דף הבית אימון אישי אימון אישי כעס ועצבים, למה לא לכעוס? למה כן לכעוס? מתי כן לכעוס? למה צריך לכעוס? איך לכעוס פחות? איך להתמודד עם כעס? איך לטפל בכעס? איך לא לכעוס?
כעס ועצבים, למה לא לכעוס? למה כן לכעוס? מתי כן לכעוס? למה צריך לכעוס? איך לכעוס פחות? איך להתמודד עם כעס? איך לטפל בכעס? איך לא לכעוס?
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 2051
כעס ועצבים, למהלא לכעוס? למה כן לכעוס? מתי כן לכעוס? למה צריך לכעוס? איך לכעוס פחות? איךלהתמודד עם כעס? איך לטפל בכעס? איך לא לכעוס?

ש: אם אניכועס נגיד על מישהו ואני רוצה להפסיק לכעוס עליו.

אליעד: אוקיאתה כועס עליו מבחירה או בלי בחירה שלך?

ש: עם בחירהשלי.

אליעד: אזתבחר לא לכעוס עליו.

ש: אבל אניעדיין כועס עליו.

אליעד: ואתהבאמת לא רוצה לכעוס עליו?

ש: כן.

אליעד: אז למהאתה כועס עליו?

ש: כי הוא פגעבי.

אליעד: כי הואפגע בך?

ש: כן.

אליעד: ואתהרוצה לכעוס עליו?

ש: כנראהשכן.

אליעד: אז לאהבנתי אתה רוצה לכעוס עליו או לא רוצה לכעוס עליו?

ש: אני רוצהלכעוס עליו.

אליעד: אז הנהאתה כועס עליו אז מה הבעיה?

ש: אני רוצהלהפסיק לכעוס עליו.

אליעד: למהשתרצה להפסיק לכעוס עליו אבל הוא פגע בך, מה אתה לא רוצה לכעוס על מישהו שפגעבך?

ש: אני רוצהלהפסיק לכעוס עליו.

אליעד: אתהרוצה להפסיק לכעוס עליו כי אתה אומר "אני רוצה לכעוס אבל להפסיק" אז אתה רוצה לכעוסולהפסיק או לא לכעוס מלכתחילה מה אתה רוצה?

ש: לאלכעוס.

אליעד:מלכתחילה למרות שהוא פגע בך?

ש: כן.

אליעד: אוקיאז למה אתה כועס עליו?

ש: כי הוא פגעבי.

אליעד: אבל אזמה אם הוא פגע בך, זה שהוא פגע בך אתה חייב לכעוס עליו, מה התשובה נו מי יודע מההתשובה, מה האמת מה קורה פה מה עובר לו במוח?

ש: שהוא לארוצה לא נעים לו בתחושה הזאת של הכעס, הוא רוצה לכעוס אבל לא נעים לו הוא לא רוצהאת זה.

אליעד: אז הוארוצה או לא רוצה?

ש: כן הוארוצה לכעוס אבל הוא לא רוצה להרגיש את הכעס.

אליעד: אתהרוצה לכעוס אבל לא רוצה להרגיש את הכעס זה הרעיון?

ש: זה מחויבשהוא.

אליעד:שמה?

ש: שאם פוגעיםבך צריך לכעוס.

אליעד: בעיניואז מה הסיפור?

ש: אני רוצהלהפסיק לכעוס.

אליעד: למה,תראה למה אתה רוצה לכעוס הבנו קודם ולמה אתה רוצה לא לכעוס?

ש: כי זהמפריע לי בחיים.

אליעד: ואםהייתה דרך לכעוס בלי שזה מפריע לך, טוב אתה רוצה את התשובה?

ש: כן.

אליעד: התשובהפשוטה כל דבר, כן מה אתה רוצה להגיד?

ש: אניחושב.

אליעד: תסתכללפה.

ש: אני חושבשמניסיון שלי אני מכיר גם את העניין.

אליעד: יש לךניסיון בנושאים האלה איך לכעוס איך לא לכעוס?

ש: אני חושבשזה המדמה הרע אם אני לא טועה ככה רבי נחמן קרא לזה ואני חושב שאני יכול לנסות לתתלו פתרון אפשר?

אליעד: יש פהבעיה אבל בלתת לו פתרון כי הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה בכלל, לא הוא עוד לא החליטמה הוא רוצה הוא עוד לא החליט אם הוא רוצה לכעוס או לא רוצה לכעוס, תיתן לו פתרוןלמה לאיך לכעוס בלי לסבול או איך לא לכעוס.

ש: אז אולי לאפתרון אולי התחלה של פתרון.

אליעד: רגעפתרון למה, מה הוא רוצה הבנת מה הוא רוצה בכלל, מה הוא רוצה הוא אומר "אני בוחרלכעוס אבל אני לא רוצה לכעוס", נו מה תיתן לו פתרון איך לכעוס או איך לא לכעוס?

ש: אני לאחושב שהבעיה היא בכעס.

אליעד: אז מהאתה מציע?

ש: בשבילההתחלה זה לקחת את המקרה הזה ולהבין שזה היה באותו רגע לבודד את המקרה הזה.

אליעד: כן אבלאם זה היה כל כך פשטני הוא היה עושה את זה ממזמן אתה חושב שהוא לא מכיר את התאוריההזאת להתחיל להסתכל באופן יחסי, הוא גם מכיר את התיאוריות האלה הוא מכיר את כלהתיאוריות, נכון שאתה מכיר את התיאוריות?

ש: כן.

אליעד: הואמכיר את התיאוריות.

ש: אז להיצמדלאמת.

אליעד: הוא גםאת התיאוריה הזאת מכיר, טוב.

ש: הוא רוצהלהרגיש טוב עוד נוסיף ונעמיק.

אליעד: הואיודע גם את זה נו ואיך זה קידם אותו. תקשיב אדוני אתה מקשיב, יש חיים עכשיו יש שתיאפשרויות או שאתה רוצה שלמות או שאתה לא רוצה שלמות אם אתה רוצה שלמות תיצמד לאמתעד הסוף קיבלת שלמות.

ש: לאיזה אמתלהיצמד?

אליעד: כל דברשאתה חושב תשאל את עצמך האם אני בטוח שזה נכון או לא, אם אתה תעשה את זה ההיגיוןאומר שאתה לא תדע כלום ואז לא יהיה חסר לך שום דבר. אוקי בהנחה שאתה מפחד לעשות אתזה או לא רוצה לעשות את זה קשה לך לעשות את זה מה שזה לא יהיה אתה תקוע במצב שלחוסר שלמות, חוסר שלמות פירושו שיהיו לך מטרות שהן לא יהיו כרצונך לא תמיד יהיוכרצונך ואז אתה לפעמים תצטרך לכעוס ויש לזה מחיר גם לכעס זה המחיר, כל דבר יש לויתרון וחיסרון לוותר יש לזה חיסרון ולכעוס יש לזה חיסרון וזה הסיפור.

זה המשחקהמשחק אומר שלפעמים אתה כועס לפעמים את מרוצה זה המשחק, עכשיו אתה לא רוצה לכעוסבכלל אתה צריך לצאת מהמשחק הוא גם רוצה לכעוס וגם רוצה לא לכעוס זה כל הסיפור כולובסופו של דבר אתה רוצה לכעוס באופן יחסי כי מה האמת שיכולת גם לכעוס יותר אבל לאכעסת יותר, למה כעסת כמה שכעסת ולא יותר למה לא יותר, לא אבל כעסת יכולת לכעוס עודיותר נכון הרי לא דווח עליך שרצחת את הבן אדם נכון או שעוד לא שהחבאת את הגופה.

ש: אם היה לינשק.

אליעד: אםהיית רוצה זה היה בלי נשק היית מוצא גם את הנשק, עכשיו מה שאני בא להגיד זה שלאכעסת כעסת, כעסת אתה יודע באופן יחסי יכל להיות יותר גרוע נכון, יפה אז מה שאניאומר שאתה בסופו של דבר כועס כפי כמה שאתה רוצה לכעוס עכשיו אלא מה שאם אתה תוותרכל הזמן כשכועסים לך ולא תכעס אתה תצא מהמשחק המשחק קיים בזכות זה שאתה כועס, אתהקיים בזכות זה שאתה כועס אם אתה תפסיק לכעוס על אנשים מה יהיה השלב הבא אתה גםתפסיק לכעוס על המציאות אתה תפסיק לכעוס על זה שאתה רעב ואתה תפסיק לכעוס על זהשאתה צמא, תפסיק לכעוס על זה שכואב לך תפסיק לכעוס על זה שאתה אין לך כסף ולא תעשהכלום ותמות. אם לא תכעס בכלל לא תהיה קיים אתה קיים בזכות זה שאתה כועס אלא מה שישלזה גם מחיר יש דברים טובים שיוצא לך מזה שאתה כועס בגלל שאתה מזדהה עם הרצונות שלךויש דברים רעים זה המשחק. אתה הבנת אותי כן מה הבנת אתה?

ש: אני בעצםנהנה לכעוס.

אליעד: לא אתהגם נהנה לכעוס אתה נהנה בצורה עקיפה, ממה נובע הכעס מהזדהות עם רצונות בסדר מהזדהותעם מחשבות הזדהות עם אפשריים שהפכו למחויבים. אם לא תזדהה עם שום מחשבה שום רצוןשום תחושה נגמר המשחק לטוב ולרע, האם זה יותר טוב שיגמר המשחק זאת גם שאלה אבל ישלך בחירה, בחירה אחת אומרת לכל פעם כשאתה כועס להגיד "נכון זה המשחק אני כועס בזכותזה אני אם אחר כך יהיה כרצוני יהיה לי טוב" בזכות זה אני מרגיש שאני קיים בזכות זהאני קיים" וכו'.

אתה לא רוצהלכעוס אל תכעס אתה יכול להיצמד לאמת לראות דברים כסובייקטיביים אם תרצה תוכל גםלעשות, מה המחיר של זה אם אתה לא תכעס בכלל אתה לא תהיה קיים, מה זה לא תכעס בכללשלא תהיה לך שום התנגדות רצון למציאות שלא יהיה שום דבר במציאות שאתה לא תרצה אותושמבחינתך אתה תהיה כמו כלום כמו "שכלום" לא מפריע למציאות בכלום מה שקורה קורהיעבור לידך ויכנס בך אתה לא תזוז "לא כועס" שום כעס אין לך אפילו טיפה של כעס. מינגיד לדוגמא כשרכב בא להיכנס בו לא זז נגיד קיר זז נכון, לא קיר זז או לא זז הוא גםזז עובדה כשהרכב נכנס בו הוא זז נכון האוויר גם זז, שים לב כל פעם כשאתה נוסעהאוויר זז לצדדים, מי לא זז בכלל כשהרכב נכנס בו "כלום" בדיוק כלום. הבנת?

ש: כן.

אליעד: אזיפה, אז אתה רוצה להיות כלום לא לכעוס בכלל?

ש: כן.

אליעד: אוקיכמה אתה רוצה את זה מאחד עד מאה?

ש:שמונים.

אליעד: שמוניםיפה, אז אתה כרגע בדרגה שמונים "כלום" כתרצה את זה בעוד עשרים אחוז גם תשיג את המאהאחוז, אתה בדיוק מה שאתה רוצה. תגיד לי את האמת כשמישהו מכעיס אותך זה עושה לך רע,מישהו פוגע בך זה עושה לך רע?

ש: גם רע וגםטוב.

אליעד: לא,כשהוא פוגע בך אנשים רק פוגעים בך?

ש: לא.

אליעד: ישמצבים גם כשאתה שמח?

ש: כן.

אליעד: יפה אזזה המחיר, מה רצית בחינם רצית ליהנות בחינם בלי לשלם זה מה שתכננת.

ש: סתם שאלההאם כל עוד אני נהנה מהמשחק האם אני יכול לצאת ממנו?

אליעד: לא, אםאתה יכול אתה יכול לצאת ממנו כל מה שאתה רוצה ליהנות ממנו אתה לא יכול לצאתממנו.

ש: איך?

אליעד: תקשיבאם אתה נהנה מהמשחק אתה עדיין יכול לצאת ממנו, אם אתה רוצה ליהנות ממנו אתה לא יכוללצאת ממנו יש ברבי נחמן משפט שאומר, תקשיב יש ברבי נחמן משפט שאומר רבי נחמן קודםלך אוקי.

ש: מה רבינחמן?

אליעד: רבינחמן קודם לך, סתם תקשיב רגע יש ברבי נחמן משפט שאומר שיש איזה סיפור שהיו איזהקבוצה שניסו להשתחרר מאיזה משהו והם לא הצליחו ואז אחד שאל את השני אמר לו "תגידואולי לקחת מהם איזה משהו ולכן אתה לא מצליח להשתחרר מהם" ואז מה שרבי נחמן מסבירבנמשל שהוא אומר שיש בן אדם שעושה צומות ותעניות ומתאמץ ומה שזה לא יהיה והוא אומר"למרות שאני מתאמץ אני לא מצליח" ואז הצדיק אומר לו "אולי יש לך אפילו כחוט השערהאולי אתה כמו בן אדם נגיד שנקרא טובל ושרץ בידו" הוא הולך לטבול אבל הוא טובל הואמחזיק בכיס את השרץ אז הוא אומר טבלתי אבל אתה עם השרץ. זאת אומרת כל זמן שיש לךאינטרס סמוי אז אתה לא מצליח אתה מצד אחד נלחם במערכת מצד שני אתה ניזון ממנה, אתהלא באמת רוצה לחסל אותה זה כמו רוב הבעיות.

ש: אבל אפשרליהנות מהם זאת הכוונה.

אליעד: תהנהאז אין שאלה.

ש: אז איךאפשר לצאת מהמשחק כל עוד אני עדיין נהנה מהמשחק?

אליעד: עודפעם אתה רוצה ליהנות ממנו או לא, כל מה שאתה צריך לעשות כדי לצאת מהמשחק זה לרצותלצאת ממנו, לצאת ממנו זה אומר אין טוב ואין רע אבל גם אין טוב יותר כל הדבריםהטובים אתה צריך לוותר עליהם לא רק כל הדברים הטובים שיש לך עכשיו גם כל הדבריםהטובים שאי פעם יהיו לך כל החלומות אתה צריך לוותר עליהם, כל החלומות כל הפנטזיותלמחוק ולא רק זה גם כל הזיכרונות הטובים למחוק הכל. אתה מוכן לוותר על כל הזיכרונותהטובים ועל כל הפנטזיות שיש לך את הכל למחוק שאף פעם לא יקרה לך שום דבר מזה?

ש: לא.

אליעד: יפה אזאתה חייב להישאר לחכות לרכבת, אם תגיד "אני מוכן...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל, יועץפילוסופי, הדרכה, קואצינג מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ טיפולי, יועץפילוסופי, התמודדות, הסוד, אושר, למה צריך..., להתמודד עם כעס, למה לא לכעוס...,למכור, הסוד ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI