזה סרט כזה כאילו סתם מישהו עושהמתיחה או משהו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | טיפול הוליסטי,גישור, ייעוץ פילוסופי, מאמן עסקי מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ פילוסופי, אימון אישי ועסקי, להתחיל,אימון עיסקי, מאמן עסקי, מפחד, מה טוב בפחד..., פילוסופיה, פחד ל..., אימוןאישי ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI