דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר איך להתאהב מחדש? אהבה ראשונה, מפחד להיפגע, פחד מבגידה, מפחד להיפגע, לאהוב שוב, לא רוצה להיפגע, פחד מזוגיות, פחד מאינטימיות, פחד להיפרד מבן זוג, פחד מפ
איך להתאהב מחדש? אהבה ראשונה, מפחד להיפגע, פחד מבגידה, מפחד להיפגע, לאהוב שוב, לא רוצה להיפגע, פחד מזוגיות, פחד מאינטימיות, פחד להיפרד מבן זוג, פחד מפ
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 1914
איך להתאהב מחדש?אהבה ראשונה, מפחד להיפגע, פחד מבגידה, מפחד להיפגע, לאהוב שוב, לא רוצה להיפגע,פחד מזוגיות, פחד מאינטימיות, פחד להיפרד מבן זוג, פחד מפרידה, טראומהמפרידה

עכשיו השאלההיא כזאת אוקי איך בן אדם שניסה משהו ונכשל איך הוא בעצם יכול לקבל את הבטחון לנסותעוד פעם, עכשיו מה שאמרתי זה לבוש של כמה ווריאציות שונות זה יכול להיות בן אדםשניסה משהו ונכשל וזה יכול להיות נגיד בן אדם נגיד שבגדו בו באמון והוא צריך לתתאמון מחדש או נגיד שבן אדם היה במערכת יחסים ואז הוא נפרד נגיד והוא איבד אמוןבאהבה והוא רוצה להתאהב מחדש זאת בעצם השאלה איך זה אפשרי, האם זה אפשרי איך זהאפשרי.

עוד פעם מהשאני מחדד עוד פעם אני אתן דוגמא, נגיד בן אדם בגדו בו במערכת יחסים השאלה היא האםהוא יכול לתת אמון מחדש בן אדם לדוגמא נגיד הקים עסק ונכשל בגדול והוא הקים עסק עשרפעמים ונכשל עשר פעמים האם יש אפשרות שהוא מחדש כאילו יכנס ללופ של להקים עסק?

ש: מאוד מזכירמה שדיברנו מקודם לגבי העניין הזה של.

אליעד: הסכםממון.

ש: הסכם ממוןכן ואת העניין הזה של הגדרה ההגדרה של אם בן אדם נניח גבי הקטע הזה של אם ההגדרהשלך היא לנצח נצחים לדוגמא שלא יבגדו בך והבן אדם בגד בך יש לך רקורד שהוא בגד בךאז יש פה מצד ההגדרה איזו בעיה בעניין הזה ואתה לא יכול לחדש את זה כי זה כבר מהשקרה, אי אפשר יש רקורד.

אליעד: אתהבטוח שאי אפשר?

ש: במובן אםאני מגדיר את זה שאמון שיהיה נקי.

אליעד: בואניתן דוגמא, אוקי ונגיד בן אדם אחר?

ש: אבל אז זהלא מחדש העניין פה זה המחדש, מישהו בגד בך ואתה רוצה לתת בו אמון.

אליעד: בואניתן דוגמא יש מושג שנקרא אהבה ראשונה בסדר, בן אדם הייתה לו אהבה ראשונה הוא הרגישמאושר מה שזה לא יהיה ואז מה לעשות שהאהבה הראשונה ברוב המקרים היא קוראים לה אהבהראשונה כי היא לא האחרונה ואז הבן אדם נפרד, השאלה אם יש אפשרות לשחזר את התחושה שלהאהבה הראשונה עכשיו מה שקורה אצל בן אדם.

ש: כן כי זהמשהו אחר עכשיו.

אליעד: לאמשנה שנייה אני אסביר אני אנסה את זה, זה נראה לך משהו אחר.

ש: למה זהנראה לי משהו אחר בא תסביר לי.

אליעד: לאיודע רק תגיד נראה לי שזה משהו אחר אולי זה אותו דבר זה רק נראה לך משהו אחר, לאיודע תגיד "אתה יודע נראה לי שזה משהו אחר".

ש: אתה יודענראה לי שזה משהו אחר.

אליעד: אוקיסבבה הלאה, המהות פה זה לא איך לשחזר את האהבה הראשונה הרעיון הוא אחר הרעיון הואשאם בן אדם לדוגמא נגיד היה במערכת יחסים והיא נגמרה והוא אהב בטירוף וזה נגמר אזהחלום שאומר לו זה יכול להימשך לנצח החלום הזה כאילו התנפץ, או נגיד בן אדם התחתןוהתגרש אז החלום כאילו שאומר הנה אנחנו נאהב לנצח באושר ובאושר התנפץ. אוקי עכשיוהשאלה היא האם בן אדם כזה ונגיד שבן אדם נגיד נפגע מאוד נפגע נגיד הוא אהב בגדו בועזבו אותו נטשו אותו והוא לא יודע מה, והוא הכי פגוע בעולם או נגיד אפילו דוגמאאחרת נגיד הייתה זוגיות טובה ונגיד אחד הצדדים מת בכלל והבן אדם הרגיש אובדן הכיגדול שהשני מת ואז הוא הבטיח לעצמו "אני לא רוצה יותר להרגיש רע מאובדן".

האם בן אדםכזה קיימת לו אפשרות להתאהב עוד פעם, עכשיו אז אני הלבשתי את זה גם בדוגמא נגיד בןאדם נגיד הקים והוא נכשל והוא נכנס לחובות ולא יודע מה והוא אמר "אני בחיים לא רוצהיותר להגיע לכזה מצב", האם יש אפשרות שבן אדם כזה כן יקים עסק מחדש?

ש: התשובה היאכן.

אליעד:איך?

ש: שאלת אם ישאפשרות לדעתי כן.

אליעד: איך בןאדם שלא מוכן להיפגע נגיד שבגדו בו הפרו את האמון.

ש: לגמריאו?

אליעד: שנייה,כן בן אדם עשה פעולה ציפה שיהיה לו טוב לא הצליחה הפעולה כרצונו נפגע אמר "בוא ננסהעוד פעם", ניסה עוד פעם ועוד פעם בסוף נפגע לא יודע כמה אמר "אני לא מוכן יותרלהיפגע" עכשיו איך בן אדם כזה יכול, עכשיו מה האמת שהוא גם לא רוצה להיפגע אבל הואגם רוצה להתאהב מחדש הוא גם רוצה לנסות מחדש, הוא גם רוצה לנסות שוב פעם.

ש: אוקי צריךלחשוב ממשהו.

אליעד: כן מהאתה אומר?

ש: צריךלהחזיר אותו למצב שהיה לו לפני שהוא התחיל.

אליעד: איךמכונת זמן?

ש: לאכשהיית.

אליעד: איךלהחזיר אותו?

ש: על ידידיבור להחזיר אותו אחורה "היית באותו זמן עשית ככה מה חשבת באותו רגע, מה היוהשיקולים שלך מה חשבת שיקרה מה חשבת שלא יקרה" ואז.

אליעד: בפשוטבן אדם יש לו שני מחויבים סותרים 1. הוא אומר "אני לא מוכן להגיע עוד פעם לפשיטתרגל" 2. הוא אומר "אני רוצה להקים עוד עסק. מה איך פותרים את הקונפליקט הזה? 1. הואאומר "אני לא מוכן יותר להיפגע מזה שבגדו בי" 2. הוא אומר "אני רוצה להתאהב מחדשולא לפחד שיבגדו בי".

ש: אוקי באנדבר על העסק מבחינת העסק "תבין מה קרה שמה למה פשטת את הרגל?".

אליעד:"מסיבות שלא היו ידועות לי מראש ויכול להיות שגם עכשיו למרות שאני בטוח שאני אצליחאני עוד פעם אפשוט את הרגל".

ש: "לא אם אתהלא יודע מראש אז אתה לא בטוח שגם תפשוט הרגל אולי תצליח דווקא".

אליעד: נכוןאבל יש גם סיכוי שהוא יפשוט את הרגל?

ש: נכון צריךלקחת את הסיכוי הזה הסיכוי לעומת הסיכון, יש סיכון ויש סיכוי.

אליעד: קרה לךפעם שניסית לעשות משהו לא הצלחת וזה היה לך כל כך רע שאמרת "אני לא רוצה יותר לנסותעוד פעם", יש בזה היגיון שמישהו ינסה לעשות משהו?

ש: יש בזההיגיון אבל.

אליעד: ילדלדוגמא פעם ניסה ללכת לטיפול נגיד לא יודע היה לו רע ואמר "זהו לא הולך יותרלטיפול" אבל נגיד שהוא רוצה גם ללכת לטיפול או שאנחנו רוצים שהוא ילך גם לטיפולנגיד, סתם זאת לא דוגמא כל כך טובה בא נגיד שאותו בן אדם הוא גם אומר "אני לא מוכןלהיפגע שוב אבל אני גם רוצה עוד פעם להיכנס לאותה מערכת שאני אלול להיפגע בה שוב",בן אדם שיחק כדורגל נפצע הוא גם אומר "אני לא מוכן יותר להיפגע שוב אני גם רוצהלחזור לשחק ולא מפחד מזה שאני אפגע שוב".

ש: יש סתירה,זאת אומרת אם אלו המחויבים שלו גם וגם ואחד סותר את השני מחויבים, אין פתרון אתהצריך לדעת שמשהו לא מחויב פה אתה צריך לוותר על משהו.

אליעד: מה אתהאומר? רגע אתה.

ש: אני אומרשקודם כל האפשרות שהוא יפגע שוב היא תמיד קיימת אבל הדרך לעשות את זה בלי להיפגעהדרך היחידה לדעתי זה לשנות, רק אפשר לשנות את ההגדרה ואז אפשר לעשות את זה עודפעם.

אליעד: מה זהאומר לשנות את ההגדרה?

ש: שלהיפגעיאבד את המשמעות שלו כדי שהמילה "להיפגע" תאבד את המשמעות ואז אין לו משמעות לזה אתהפירוש.

אליעד: אבל אםהמילה "להיפגע" תאבד את המשמעות שלה אז גם המילה "לנסות שוב" תאבד את המשמעות.

ש: לא הבעיההיא במילה "להיפגע" זאת התחושה שנלווית להגדרה להיפגע ואם אפשר לשנות את ההגדרה שלהאירוע, לפרש את האירוע בצורה של אין מילה כזאת להיפגע יש הכל נגיד ללמוד להתפתחמניסיון העבר ולראות רק את הטוב שבדבר ולא לראות את החיסרון אז יש אפשרות כזאת,אחרת אין אפשרות כזאת לדעתי.

אליעד: תקשיבכן אבל זה מאבד כבר את כל המשמעויות, מה זאת אומרת? בא נלך בפשוט אוקי, בן אדם היהבאיזו מערכת יחסים כלשהי אוקי ניסה להשיג מטרה כלשהי ונכשל. עכשיו כל זמן שלא אכפתלו להיכשל אז הוא ינסה עוד פעם ועוד פעם עד שהוא יצליח, מה קורה אם הוא אומר "אנילא מוכן לנסות בגלל שאני לא מוכן להיפגע לא מוכן להיכשל שוב", קרה לך פעם שנתקלתבמישהו כזה "למה אתה לא עושה את זה ואת זה? אתה יודע אני כבר ניסיתי כל כך הרבהפעמים לא הצלחתי לא מוכן לנסות שוב" הוא אומר "אבל זה דבר חדש אתה תצליח תבדוק תןצ'אנס" הוא אומר לא.

זה כמו שמישהונגיד למזלו הגרוע נגיד לדוגמא היה חולה והלך למאה רופאים שרלטנים ואז בא רופא,אמיתי אומר לו "תלך לרופא אמיתי, לא, למה אתה לא יכול ללכת לרופא אמיתי?", זה כמואנשים מתקשרים אלי אומרים לי "אתה יודע אבל אני כבר דיברתי עם הרבה אנשים הוצאתיהרבה כספים אצל מכשפים אצל זה" בסדר מה לעשות מה לעשות שהלכת למשוגעים מה לעשותשהיית מספיק טיפש.

ש: אבל מהשאתה עושה פה זה משהו קצת לא, אבל אולי הם באמת משוגעים אולי עוד פעם איזה משוגעאתה אמרת לא לרופא האמיתי הוא לא בטוח שזה רופא אמיתי.

אליעד: רגעיכול להיות אבל אם הוא לא מוכן לקחת את הסיכון אז זאת בעיה הוא אומר "אני רוצהלהיות בטוח שאני לא אפגע" אבל ה - "בטוח שאני לא אפגע" מנטרל אותו מלנסות עוד פעם,יש אנשים לדוגמא שלא מסוגלים להתאהב בגלל שהם חוו אכזבות אבל רע להם מזה, הוא ממשלא רוצה להיפגע שוב והוא יודע שלא משנה כמה הוא יאהב יכול להיות שזה יגמר כי זאתהאמת ומצד שני הוא גם לא רוצה להישאר בלי אהבה.

ש: ישדרך.

אליעד: מההדרך?

ש: ליהנותמלהיפגע אם הוא יוכל לשכנע את עצמו.

אליעד: סבבהשהוא נהנה מלהיפגע נכון, אתה צודק ויש עוד דרך ליהנות מזה שאתה לא מתאהב אם הואיוכל לשכנע את עצמו שהוא לא מתאהב אז לא אכפת לו שהוא לא מתאהב נכון, לא בהנחה שהואבן אדם רגיל שרוצה להתאהב ורוצה לא להיפגע. כן?

ש: בעצם אתהאומר אני הבנתי נכון יש לו שני מסרים סותרים בתוכו כן אז מה אפשר לעשות? רשימה שלפלוסים ומינוסים לשכנע את עצמך במה שאתה רוצה כלומר, במה שהחלטת שהכיוון, אוקי אםהכיוון שלך "אוקי אני מחליט שאני לעולם לא אתאהב" אז כל הפלוסים בהתאהבות אתה מתחיללעבוד על זה "לא זה לא נכון יש לזה גם את הצד השני זה גרוע כך וכך" ואותו דבר לעשותלגבי רשימה שנייה.

אליעד: אז מההפתרון אומר בעצם מה מהות הפתרון?

ש: לא להיותבאמצע למצוא איזשהו קצה.

אליעד:איך?

ש: לפי שתיהרשימות האלה איזשהו קצה לשרוף אותו להרוג אותו.

אליעד: איךאפשר גם וגם?

ש: גם לרצותלהיות ביחד ולהיות לחוד ולא להתאהב וגם להתאהב?

אליעד: לא,איך אפשר גם להתאהב ובלי לפחד מלהיפגע גם לנסות עוד פעם בלי לפחד מלהיכשל?

ש: לעשות אתהרשימות האלה לעבוד בתוך הרשימה.

אליעד: שמההרשימה תגיד כשאתה מתאהב אז יש סיכוי שתיפגע אבל אתה לא רוצה להיפגע.

ש: "אני לאמוכן שיגידו לי ככה וככה" לעשות את זה ספציפי לא רק להיפגע.

אליעד: אבל אםלא יהיה אכפת לו מלהיפגע זה גם לא.

ש: "אני לאמוכן שיבגדו בי".

אליעד: נכוןאז מה תגיד "אני מוכן שיבגדו בי".

ש: לא מוכןאלא "יש אפשרות שזה יקרה".

אליעד: "נכוןולכן אני לא רוצה להתאהב עוד פעם" נו אז איך זה פתר את הבעיה?

ש: אוקי אזהגעת לקצה מסוים.

אליעד: אבלהבן אדם כן רוצה להתאהב, זה כמו בן אדם.

ש: הבעיהכשאני שמה לב כשאני מגיעה לאיזשהו קצה באיזשהו שלב אם אני לוקחת את זה קיצוני זהכבר הופך להיות כאילו לאבסורד ואני מבינה שזה דבילי גם וזה גם לפעמים מתהפך לצדהשני.

אליעד: שנייהבן אדם נגיד בא למופע קסמים והוא התלהב ואז אומרים לו איך עושים את הקסם הוא אומר"אני עכשיו רוצה להתלהב שוב פעם כאילו לא ראיתי את הקסם איך עושים אותו", איך אפשראתה כבר יודע את האמת איך עושים את הקסם אתה כבר בעין שלך אתה רואה את הבן אדם בורחשלא חותכים אותו הוא ברח, אתה כבר קולט מה קרה פה אז איך אתה יכול לדוגמא לנסות עודפעם אם אתה יודע מראש שזה כבר לא.

נגיד לדוגמאמה שדיברנו קודם על ההסכם ממון הזה איך בן אדם יכול להתאהב ולהגיד זה ימשך לנצחכשהוא יודע מראש שלא משנה כמה הוא יאהב זה יכול להיגמר כאילו יש לו ניסיון בזה.

ש: זה מזכירלי בדיוק את השיחה הקודמת.

אליעד:נכון.

ש: אתה כאילושואל את מה שהוא ביקש רגע שנייה.

אליעד: מההתשובה?

ש: התשובה היאפשוטה קודם כל שואלים מה האמת מסתכלים על ההנחות יסוד.

אליעד: מהמםקודם כל כל הכבוד הלאה.

ש: לא זה אתהאמרת אתה גומר את זה וזה גם הגיוני.

אליעד: זאתהתשובה היחידה שזה בסדר שתגיד אותה גם אם אתה לא זוכר את השאלה, שמעת מה אמרתי?

ש: כן.

אליעד: באנבדוק מה האמת זה תגיד את זה גם אם לא משנה באיזה הקשר.

ש: שנייההבנתי את מה שאתה אומר.

אליעד: אבלעדיין צריך לדעת מה ההקשר.

ש: בדיוק אזעדיין לא פותר אותי מהעניין, שנייה אתה בא ואומר את הדבר הזה אני אומר לעצמי קודםכל יכול להיות שמה שאתה מבקש מצד ההגדרה הוא בלתי אפשרי ולכן קודם כל בא נבדוק אתזה.

אליעד: בואנקצר את התהליך התשובה היא נכון שזה בלתי אפשרי, עכשיו רגע אחד ההבנה שזה בלתיאפשרי היא המפתח לפתרון.

ש: כן כי אזזה משחרר אותך מההתנגדות לזה.

אליעד: שנייהזה בלתי אפשרי ואז אתה צריך לבחור הדרך זה משהו תמורת משהו לכל דבר יש מחיר, המחירשל ההתאהבות או של הניסיון שוב פעם הוא המחיר שאתה לוקח את האופציה שתיכשל זה מחירנכון המחיר עלה.

ש: אבל זהבלתי אפשרי לאנשים רגילים, מה זה בלתי אפשרי זה אפשרי מאוד לאנשים לא רגילים.

אליעד: בלתיאפשרי לאנשים שהשכל שלהם פועל בצורה רגילה.

ש: אני חושבככה.

אליעד: באנדבר בשכל רגיל בן אדם שרוצה להתאהב ושלא יבגדו בו אכפת לו שהוא לא רוצה שיבגדו בומה לעשות, לך על פשוט בסדר.

ש: בן אדםשאוהב התחדשות הוא אוהב שלא יבגדו בו אבל הוא אוהב יותר התחדשות והפתעות.

אליעד: אז זהאומר שהוא גם לא כל כך מתאהב כי לא אכפת לו שיבגדו בו כי הוא אוהב התחדשות והפתעותבסדר. אז התשובה היא כזאת קודם כל באמת אי אפשר בלב שלם לעשות משהו כי תמיד בן אדםיגיד "אולי לא", עכשיו הרעיון הוא עכשיו יש פה עוד היבט קודם כל שהבן אדם יבין אתזה שיש לזה מחיר לכל דבר יש מחיר זה המחיר, לדוגמא קרתה לך איזו תקלה עכשיו פעםהבאה הביטוח מעלה לך את הפרמיה למה ככה זה מה יש אדוני נהייתה לך בעיה הפרמיה נהיתהלך בעיה הפרמיה עלתה.

אבל יש פה עודהיבט מסוים ההיבט הוא שבן אדם תמיד רוצה את ההפך של מה שיש לו, מה זאת אומרת? השאלהגם כמה יש לו את זה והשאלה אם הוא כבר בקצה של זה או לא גם על זה דיברנו לא תמידהוא רוצה, אם בן אדם בריא אז הוא רוצה להיות חולה? תלוי אם הוא יהיה בריא במאה אחוזהוא ירצה להיות חולה אבל לא תמיד אם הוא בריא הוא רוצה להיות חולה, אבל בגדול ישהרבה פעמים שבן אדם רוצה את ההפך של מה שיש לו.

מה זה אומר?שאם נגיד בן אדם נגיד בגדו בו ועכשיו הוא לבד לא, צריך לדייק עכשיו זה לא תמיד הוארוצה את ההפך יש הרבה מקרים שהוא רוצה את ההפך, מה זה אומר? שאם בן אדם נגיד בגדובו ונגמרה המערכת יחסים ועכשיו לצורך העניין הוא יהיה לבד מספיק זמן כי הוא לא רוצהשיבגדו בו מתישהו המוח שלו יגיד לו "אני רוצה את ההפך אני רוצה להיות במערכת יחסיםלמרות שתהיה את האפשרות שיבגדו בי" כי המוח מתוכנת לרצות את ההפך המוח תמיד רוצה אתההפך כשבן אדם ירגיש מספיק בנוח במקום שהוא לבד כדי שלא יבגדו בו יש סיכוי סבירשהוא כבר ישכח את הטראומה של יבגדו בו והוא ירצה להיכנס עוד פעם לחוויה.

ש: עוד פעםפספסתי.

אליעד: ישסיכוי סביר שהבן אדם נגיד יהיה לבד מספיק זמן הוא מספיק זמן נגיד יהיה בודד לא ינסהכי הוא נכשל ואז מתישהו המוח כבר ישכח את הסיבה המקורית של "יבגדו בי" כי זה כבר לאשייך "לפני 20 שנה בגדו בי לפני 20 שנה נכשלתי, נפרדתי לפני 20 שנה" ואז אוטומטיתהמוח תמיד רוצה את ההפך אז הוא יגיד "נמאס לי כבר זה בא ננסה את ההפך בא ננסה עודפעם להתאהב, בא ננסה עוד פעם להיות במערכת יחסים".

עכשיו זה גםבשורה טובה מה שאמרתי עכשיו זה גם בשורה טובה וגם בשורה רעה. למה זאת בשורה טובה?כי זה אומר לבן אדם "תקשיב אתה לא רוצה להיפגש שוב אל תדאג תישאר בזה שאתה לא רוצהלהיפגע שוב אתה תראה שמתישהו אתה כבר תשכח את להיפגע ואתה תרצה עוד פעם להתאהב", מההבשורה הרעה? הבשורה הרעה היא.

ש: לבגוד.

אליעד: לאשנייה הבשורה הרעה היא אחרת, נכון בסדר אבל לא הבשורה ההיא יש בשורה עוד יותר רעה,הבשורה הרעה היא שיש גם מקרים שכל מה שאמרתי עכשיו ההפך שלו זה נקרא ללמוד מניסיוןהבעיה היא שהשכל הזה שבן אדם תמיד רוצה גורם לו גם לא ללמוד מהניסיון. בן אדם נגידלדוגמא נגיד בחר בביבי פעם ראשונה וראה לא עבד ואז הוא כבר שכח אומר "אולי אני אתןלו עוד צ'אנס עוד פעם", מה לא למדת מהניסיון? "לא שכחתי כבר עבר כמה שנים שכחתישהוא שיקר אותי בדיוק לפני הבחירות אמר הפוך" ואז עוד פעם הוא בוחר בו ואז עוד פעםהוא לא למד מניסיון.

זה שבן אדםרוצה את ההפך היתרון שבזה ושזה מאפשר לבן אדם להתנסות שוב ולא לפחד מהכישלון,החיסרון שבזה שזה גורם לבן אדם לא ללמוד מהניסיון שלו כי המוח כבר שכח את הנפילהוהוא אומר "בוא ננסה עוד פעם" מה אתה לא זוכר שפעם כשעישנת אתה התמכרת, למה אתהמנסה עוד פעם? כי הוא אומר "אולי עכשיו אני אצליח לעשן ולא להתמכר, אולי עכשיו אניאצליח להכניס את היד לאש ולא להישרף".

ש: יש לי שאלהאיזה חלק במוח שוכח.

אליעד: רגעשנייה, הבנתם יש את ההיבט זה שהמוח גם הזמן גורם לכך, אם הטראומה לא הייתה חזקה לכןאתה גם תשכח אותה לאט לאט וגם המוח תמיד רוצה את ההפך או הרבה פעמים רוצה את ההפךתלוי בקצה בכמה אתה נמצא באיזה קצה לכן אתה תמיד.

ש: אז מה אםאבל בלי שינוי הצורה זה גורם לשכחה כאילו, כלומר, בן אדם בא נגיד שלא עשה שוםדבר.

אליעד: אםנגיד חטפת מכה לא משנה כמה כואבת היא הייתה ואתה לא תחטוף את המכה הרבה זמן יכוללהיות שאתה תשכח שחטפת מכה זאת האמת כי אתה לא חושב על זה אז אתה תשכח את זה.

ש: מה יש בזמןשהוא משכיח?

אליעד: מאודפשוט קורים דברים אחרים בינתיים ואתה חושב עליהם.

ש: אוקי אזשינויי צורות אחרות.

אליעד: ברורכי אתה חושב דברים אחרים אז המידע הקודם נדחק איפשהו לארכיון.

ש: אבל יכוללהיות שהמצב שהוא יגיד "אני רוצה את זה שוב אבל הפעם אני אלמד כן מהניסיון מה שהיהשמה".

אליעד: לא איןמה ללמוד לא שנייה זה לא מהיבט, לא אני מבין מה אתה אומר אבל אני אומר שלפעמים בןאדם לא לומד מניסיון במובן שהוא עושה בדיוק את אותו דבר כי הוא שומע "אולי הפעם זהיעבוד" אבל למה שזה יעבוד "לא אולי הפעם זה יעבוד".

ש: כאילו בלישכל.

אליעד: כן כיאם בן אדם אומר "מחויב לי לא להיפגע" אז אדוני אתה לא יכול לנסות שוב כי מחויב לךלא להיפגע. עכשיו זה השכל גם של בריאת העולם, למה זה קשור לבריאת העולם? כאילו כימה זה בריאת העולם שהאינסוף הופך למשהו, ואז מה הוא כל כולו רוצה לחזור? להיותאינסוף ואז הוא חוזר להיות אינסוף, אז מה הוא רוצה לעשות? עוד פעם לחזור להתפצללצורות ואז הוא מתפצל לצורות, ואז הוא אומר טוב מה אני כל כולי רוצה? לחזור להשליםאת עצמי להגיע לאחדות, ואז הוא מגיע לאחדות ואז מה הוא רוצה? להגיע לנפרדות, לופחוזר על עצמו וחוזר על עצמו.

זה כמו שמישהושאל האם יכול להיות, יש איזו זווית כזאת כאילו נגיד האם בן אדם יכול להפוך להיותאלוהים אז התשובה היא שאם אלוהים יכול להפוך להיות בן אדם גם בן אדם יכול להפוךלהיות אלוהים. זאת אומרת אם המהות יכולה להפוך את עצמה לצורות אז למה שהצורות לאיכולות להפוך את עצמן למהות מה ההבדל.

ש: כי צורההיא לא מהות מה זה מה ההבדל יש סיבה למה הוא חושב שזה לא זה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן עסקי מומלץ,ייעוץ פילוסופי, פסיכותרפיה הוליסטית, יועץ פילוסופי

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ טיפולי, ייעוץ אישי, אימון, פחדמאינטימיות, חינוך, איך ל..., פחד מאינטימיות, בן זוג, מכירות, יעוץ אישי ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI