דף הבית מיסוי מקרקעין

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין

 מאמרים אחרונים בקטגוריה
 
היבטי מס בניסוח חוזי מקרקעין
במכירת מקרקעין חלים מסים שונים. חשוב שהצדדים להסכם המכר ובאי כוחם יכירו את ההיבטים השונים של דיני המסים ואת השלכותיהם על העסקה ועל הצדדים לה. לכל הפחות, על הצדדים להסכם המכר לוודא כי יש בידם את התשובות לשאלות הבאות:
למאמר המלא...

מלכודות במסגרת עסקאות קבוצות רכישה
ימי המיתון ומחנק האשראי הינם קרקע פוריה, על מנת להוציא לפועל עסקאות במסגרת קבוצות רכישה, הואיל והיזם שהינו הגוף המנהל בעסקה, אינו נושא בעלויות רכישת הקרקע ואינו נדרש למימון הרכישה באמצעות הלוואה מבנק, אלא שעלויות רכישת הקרקע מתחלקות בין חברי הקבוצה.

רשויות מס שבח קבעו בהוראות הפנימיות שלהן רשימה של פעולות הנחשבות "כתכנון מס אגרסיבי", כלומר תכנון העשוי לגרוע סכומי כסף לא מבוטלים מאוצר המדינה, בעוד שהמהות הכלכלית של העסקה מצביעה על כך שעסקת "קבוצת הרכישה" אותה ניסו הצדדים לה להציגה במתכונתה אינה כפי שהיא וכי מבחינה מיסוית יש לסווג אותה באופן שונה והעשוי להטיל על חברי הקבוצה ועל היזם
למאמר המלא...

כיצד נגבה מס רכישה בעסקת רכישה של מגרש בהרחבה של קיבוץ או מושב
כאשר אדם רוכש מגרש בהרחבה של קיבוץ או מושב, הוא משלם מס רכישה בסך של 5%, הואיל ומדובר בקרקע פנויה ולא בדירת מגורים. יצויין בעניין זה, כי כאשר אדם רוכש מגרש ממוכר המתחייב להשלים את הבניה, ניתן לבקש לשלם מס רכישה בהתאם למדרגות שנקבעו ביחס לרכישת דירה יחידה או דירה נוספת.

עולה השאלה – מאיזה סכום מחושב מס הרכישה?

על מנת לענות לשאלה שלעיל, יש לבחון את מרכיבי התמורה בעסקת רכישת המגרש בהרחבה של מושב או קיבוץ.
למאמר המלא...

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.
למאמר המלא...

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.
למאמר המלא...

שכ"ט עו"ד בגין ניהול משפט כהוצאה מותרת במס שבח מקרקעין
איזה הוצאות ניתן לנכות בעת מכירת קרקע או דירה החייבים במס שבח מקרקעין?איזה הוצאות ניתן לנכות בעת מכירת קרקע או דירה החייבים במס שבח מקרקעין?
למאמר המלא...

פטור חד – פעמי במכירת שתי דירות מגורים
מי שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת יכול למכור דירה בפטור ממס שבח אחת לארבע שנים ובלבד שהדירה הינה 'דירת מגורים מזכה'. דירת מגורים מזכה הינה דירה ששימשה בעיקרה למגורים בארבע שנים שקדמו למכירתה או ב- 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח. מי שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת יכול למכור דירה בפטור ממס שבח אחת לארבע שנים ובלבד שהדירה הינה 'דירת מגורים מזכה'. דירת מגורים מזכה הינה דירה ששימשה בעיקרה למגורים בארבע שנים שקדמו למכירתה או ב- 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.
למאמר המלא...

הקלות במיסי מקרקעין למחליפי דירות מגורים,
למחוקק חוק מס שבח ברור כי תחום דירות המגורים הינו תחום שיש בו אלמנטים פרטיים מעבר לאלמנטים מסחריים, לכן ניתנים פטורים למכירות דירות מגורים במסלולים מסויימים.למחוקק חוק מס שבח ברור כי תחום דירות המגורים הינו תחום שיש בו אלמנטים פרטיים מעבר לאלמנטים מסחריים, לכן ניתנים פטורים למכירות דירות מגורים במסלולים מסויימים.
למאמר המלא...

השקעות במקרקעין על-פי אמנות המס של ישראל
בהמשך לרשימות שפורסמו בטור זה בשבועות האחרונים, אשר הדגימו תכנוני מס שונים בנדל"ן בישראל ובחו"ל על פי אמנות המס של ישראל, בחרנו ברשימה בשבוע זה וברשימות הבאות לסקור מספר אפשרויות להשקעות של תושבי ישראל בנדל"ן בארה"ב. אחרי סדרת רשימות זו תבוא סדרת רשימות שתתייחס להשקעות נדל"ן באירופה ובמדינות שונות בעולם לאור תיקון 147 ושינויים בדיני אירופה ואמנות המס.
למאמר המלא...

הטלת מע"מ על פיצוי בגין שינוי יעוד מקרקעין (ס' 197) – רק אם הסתיים ההליך בהפקעה.
לאחרונה ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין תנובה (ע"א 24/05) אשר דחה את ערעורה של תנובה על שומת עסקאות שהוציא לה מנהל מס ערך מוסף.השומה הוצאה בגין פיצויים שקיבלה עקב תביעתה בגין ירידת ערך לפי ס 197 לחוק התיכנון והבנייה
למאמר המלא...
1 2 3 4 5 עמוד הבא >
 
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI