דף הבית רפואה ובריאות בריאות ילדים ותינוקות השפעת מאמץ כרוני על הגדילה והתבגרות - קובי עזרא
השפעת מאמץ כרוני על הגדילה והתבגרות - קובי עזרא
קובי עזרא Ph.D יעקב מומחה לרפואה נטורופטית 28/08/10 |  צפיות: 1289

השפעת מאמץ כרוני על הגדילה והתבגרות

ידוע שמאמץ כרוני כדוגמת התעמלות ספורטיבית, החלקה על קרח ובלט מגיל מוקדם, מעכב התבגרות מינית אצל בנות. אצל מתעמלות למשל; נמצאה דחייה של 1-2 שנים בהופעת הווסת הראשונה.

"WARREN" ב- 1980 מצא התפתחות מאוחרת גם אצל רקדניות בלט. ידוע בנוסף שקיימות הפרעות הורמונאליות אצל נשים בעקבות מאמץ קשה וממושך. אצל רצות למרחקים ארוכים, שחייניות ורקדניות בלט קיימות תופעות של אוליגומנוריאה (אי סדירות בהופעת הווסת) ואמנו ריאה. תופעות אלה נובעות משינויים בריכוזם של הורמוני המין.

השפעת מאמץ כרוני על הגדילה אינה ברורה וחד משמעית. קיימים מחקרים שהראו גדילה מואטת או פיגור בהתפתחות העצם אצל ילדים כתוצאה מפעילות גופנית. לדוגמא מחקרו של SHUCK מ- 1962 מצא שספורטאים בתחילת תיכון, שמלכתחילה הם קטנים, רזים וקצב גדילתם איטי, נתונים לעיכוב בגדילה יותר מספורטאים בני גילם הגדולים ומפותחים יותר בגופם. בנוסף נמצא במחקר זה שעיכוב הגדילה מתרחש כאשר הספורטאים משתתפים בממוצע ב- 17 משחקי כדור סל בעונה. ממוצע של 12 משחקים מאפשר גדילה רצויה ומוצלחת.  

המסקנה היא שעומס פעילות לנערים הנמצאים בתהליך של שינויים פיזיולוגיים אינו רצוי.

ידוע שמתעמלות  ומתעמלים צעירים נמוכים בהשוואה לאוכלוסיה רגילה. באליפות אירופה בהתעמלות לצעירים ב-1984 צוין שהקומה הנמוכה קשורה בהתבגרות מאוחרת. במחקר שנערך בצרפת בין השנים 1981-1986 נבדקו 59 נערים מתעמלים ברמה גבוהה שהרקע הגנטי שלהם נורמאלי. בתחילת המחקר היחס בין משקלם לגובהם היה כשל נערים רגילים בהתייחס לשלב התבגרותם, גובהם נמצא בתחום הנורמאלי.  

ככל שקבוצת הנערים התאמנה שעות רבות יותר בשבוע במשך שנים רבות יותר, חל עיכוב משמעותי יותר בהתפתחות השלד. הממצא העיקרי של מחקר זה היה שאימוני התעמלות אינטנסיביים גרמו לעיכוב בהתפתחות ובגובה אצל נערים בטרום התבגרות.

תופעה דומה נמצאה גם במחקר שבדק ג'וקיז צעירים.

לפי חוקרים אלה העיכוב בגדילה הוא זמני ויושג עם הפסקת הפעילות האינטנסיבית ועד סיום ההתבגרות.  

במעקב נוסף שנעשה אחר תהליך הגדילה של מספר נערים ונערות שעסקו באינטנסיביות בספורט תחרותי במשך שנות צמיחתם הגופנית, נצפו תופעות דומות.

אצל ספורטאים אלה, שקומתם הייתה בתחום הנורמה בתחילת הפעילות, נצפתה האטה בתהליך הגדילה ובהתפתחות המינית בעקבות האימונים. כאשר הופסקו האימונים או שחלה ירידה משמעותית בכמותם, ניתן היה לראות האצה בגדילה.  

בסופו של התהליך הגיעו ספורטאים אלה לגובהם החזוי.

מחקרים אחרים לא מצאו עדות לדיכוי הגדילה או להבדל בממדי גוף בין נערים פעילים ללא פעילים.  

המחקר האחד עקב אחר נערים במשך 6 שנים מגיל 6-12. קבוצת הפעילים קיבלה במסגרת הניסוי 5 שעות פעילות גופנית בשבוע לעומת שעה אחת לקבוצת הביקורת.

המחקר השני לא מצא הבדל בין 8 רצים של ריצות שדה בגיל 10-11 לבין קבוצת הביקורת.

בשני מחקרים נוספים, האחד שבדק שינויים בגובה והשני, בגרות של השלד, לא נמצאה השפעה כלשהי של האימונים הגופניים על המדדים הללו.

מחקר אחר מ 1969 הראה שאימון הגביר גדילה אצל קבוצת נערים לאחר ששת חודשי פעילות בהשוואה לקבוצת ביקורת לא פעילה.

לפי BORER :בבעלי חיים מכרסמים וגם באדם, העמסה רבה או מהירה מידיי של כוחות מכניים במאמץ מדכאים גדילה של השלד על ידי שגורמים לטראומה מכנית מקומית.

לעומת זאת אצל אותם מכרסמים גילתה BORER שריצה מרצון הגבירה צמיחה של השלד.

למחקר זה נבחר מכרסם בוגר שמרצונו מבצע פעילות תנועתית רבה. יש להדגיש שמכרסמים מסוג זה שומרים על יכולת הפרוליפרציה במשך רוב חייהם.

HAMSTER שנחשף לריצה במשך חודש הראה התארכות משמעותית של גולגולת, עמוד שדרה, זרוע וירך ועליה משמעותית בפרוליפרציה תאית באפיפיזה של הירך.

בניגוד לשתי קבוצות המחקרים שהוזכרו הגיעו חוקרים אחרים למסקנה שלישית.

לדעתם, לאימוני ספורט אין השפעה מעכבת או מעוררת על הגדילה והעיכוב בהתפתחות הוא תוצאה של בחירה טבעית. חוקרים אלה עקבו במערב גרמניה אחר קבוצת נערים מתעמלים במשך 3 שנים. הם אבחנו אצלם קומה נמוכה, עיכוב בהתפתחות הגופנית וחוסר של HGH בעיקר בלילה. בניגוד לממצאי החוקרים הצרפתיים שהוזכרו לעיל, סבורים חוקרים אלה שזו תוצאה של בחירה טבעית שבעטיה יצליחו הנערים בענף ספורט זה. כלומר, מלכתחילה הנערים והנערות נחשפים לספורט מסויים אליו הם מתאימים מבחינה גופנית. כאמור, המתעמלים הם נמוכים ורזים בהשוואה לאוכלוסיה ממוצעת וכתוצאה מהתפתחותם הגופנית האיטית הם יצליחו יותר בענף ההתעמלות.   בסוגי ספורט אחרים כגון כדור רגל אמריקאי יש עדיפות דווקא לנערים גדולים ומפותחים לגילם והם שיופנו מלכתחילה לענף ספורט זה. בדרך כלל גם שחיינים גבוהים יותר בהשוואה לממוצע. למעשה, כל ילד בהתאם למימדי גופו נחשף לפעילות הספורטיבית המתאימה לו, כך שלמרכיב הגנטי ולבחירה הטבעית השפעה וחשיבות רבות.  

כל הדיווחים שהוצגו לעיל אינם עקביים כתוצאה מסבך הגורמים המעורבים בנושא.

מעקב אחר שינויים בגדילה דורש זמן רב, העלות הכספית הנדרשת גבוהה, קשה לפקח על כל המשתנים הגנטיים, התזונתיים, הסביבתיים, המשפחתיים ועל גורם הבחירה הטבעית.

בתנאים כאלה כמעט בלתי אפשרי לתכנן פרוטוקול אופטימלי.  

סיבה נוספת למגוון התוצאות היא השוני בין המחקרים עצמם בפרוטוקול, בטיפול שניתן למבדקים, בביקורת שנעשתה על כל אותם מרכיבים שהוזכרו ובתגובת הנבדקים לגירוי עצמו.

בהתבסס על המידע שהוזכר לגבי בנות, אשר אצלן נראית תופעת האמנוריאה כתוצאה מדיכוי הגונדוטרופינים בעקבות מאמץ כרוני, ובהתחשב בכך שקיים בספרות מידי רב יותר על בנות מאשר על בנים בתחום זה, בא מחקר זה לברר האם מאמץ כרוני אצל בנים עלול לגרום לדיכוי בהפרשת ה.ג. ובעקבותיו להאטה בגדילה.

יעקב עזרא מומחה לרפואה נטורופתית (לטיפול בתחלואות שונות, דיאטות ותזונת ספורטאים). לפגישת יעוץ בקליניקה: 0528567140 www.HealthNFit.org   www.DietMe.co.il   www.diet2all.net 


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 קובי עזרא Ph.D יעקב מומחה לרפואה נטורופטית

קובי עזרא Ph.D מומחה לרפואה נטורופטית, ומאמן כושר. מרצה במכון מור (לאוסטאופורוזיס) ובבית הספר להסמכות מאמנים של וינגייט - באוניברסיטת ת"א (אימונים לפיתוח הגוף ותזונה).

כתב את הספרים:
1. אבן הפינה בתחום פיתוח הגוף.
2. ספורטולוגיה - המדריך לספורטאי.
3. סטרואידים-כל מה שרצית לדעת? ולא העזת לשאות!

בעל קליניקה לרפואה נטורופטית ונותן שרותים:
* טיפול במחלות שונות (כולסטרול, מחלות לב, סוכרת ועוד...).
* דיאטות הרזייה ועיצוב הגוף.
* פיתוח גוף - עיצוב וחיטוב הגוף.
לפגישת יעוץ בקליניקה: 0528567140
אתר: פיתוח גוף, אתר: דיאטה מהירה

דיאטה מהירה1, סוכרת הריון, אנטי אייג'ינג

פיתוח גוף

דיאטה מהירה | דיאטה אישית 


מאמרים נוספים מאת קובי עזרא Ph.D יעקב מומחה לרפואה נטורופטית
 
צמיחה וגדילה בגובה - קובי עזרא PhD
צמיחה וגדילה בגובה - קובי עזרא PhD, צמיחה וגדילה בגובה נוצרת ע"י התארכות עצמות הארוכות, כתוצאה מכונדרוגנזה בצלחות האפיפיזאליות, המכונות גם צלחות הגדילה. תהליך זה נובע מהתרבות כונדרוציטים, היפרטרופיה והפרשת מטריקס חוץ תאית. המאורגן על ידי רשתות מורכבות של גורמים תזונתיים, תאיים, פרצרין ואנדוקריניים. ניתן להגדיר את גיל ההתבגרות כתקופת המעבר מילדות דרך התפתחות מאפיינים מיניים משניים ועד השגת הגובה הסופי בבגרות. מהירות הצמיחה מוגברת בתחילת המוקדמות או באמצע החיים, ידועה כגידול הפוברטלי.

קריאטין - קובי עזרא
קריאטין - קובי עזרא היא חומצה אורגנית חנקנית הנוצרת באופן טבעי. תפקידו העיקרי של הקריאטין הוא להקל על מיחזור של אדנוזין טריפוספט (ATP), מטבע האנרגיה של התא, בעיקר ברקמת השריר והמוח.

דיאטה מהירה מאוד
05/04/15 | דיאטה
דיאטה מהירה. דיאטות לירידה במשקל. ישנן סיבות שונות לאיזון המשקל ודיאטות שונות: החל ממראה חיצוני, עיסוק בספורט ובריאות, לרבות בריאות הלב וכלי הדם ומניעת סרטן....

חיטוב הגוף - קובי עזרא
21/06/14 | דיאטה
בדיאטת דיאט2אול אוכלים כמעט הכל! אך לרוב הדיאטה נקבעת בהתאם למה שהמטופל אוכל באורח ה"נורמאלי" שיגרתי. וכמובן בשילוב המזונות הייחודי! מניב את התוצאות האופטימאליות לחיטוב הגוף באופן מקסימאלי ומהיר ביותר.

מניעת סוכרת מסוג 2
יש חוקרים הטוענים שניתן למנוע סוכרת מסוג 2, זאת ע"י שינוי בהרגלי החיים. היות ותוכנית תזונה ודיאטה נכונה המותאמים לפרט בשילוב תוכנית אימונים אכן עשויים למנוע את התפתחות הסוכרת מסוג 2. סוכרת מסוג 2 או סוכרת מבוגרים בלשון העם, בעלת מרכיב גנטי חזק יותר, תזונה ואורח חיים משפיעים על הסיכוי שהמחלה תתרחש בגיל צעיר יותר-40 או מבוגר יותר 60 ומעלה או אולי לעולם לא?!. הסיכון לסוג להופעת סוכרת מסוג 2 וסוכרת הריונית יכול להיות ירידה ע"י בשמירה על משקל תקין – כלומר השמנה יתרה ותזונה לא בריאה.

ויטמין d אוסטאופורוזיס
ויטמין d אוסטאופורוזיס ויטמין D או (Cholecalciferol) הוא ויטמין מסיס בשומן העוזר לגוף לספוג סידן. ויטמינים מסיסים בשומן מאוחסן ברקמות השומן של הגוף. בנוסף לסיוע לגוף לספוג סידן, ויטמין D גם מסייעת לגוף לשמור על כמות של סידן וזרחן בדם הנכונה. תוספת סידן וויטמין D מהווה טיפול הכרחי באוסטיאופורוזיס. מחלת האוסטאופורוזיס נמצאה מלווה באבחון שכיחות גבוהה של חסר בויטמין D. מקורות מזון ויטמין D מצויה במזונות הבאים: מוצרי חלב גבינה חמאה חלב מועשר (כל חלב בארה"ב הוא מועשר בויטמין D) דגים צדפות דגני בוקר

אוקסנדרולון וניוון שרירים דושן
אוקסנדרולון וניוון שרירים דושן

אוקסנדרולון (Oxandrolone) משפר סינתזת שרירי השלד ופרופיל ביטוי גנים הגלובלי בניוון שרירים דושן.

מחקרים קודמים הראו כי ירידה בשרירים הקשורים בניוון שרירים דושן (Duchenne muscular dystrophy) כרוכה בחוסר איזון בין שיעורי סינתזה והפירוק של חלבוני השרירים. למרות שמחקרים קודמים הציעו כי האוקסנדרולון עשוי להיות מועיל בניוון שרירים דושן, מנגנון הפעולה של האוקסנדרולון על השרירים בניוון שרירים דושן עדיין אינו ברור.

ביופסיות שריר הגסטרוקנמיוס (שרירי השוקיים) ודגימות דם נאס


טיפול תזונתי בסוכרת - ד"ר קובי עזרא
29/08/13 | רפואה
טיפול תזונתי בסוכרת מטרות הטיפול תזונתי בטיפול בסוכרת כוללות שליטה על רמת הסוכר בדם ברמות כמעט נורמליות, שמירה על לחץ דם תקין ורמות כולסטרול, והשגת משקל בריא. דבקות בתזונה בריאה, פעילות גופנית סדירה, ושימוש בתרופות בעת צורך יכול להשיג יעדים אלה ולמזער את הסיכון לסיבוכים. תחזוקת משקל תקין דיאטה אישית: הנחיות נוכחיות של איגוד הסוכרת האמריקאי רושמים תכנית ארוחת מבוקרת קלוריות המשתמשות ברשימות חליפי המזון. יש לשמור על צריכת פחמימות קבועה למדי לאורך כל היום. ההנחיות גם להגביל את צריכת השומן הרווי ו

דיאטה הרזיה ושתיית קפה
דיאטה הרזיה ושתיית קפה: הקפאין מגביר תגובת הליפוליזה (Lipolysis), תגובה זאת גורמת להבין כי צריכת הקפאין תגביר את תהליך ניצול השומנים לאנרגיה ובעיקר בעת פעילות גופנית אירובית. מה הקשר בין שתיית קפה ודיאטה למטרת הרזיה? האלקלואיד קפאין אשר מצוי בקפה ובמשקאות אחרים הינו גורם לעלייה בפעילות המטבולית, בדומה להורמוני הסטרס, לכן הקפאין משפר ומגביר את רמות האנרגיה בגוף.

דיאטה וקפאין - ד"ר קובי עזרא
דיאטה וקפאין: כולם יודעים ששתיית משקאות המכילים קפאין (בריכוז מתאים) מסייעים לנו לתהליך ההרזיה וחיטוב הגוף, לכן כל דיאטה או לפחות מרבית הדיאטות אינן מגבילות את צריכת הקפאין בהליך הדיאטה. כמו כן, הקפאין גורם לנו לחוש ערניות יתר ומפיג מהר כל עייפות, ישנם הרבה ספורטאים (ואנשים בכלל) אשר צורכים אותו לפני האימונים…
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI