דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר כוחות על טבעיים, מיסטיקה, חשיבה חדה, גיימס רנדי, תקשור, מיסטיקנים, מיסטיקה, גרפולוגיה, אסטרולוגיה, נומרולוגיה, תופעות על טבעיות, תופעות על חושיות, אור
כוחות על טבעיים, מיסטיקה, חשיבה חדה, גיימס רנדי, תקשור, מיסטיקנים, מיסטיקה, גרפולוגיה, אסטרולוגיה, נומרולוגיה, תופעות על טבעיות, תופעות על חושיות, אור
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 2800
כוחות על טבעיים,מיסטיקה, חשיבה חדה, גיימס רנדי, תקשור, מיסטיקנים, מיסטיקה, גרפולוגיה,אסטרולוגיה, נומרולוגיה, תופעות על טבעיות, תופעות על חושיות, אורי גלר, הגדתעתידות, טלפתיה, מדע

זה סימן שאתההולך לשקר, אתה מתרגש.

ש: אוקי מהאני אומר קראתי ספר שכותב הספר מוכיח.

אליעד: מוכיחלך.

ש: מנסהלהוכיח.

אליעד: מוכיחאו הוכיח לך?

ש: הוכיח לישאין דבר כזה כוחות על טבעיים.

אליעד: שאיןדבר כזה כוחות על טבעיים זה מה שהספר מוכיח?

ש: כן.

אליעד: איךקוראים לספר "חשיבה חדה" נכון שמעת?

ש: כן.

אליעד: "חשיבהחדה" זה השם של הספר, לא מי שרוצה שיקרא את הספר.

ש: אתה מכיראת הספר?

אליעד:כן.

ש: כתבת אותובמקרה?

אליעד: לא אנימכיר את הספר הלאה.

ש: ועכשיו לארק זה בספר הוא מפרסם על מישהו בשם ג'יימס.

אליעד: ג'יימסרנדי כן.

ש: שהוא מציבפרס של מיליון דולר ועכשיו שמעתי שזה עלה לשני מיליון דולר לכל מי שיוכיח.

אליעד: למהשני מיליון למה לא מתאיים מיליון דולר?

ש: לא יודע כיזה מה שהיה לו בכיס באותו רגע.

אליעד: כלהאתאיסטים בעולם יש להם רק שני מיליון דולר, זה מה שהיה לו בכיס באותו רגע?

ש: לא יודע אםהוא אתאיסט או לא.

אליעד: אוקיאז הוא מציע שני מיליון דולר ל...?

ש: למי שיוכיחשיש לו כוחות על טבעיים.

אליעד:אוקי.

ש: וההגדרההזאת מה זה כוחות על טבעיים ומה הוא צריך להוכיח באיזה צורה הוא צריך להוכיחמוגדרים באיזושהי.

אליעד: תגידלי בן אדם שיש לו כוחות על טבעיים והוא לא רוצה שני מיליון דולר זה לא על טבעי?

ש: יכול להיותשזה על טבעי אבל זה לא כוח על טבעי.

אליעד: איזהכוח יכול לאפשר לך לא לרצות שני מיליון דולר?

ש: יכול להיותבן אדם שהוא לא רוצה את השני מיליון דולר האם זה שהוא לא רוצה זה מוכיח שיש לו משהועל טבעי? לא בהכרח.

אליעד: וזהשהוא מוכיח שיש לו כוח על טבעי זה אומר שאין לו כוח על טבעי, טוב לא משנה מה השורההתחתונה שאתה הסקת מהספר?

ש: השורההתחתונה שהתחזקה אצלי יותר ויותר.

אליעד: אז לאהוכיח לך, התחזקה אמונה.

ש: אמונה כןשהכל זה חרטא.

אליעד: הכלחרטא?

ש: כמעט הכלחרטא כן עד שלא יוכח אחרת.

אליעד: מה זאתאומרת הכל חרטא, לא רגע כשאתה אומר הכל תגיד למה אתה מתכוון הכל.

ש1: הכל זה כלהסיפורים של הנומרולוגיה אסטרולוגיה קריאה בקלפים, מזכיר גם את המושג הזה שנקראקריאה קרה או cold reading באנגלית.

ש2: איך?

ש1: coldreading.

ש2: מה זהקרה?

אליעד: אחר כךתחפש בגוגל כן.

ש: והוא מסבירגם.

אליעד: איךאתה הגעת מזה לגבי כוחות על טבעיים לא הבנתי שאין כוחות על טבעיים?

ש: כי הואניסה אותו ג'יימס רנדי הלכתי גם לחפש את הסיפור הזה של ג'יימס רנדי, עשה ניסיונותאחד מהם היה אורי גלר שהוא ניסה אותו.

אליעד: טובבוא נקצר את המהלך אוקי, למשפט "אין כוחות טבעיים" יש שני פירושים אפשריים למשפטהזה פירוש אחד נכון ופירוש אחד לא נכון.

ש: לאיזהמשפט?

אליעד: "איןכוחות על טבעיים" המשפט הזה ניתן לפרש אותו בשתי דרכים.

ש: לא הוכח עדעתה שיש דבר כזה שנקרא כוחות על טבעיים.

אליעד: איזהעוד פירוש יש?

ש: אותו בחורלא גילה את זה עוד, זאת אומרת יכול להיות שישנו אבל בעצם זה אותו דבר.

אליעד: מהאותו דבר.

ש: יש היבטשיש כוח על טבעי אבל או שמישהו שיש לו לא רוצה להוכיח את זה.

אליעד: מהפירוש "אין כוחות על טבעיים" איזה שני פירושים יש? פירוש אחד אומר "אין כוחות עלטבעיים" במובן של עד כה לא הוכח שיש כוח על טבעי, פירוש אחד אומר "אין כוחות" במובןשל אין דבר כזה ולא יכול להיות דבר כזה, זה הכל אז הספר כבודו במקומו מונח הוכיחשעד כה לא הוכח שיש או לפחות אם מה שהספר אומר נכון רוח הספר היא שעד כה לא הוכחשיש. האם מכך ניתן להוכיח שלא יכולה אפשרות שיהיה? לא, זה הכל רק תזכור את הענייןהזה.

ש: זכור וזהמה שטוב.

אליעד: בסדרזה הכל כי יש אנשים שנאחזים בהפך "אין אפשרות שיהיה למישהו כוחות על טבעיים", לאמחויב שלא יהיה. עכשיו דרך אגב גם השאלה מה ההגדרה של כוח על טבעי, זאת אומרת מה זהכוח על טבעי? נגיד לדוגמא ציפור שעפה באוויר נגיד שהייתה רק ציפור אחת כזאת בעולםולא היינו יודעים מה זה ציפור, פתאום מופיע אין ציפורים ופתאום יש רק נגיד עציםונגיד בעלי חיים שהולכים על הקרקע ומשהו שיכול לעוף באוויר זה משהו שהרוח מעיפהאותו, נניח שזה העולם ופתאום מישהו מצלם משהו ואז רואים בשמיים כזה בווידאו משהו זזאומרים "חייזר זז חוצן זז" ואז חוקרים וחוקרים מגלים שזה מה שידוע לנו כציפור שישאיזו ציפור אחת שהגיעה לכדור הארץ.

ואז אומרים"וואי זאת ישות עם כוחות על טבעיים זה וזה" למה כי אף אחד לא ראה משהו שעף באווירנגיד נניח או יצור חי שעף באוויר, השאלה מה ההגדרה של כוח על טבעי. עכשיו מהיבטמסוים יש הסבר טבעי איך הציפור עפה באוויר אבל אם לא היו מכירים את זה ייתכן שהיוקוראים לזה כוח על טבעי, זאת אומרת שיכול להיות מצב ברמה התיאורטית שיש מישהו שישלו נגיד כוח על טבעי נגיד לקרוא מחשבות להזיז חפצים בכח המחשבה כל מיני כאלהוכשיחקרו את זה אם יהיה מספיק כאלה ויחקרו אז ימצאו איך זה מסתדר עם החוקים.

זאת אומרת שגםבכוח על טבעי יש שני, גם אם יש כוח על טבעי יש שתי אפשרויות יכול להיות כוח על טבעיבמובן של תופעה על טבעית שאינה סותרת את חוקי הפיזיקה ויכול להיות כוח על טבעיבמובן של סותר את חוקי הפיזיקה הידועים לנו גם פה יש שתי וריאציות.

ש: הפיזיקה אוהלוגיקה?

אליעד:פיזיקה.

ש: מה מסתברפה כפיזיקה?

אליעד: עודפעם ציפור שעפה באוויר נניח שפעם ראשונה היו רואים ציפור שעפה באוויר זה סותר אתחוקי הפיסיקה?

ש: לא.

אליעד: לא אבלעדיין היו חושבים שזה על טבעי.

ש: זה סבבהאבל מה סותר את חוקי הפיזיקה?

אליעד: רגעאבל זה סותר את חוקי הפיזיקה, עכשיו האם יכול להיות שיש למישהו כוחות על טבעייםשסותרים את חוקי הפיסיקה לדוגמא הוא נגיד יכול לגרום לכוס לעוף באוויר ולעצור אותהבאוויר למרות שזה נגד חוקי הפיסיקה כי הכוס אמורה ליפול למטה היא לא אמורה להישארבאוויר, האם יכול להיות שיש דבר כזה האם חוקי הפיזיקה מחויבים?

ש: אי אפשרלדעת צריך לחקור.

אליעד: אזאנחנו מעדיפים לחשוב שכן גם כן, למה בני אדם מעדיפים לחשוב שחוקי הפיסיקה מחויביםאיזה טוב יוצא לאדם מכך שהוא חושב שחוקי הפיסיקה מחויבים, עכשיו איזה רע יוצא לומזה שהוא חושב שהם מחויבים? מזה שזה מגביל אותו שהוא חושב שהוא לא יכול לשנות אותם,איזה טוב יוצא מזה שהוא חושב שהם מחויבים? שכך הוא יכול לסמוך על זה הוא בונהטכנולוגיה הוא יכול לסמוך על זה שחוקי הפיסיקה תמיד יישארו איך שהם.

אבל זה לאמחויב בכלל שיש חוקי פיזיקה יכול להיות שהכל זה אקראי בכלל יכולים להיות מלא דבריםולכן מההיבט הזאת תיאורטית גם יכול להיות שיש מישהו שגם שולט בחוקי הפיזיקה כי חוקיהפיזיקה לא מחויבים מצד השכל, זה נגיד שחוק כוח המשיכה נגיד שזה נופל למטה נניחמתקרב עצמים והסיפור הזה זה ברמה הלוגית לא מחויב שזה יהיה ככה.

ש: למה מההכוונה?

אליעד: ברמההלוגית השכלית תפיסתית המוח יכול לתפוס שיהיה אחרת.

ש: הוא יכוללדמיין אחרת כן.

אליעד: ולכןתיאורטית יכול להיות שיש אחרת, לא אמרתי שהוכח שיש אחרת יכול להיות אחרת.

ש: אוקי אגבהמסקנה בספר בסוף אותו סופר מגיע למסקנה שאנחנו כולם.

אליעד: גלעדדיאמנט נכון?

ש: גלעדדיאמנט כן, תבדקו זה הסימן שלו תבדקו תחקרו כאילו מה האמת.

אליעד: אבל מההחיסרון שלו לצורך העניין? זה שהוא אומר תבדקו עד רמה מסוימת, מה הוא מעודד? הואמעודד תבדקו את כל התופעות שנתפסות כעל טבעיות את כל המתקשרים יועצים כל מיני כאלהאבל עד רמה מסוימת.

ש: כי אחרתאתה לא תצא מזה כלומר.

אליעד: מה עםתבדקו את כל האמונות שלכם את כל הנחות היסוד שלכם, את כל הלוגיקה את כל החושים מהעם זה?

ש: אני חושבשגם את זה הוא מדבר על זה.

אליעד: הואמדבר על זה?

ש:...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | ייעוץ אישי, יועץטיפולי, מאמן אישי לחיים, מטפל

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל רוחני, מאמן אישי, אימוןעיסקי, אימון עיסקי, גרפולוגיה, חשיבה, תופעות על טבעיות, חשיבה חיובית, אליעד כהן,הסוד ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI