דף הבית מיסוי מקרקעין

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין

 מאמרים אחרונים בקטגוריה
 
מתי דירת מגורים שהיא מלאי עסקי פטורה ממס מכירה ?
לאחרונה ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין תנובה (ע"א 24/05) אשר דחה את ערעורה של תנובה על שומת עסקאות שהוציא לה מנהל מס ערך מוסף.השומה הוצאה בגין פיצויים שקיבלה עקב תביעתה בגין ירידת ערך לפי ס 197 לחוק התיכנון והבנייה.
למאמר המלא...

מוקשים בהטלת מס בפעולה באיגוד מקרקעין
ועדת רבינוביץ' הראשונה שפרסמה את המלצותיה בשנת 2001, ואשר בעקבותיהם נחקק תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, המליצה בין השאר, לבטל את הסדר המיסוי המיוחד לזכויות באיגוד מקרקעין. כוונת הועדה הייתה לאחד את שיטות המיסוי החלה על מניה באיגוד מקרקעין לזו החלה על מניה רגילה.
למאמר המלא...

השקעות במקרקעין על-פי אמנות המס של ישראל (י') - תכנון מס הפוך- תושב יוון יכול למכור נכסים ביוון, לרבות מקרקעין, ללא מס כלל.
תכנון מס הפוך- תושב יוון יכול למכור נכסים ביוון, לרבות מקרקעין, ללא מס כללתכנון מס הפוך- תושב יוון יכול למכור נכסים ביוון, לרבות מקרקעין, ללא מס כלל
למאמר המלא...

מיסוי איגודי מקרקעין לאור תיקון 55
בתיקון 50 משנת 2001 ותיקון 55 משנת 2004 הוחל בחישוב המס על מכירת זכות באיגוד מקרקעין חישוב המס הרגיל החל על רווח הון במכירת מניה רגילה.עם מעבר השנים נותרו עדיין שאלות רבות בלתי פתורות ביחס לשעטנז המיסוי שקבעה ועדת רבינוביץ. בתיקון 50 משנת 2001 ותיקון 55 משנת 2004 הוחל בחישוב המס על מכירת זכות באיגוד מקרקעין חישוב המס הרגיל החל על רווח הון במכירת מניה רגילה.עם מעבר השנים נותרו עדיין שאלות רבות בלתי פתורות ביחס לשעטנז המיסוי שקבעה ועדת רבינוביץ.
למאמר המלא...

"בטלות מכללא" של חובת דיווח על פעולה באיגוד!!!
ברשימה זו נתווה תיזה חדשה, שיש בה ישומיות פרקטית גדולה. וזו התיזה. כידוע יש חובה מילולית בסעיף 16(ג) בחוק מיסוי מקרקעין, על כל מוכר מניות בחברה רגילה, לדווח למנהל מיסוי מקרקעין, על מנת שיבדוק אם מדובר בפעולה באיגוד מקרקעין (החייבת במס שבח), או שמא מדובר בפעולה באיגוד רגיל (שאז אין חובת מס שבח).
למאמר המלא...

"יום המכירה" לא תמיד יום אישור בהוצל"פ.
רשימה זו מטרתה ביקורת על החלטת ו. ערר 003033/04 רשימה זו מטרתה ביקורת על החלטת ו. ערר 003033/04
יצחק אמר נ' מנהל מס שבח. באותה עיסקה עלתה שאלת תחולת הרפורמה מ-7/11/01 על מכירת חלקת מקרקעין ואלו העובדות.
למאמר המלא...

השלכות הילכת "שדות" על מיסוי שותפויות נדל"ן.
הילכת שדות שנפסקה בעליון מפי השופטים אנגלרד, תיאודור אור, לוין, שטרסברג והנשיא ברק קבעה כי זכות בשותפות בלתי רשומה מהווה נכס.
למאמר המלא...

פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פוליטי והשלכותיו לגבי עסקאות של מכירת זכויות בניה לרבות עסקאות מסויימות לפי תמ"א 38
לפני מספר שבועות ניתן ע"י בית המשפט העליון פסק הדין בערעור שהגיש מנהל מיסוי מקרקעין על פסק דינה של ועדת הערר בחיפה בעניין פוליטי..בית המשפט העליון פסק לטובת רשות המסים וקבע כי אין לסטות מהוראת החישוב הליניארית הקבועה בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין זאת אפילו אם נגרם עוול לנישום, כאשר כל השבח הריאלי נצמח לאחר היום הקובע.
לדעתנו, פסק הדין מהווה נסיגה משמעותית מהמגמה החשובה של פרשנות תכליתית ומודרנית של דיני המיסים ויש בו כדי להכביד על עריכת עסקאות של מכירת זכויות בניה, לרבות עסקאות לפי תמ"א 38.
למאמר המלא...

מיסוי עסקאות לפי תמ"א 38 - היקף הוראות הפטור המיוחדות וסוגיות שנותרו ללא מענה
חקיקת הוראות הפטור ממיסים לגבי עסקאות לפי תמ"א 38 הושלמה. המאמר סוקר את הוראות הפטור ממס שבח, מס מכירה, מע"מ והיטל השבחה ומעלה לדיון סוגיות שלא נמצא להן מענה מפורש בהוראות החוק החדשות.
לדעת כותב המאמר, הוראות הפטור עדיין לא נותנות מענה מלא לסיטואציות הבסיסיות המתעוררות כמעט בכל עסקה לפי תמ"א 38.
למאמר המלא...

האם משכנתא מהווה מכירה?
בעוד שככלל אין משכנתא חייבת מס שבח. אולם, במסמכים נילווים לה, שהבנקים מחתימים לווים, קיים פוטנציאל חיוב במס. קיימים פטורים בחוק מיסוי מקרקעין, ובפקודה למסמכים כאלו - יפויי כח. קיימים גם פטורים להבטים אחרים של ארגון ייזום ושיווק, בחוק מיסוי מקרקעין, אלא שפטורים אלו אינם חלים על יפוי הכח הנילווה למשכנתא, מכאן הסיכון.
למאמר המלא...
< עמוד הקודם 1 2 3 4 5
 
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI