דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה אקטואליה מינוי דירקטורים חיצוניים – צו השעה מאת: בארי בן זאב
מינוי דירקטורים חיצוניים – צו השעה מאת: בארי בן זאב
בארי בן זאב 04/04/13 |  צפיות: 13759

האופן בו התפתחה מדינת ישראל במשך השנים הביאה להיווצרותן של כמות לא קטנה של חברות ממשלתיות בעלות חשיבות אסטרטגית לכלכלה הישראלית – ובהן חברת החשמל – רכבת ישראל – נמלי הים – נמל התעופה בן גוריון ועוד.

אני סבור כי לטובת כלכלת ישראל רצוי ונכון יהיה שהניהול של החברות הללו יהיה ניהול כלכלי מודרני כאשר ברור שגם למדינה יש אינטרסים משל עצמה בחברות הללו. הפרטתן המסיבית יכולה להביא למצב שכחברה פרטית-ציבורית יקבלו הדירקטוריונים של החברות הללו החלטות שלא יעמדו בקנה אחד – וזה בלשון המעטה – עם האינטרסים של מדינת ישראל – ואת זה אסור לנו לאפשר.

חברת החשמל – ניהול פיננסי לוקה בחסר

אם נבחן לשם המחשה את חברת החשמל הרי שבדיקה פשוטה תעלה כי מחירי החשמל גרידא לא יותר גבוהים מאלו המקובלים בארצות המערב,  עם זאת, הניהול הפיננסי בחברת החשמל הישראלית לוקה בחסר וזאת בלשון המעטה, והדוגמה שתעיד בצורה הטובה ביותר על כך היא הבור התקציבי על סך יותר מ-1.4 מיליארד שקלים שנתגלתה בפתאומיות.  נשאלת איפוא השאלה מהו הפתרון האופטימלי שאותו יש להחיל על מנת להביא לניהול אחראי מבחינה פיננסית תוך יישומם של נהלי עבודה מודרניים – וכל זאת תוך שמירה על האינטרסים של המדינה.

אחד הפתרונות שניתן להעלות על הדעת לקוח במישרין מעולם הבנקים הנמצאים בבעלות ציבורית-פרטית. המפקח על הבנקים אחראי על פיקוח ובקרה שוטפת על המערכת הבנקאית וזאת במטרה למנוע את ביצוען של טעויות אסטרטגיות אשר עלולות לגרום לקריסת המערכת. נשאלת השאלה האם יש מקום ליישם פתרון דומה ביחס לחברות הממשלתיות?

מינוי דירקטורים חיצוניים – צו השעה

לעניות דעתי, הפתרון אינו נעוץ בהפרטה מסיבית של החברות הממשלתיות או בהקמתן של רשויות נוספות שיפקחו עליהן, כי אם דווקא במינויים של שניים-שלושה דח"צים (דירקטורים חיצוניים) בכל חברה ממשלתית. הדח"צים ייבחרו על ידי ועדה בלתי תלויה שבראשה יעמוד שופט שיהיה חף לחלוטין מזיקה פוליטית.

הדח"צים שימונו יהיו בעלי ניסיון עסקי-פיננסי כאשר רצוי שלפני מינויים לדירקטוריון החברה הממשלתית, כבר תהיה ברזומה שלהם כהונה בדירקטוריונים נוספים עיסקיים. במילים אחרות, טרם המינוי יש לוודא שיש להם ניסיון בכהונה בדירקטוריונים של החברות הגדולות ביותר במשק.

מציאת האיזון בתוך הדירקטוריונים של החברות הממשלתיות הוא אינטרס ישיר של המדינה – כך למשל יש לשקול באילו מקרים יושב ראש הדירקטוריון צריך להיות מינוי של המדינה.

הקמת נמל התעופה בנגב – הרפתקה פיננסית שדח"צ לא היה מאשר

אין ספק שאם נבחן למשל את הדוגמה של ההשקעה בנמל התעפה בנגב – השקעה שתיעשה על ידי רשות שדות התעופה (ותביא לגירעון של 9 מיליארד שקל) – הרי שדירקטור חיצוני לא היה מאשר השקעה מסוג זה. מדובר בהרפתקה פיננסית שדח"צ לא היה נכנס אליה מלכתחילה.

מינוי הדח"צים יכול לפתור את הבעיה רק אם פעילות החברות תהא לפי עקרונות ממשל תאגידי נאותים. יש לדאוג לכך שהחלטות מהותיות יתקבלו בועדת הביקורת שבה יהיה רוב לדירקטורים החיצוניים.אי תלות ועדת הביקורת והטמעת הנוהל שהחלטות מהותיות צריכות להתקבל בועדת הביקורת ימנעו מהדרג הפוליטי לכפות את רצונו בניגוד לטינארס של החברה. ראוי לציין לבסוף כי מינוי הדח"צים יכול לקרום עור וגידים רק אחרי ש-20-25% ממניות החברות יונפקו בבורסה ואז כל חוקי הרשות לניירות ערך יחולו על החברה.


בארי בן זאב - לשעבר בכיר בהנהלת בנק הפועלים וכיום מספק שירותי ייעוץ ואסטרטגיה עסקית לחברות ישראליות
בזירה הבינלאומית ולמשקיעים בארץ ובחו"ל.
בארי בן זאב צבר במהלך הקריירה ניסיון רב בתחום עסקאות הנדל"ן וליווה יזמים, משקיעים ורוכשים בעשרות פרויקטים בישראל ובחו"ל.
פרטי קשר:
אימייל: [email protected]
טלפון: 0544-976500


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 בארי בן זאב


 


מאמרים נוספים מאת בארי בן זאב
 
פגיעה באמון המשקיעים - בארי בן זאב
המשבר הנוכחי בקפריסין מחזיר אותנו מיד לראשית שנות ה-80 אשר במהלכן שרר במדינת ישראל משבר כלכלי קשה. כשמדינה נקלעת לגירעונות גבוהים, כאלה המעמידים בסכנה את יכולתה לשלם את חובותיה הן לבעלי החוב בתוך המדינה והן לבעלי החוב מחוצה לה, הרי שעליה לנקוט בצעדים דרסטיים על מנת למנוע פשיטת רגל.

מינוי דירקטורים חיצוניים – צו השעה מאת: בארי בן זאב
04/04/13 | אקטואליה
האופן בו התפתחה מדינת ישראל במשך השנים הביאה להיווצרותן של כמות לא קטנה של חברות ממשלתיות בעלות חשיבות אסטרטגית לכלכלה הישראלית – ובהן חברת החשמל – רכבת ישראל – נמלי הים – נמל התעופה בן גוריון ועוד.

בארי בן זאב - להכנס לנעליים גדולות
לאחר שמונה שנים מרתקות במשק הישראלי – שנים שבהן עבר העולם טלטלה כלכלית גדולה מאוד אשר פסחה במידה לא מועטה על ישראל – החליט נגיד בנק ישראל סטנלי פישר לפרוש. מדובר בנגיד בעל שיעור קומה של אשר רשם שורה של הצלחות ובהם חקיקת חוק בנק ישראל, הורדת ריבית מהירה בתחילת משבר הסאב-פריים ואף ייצוג מזהיר של המשק הישראלי בפורומים הבינלאומיים השונים.

בארי בן זאב - מדוע עוד מוקדם להספיד את ארצות הברית?
על אף ההסכם שנחתם בין המחוקקים הדמוקרטיים לעמיתיהם הרפובליקניים, אשר מנע הלכה למעשה את ההדרדרות מהצוק הפיסקלי, הרי שגם היום עומדים בפני ארצות הברית שורה של אתגרים כלכליים כבדי משקל. ואף על פי כן, נדמה לי כי עוד מוקדם להספיד את וושיגנטון.

בארי בן זאב - על המצע של שלי יחימוביץ
23/01/13 | פוליטיקה
זה מכבר נחשפנו לתכנית הכלכלית שהציגה לציבור הבוחרים מפלגת "העבודה" בראשות שלי יחימוביץ ובפוסט שלפניכם הייתי רוצה לתת את הדעת על כמה נקודות מרכזיות שאותן אני מבקש לנתח מנקודת ראות כלכלית-מקצועית גרידא

שבירת המונופולים - בארי בן זאב
12/12/12 | שוק ההון
בטור שכתב בראשית השבוע גיא רולניק באתר דה-מרקר מצטט המחבר מחקר של כתב העת המוביל "אקונומיסט" אשר עסק בגיליונו האחרון בשלוש המלצות מרכזיות לפתרון בעית האי-שוויון בעולם הגלובלי. אחת מההמלצות שאליהן התייחסו מחברי המחקר הייתה שבירת המונופולים, אך אני מאמין כי בכל הנוגע למשק הישראלי לא מדובר בהכרח בפתרון קסם שיצעיד את המשק קדימה.

פשיטות רגל של ערים בארה"ב - בארי בן זאב
המשבר הכלכלי שפקד את כלכלת ארצות הברית, ובעקבות כך, גם את המשק הגלובלי כולו, בשלהי שנת 2008, רחוק מלהסתיים – וזאת על אף העובדה שחלפו לא פחות משלוש וחצי שנים מתחילתו. אחד הסממנים הבולטים ביותר שמצביעים על כך כי המשבר עודנו שריר וקיים, הוא טרנד פשיטות הרגל שחווות יותר ויותר עיריות ורשויות מקומיות ברחבי ארצות הברית. כפי שהדברים נראים נכון לעכשיו – אין לצפות לשינוי חיובי של ממש.

בארי בן זאב - על השפעת הסנקציות על אזרחי איראן
בחמש השנים האחרונות שמענו פעם אחר פעם על כוונתן של המעצמות הגדולות בתבל להטיל על איראן מכלול רחב של סנקציות הרסניות שמטרתן למוטט את הכלכלה של משטר האייתוללות. המהלך כולו הואץ בשנה החולפת ואף קיבל משנה תוקף בחודש יולי האחרון עת נכנס לתוקפו החרם הגלובלי על הנפט המיוצא מאיראן.

בארי בן זאב סבור כי הפחתת שיעור המס המוטל על הדיבידנדים היא הצעה נבונה
בין אם צפיתם בחדשות בימים האחרונים ובין אם לא, הרי שסביר להניח שנגנבה לאזנכם הידיעה על כוונת הממשלה להטיל שורה ארוכה של גזירות כלכליות, אשר חלקן, כבר יצאו מהכוח אל הפועל. במכתב ששיגר בראשית השבוע רו"ח עופר מנירב, יו"ר ועדת המסים של לשכת רואי החשבון, לשר האוצר, הוא קרא למקבלי ההחלטות לבטל את הגזירות הכלכליות הצפויות, כמו גם את אלה שכבר נכנסו לתוקפן.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI