דף הבית מיסים מיסוי מקרקעין הקלות במיסי מקרקעין למחליפי דירות מגורים,
הקלות במיסי מקרקעין למחליפי דירות מגורים,
דר' אלתר ושות' עורכי דין 05/08/08 |  צפיות: 14878

זיו שרון, עו"ד

למחוקק חוק מס שבח ברור כי תחום דירות המגורים הינו תחום שיש בו אלמנטים פרטיים מעבר לאלמנטים מסחריים, לכן ניתנים פטורים למכירות דירות מגורים במסלולים מסויימים.למחוקק חוק מס שבח ברור כי תחום דירות המגורים הינו תחום שיש בו אלמנטים פרטיים מעבר לאלמנטים מסחריים, לכן ניתנים פטורים למכירות דירות מגורים במסלולים מסויימים.


מכיוון שברור למחוקק כי במהלך החיים מוחלפות דירות מגורים ע"י בעליהן, הן בשלב של התרחבות המשפחה, הן בשלב של שדרוג הדיור והן בשלב של מעבר לדיור מוגן, קיימות מספר הוראות המקלות או מבטלות את מיסי המקרקעין בעת החלפת דירת מגורים.
כך קיימות מדרגות מס רכישה נמוכות לבעל דירת מגורים יחידה, אשר עד לשווי של כ-450,000 ש"ח שווי משלם כ-2,250 ש"ח מס רכישה. זאת לעומת חברו בעל יותר מדירה יחידה אשר ישלם כ-16,000 ש"ח. הקלת מיסוי זו של מדרגה של 0.5% מס במקום 3.5% מס שאותו שווי דירה ניתנת גם למי שבתוך 18 חודשים לאחר הרכישה מכר את דירתו הקודמת והיחידה. תקופה זו הוארכה לאחרונה בשל צוק העיתים בשוק הנדל"ן מ-12 חודשים ל-18 חודשים. נציין כי קיימות פרשנויות משפטיות לפיהן אף למי ש"נתקע" עם דירה שלא הצליח למוכרה תקופה ארוכה מ-18 חודשים אפשרות לטעון לכניסה להוראות החוק המקלות.
כמו כן, אף מי שמחליף דירת מגורים, כאשר יש לו יותר מדירת מגורים אחת בו זמנית, והסיבה לכך הינה החלפת דירה ורכישת דירה חלופית לפני מכירת הדירה הנמכרת (כדי שיהיה מקום לשים את הראש בתקופת הביניים) יהיה זכאי לפטור ממס שבח כמוכר דירת מגורים יחידה פעם ב-18 חודשים. זאת, אם הדירה הנוספת נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת במהלך השנה שלפני רכישת הדירה הנמכרת.
בנוסף קיים פטור חד פעמי אשר ניתן פעם בחיים והמוגבל בסכום של כ-1.5 מיליון ש"ח למי שמוכר שתי דירות מגורים ורוצה על שתיהן פטור ממס. הכל בטווח של 12 חודשים. זאת אם אותו מוכר ירכוש דירה חלופית ל-2 דירות אלו בסכום השווה לשלושת רבעי משוויין לפחות, במהלך השנה שלפני מכירת הדירה השנייה או במהלך השנה לאחריה.
לאחרונה קבע בית המשפט העליון ביחס לאותו פטור חד פעמי כי אין צורך לקנות דירה חלופית לשתי הדירות הנמכרות ואפשרי גם לרכוש קרקע ולבנות עליה כתחליף ל-2 הדירות הנמכרות.
בנוסף לכל המסלולים הללו הרפורמה במיסוי מקרקעין משנת 2001 הוסיפה 2 מסלולים נוספים למחליפי דירות. האחד מסלול של חילוף פטור של דירת מגורים בדירת מגורים. מסלול אשר לאחריו כל מכירה עתידית של דירת המגורים החלופית תהיה חייבת במס שבח. המסלול השני הינו החלפת דירת מגורים בזכות למגורים בבית אבות.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI