דף הבית חוק ומשפט נדל"ן ומקרקעין ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
דר' אלתר ושות' עורכי דין 13/08/08 |  צפיות: 5887

עו"ד אברהם אלתר

רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה


רבים מרוכשי הדירות שמבטלים את רכישתה, מבקשים החזר מס רכישה. מדובר באלפי מקרים בכל שנה. בדרך כלל החזר המס הוא נושא טכני המטופל על-ידי עו"ד של העיסקה, ללא תשומת לב של הרוכש. עם זאת, קיימים מקרים מיוחדים, רבים, בהם קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות. באותם מקרים חריגים רבים שואלים עצמם שאלה זו, שאיננה פשוטה כלל ועיקר.
לרשויות מס שבח קיימות הנחיות פנימיות הקובעות זכות להחלפת דירות, ביטול רכישת דירות וכו' ביחסי קבלן-דייר, המזכים כולם להחזר מס רכישה. הנושא שאנו דנים בו - או שהוא חורג מגדר הנחיות אלו, או שאין לו תשובה במסגרת אותן הנחיות פנימיות. באחד ממקרים מיוחדים אלו עסקה לאחרונה ועדת מס שבח ברשות מ. סלוצקי; בועז ברזילי וא. שנאור חברים.

בו"ע 5031/05 בירמן נ' המנהל (מ-16.2.06) דובר בבקשה לביטול הסכם מכר. ב-1.6.99 ניכרת הסכם מכר בין בירמן (הרוכש) לדוידוביץ בע"מ (הקבלן) ביחס לדירה בת 4 חדרים. דובר כנראה בקבלן בעל הסכם פיתוח, כאשר על-פי הסטנדרט רשאי המפתח שהינו "בעל הרשאה" למכור חכירות מהוונות בדירה מטעם המנהל.

הוועדה משום מה לא היתה ערה לחשיבות נקודה זו ולקיומו של סעיף 55, שבא למנוע כפל מס בהשלמה פורמלית של חתימת הסכם עם ממ"י ע"י הרוכש.

אך על כך בהמשך הרשימה. ב-12.12.01, כשנתיים וחצי אח"כ ושנה לאחר תאריך מסירת החזקה בהסכם (31.12.00), הוגשה לביהמ"ש המחוזי תביעה לביטול העיסקה ע"י הרוכש משום שלא נבנתה מעלית בניגוד למפרט הטכני שצורף להסכם. אכן הפרה יסודית של ההסכם לכל הדעות.

ב-23.5.02 נחתם הסכם חכירה לדורות בין בירמן לממ"י החל מ-21.10.88 ל-49 שנים (כנראה מתאריך חתימת הסכם פיתוח ע"י הקבלן עם ממ"י).

בהסכם גישור שקיבל תוקף פס"ד, הוסכם על ביטול ההסכם בדרך ביצוע מוזרה קמעה, כמפורט להלן. ב-9.1.05 הגישו הצדדים תצהיר ביטול עיסקה, וב-6.1.02 נמכרה הדירה.

הוועדה דחתה את הערר להשבת מס רכישה בהסתמך על ניתוח שגוי של הילכת עידית זמר (ע"א 304/85), בעיקר מאחר וב-16.3.01 קיבל העורר את החזקה בדירה, תוך תשלום אחרון, וזאת 9 חודשים לפני שהגיש תביעה לביטול הרכישה.

כמו כן מציינת הוועדה עוד שתי נקודות שעמדו לרועץ להכרה בביטול לפי הילכת זמר: 1. רישום על שם הרוכש בממ"י, לרבות חתימה על הסכם חכירה שם. 2. מכירה של הדירה ע"י הקבלן שהחזיק בכסף בנאמנות עבור הרוכש.

מכאן, שהמוכר היה למעשה בירמן. בשני אלו ראתה הוועדה קליטת שורשי העיסקה בקרקע המציאות המונעת הכרה בביטול העיסקה והחזר מס הרכישה. לדעתנו, החמירה הוועדה שלא לצורך עם בירמן, ולא שעתה לבקשתו שהיתה בנסיבות העניין צודקת.

אין ספק כי אי בניית מעלית מהווה עילה לביטול חד צדדי של רכישת דירה. עם זאת, אדם כמו בירמן, ששילם את רוב מחיר הדירה לפני שגילה שבבניין אין מעלית - עומד בפני דילמה. אם לא יקנה חזקה כנגד תשלום אחרון שולי יחסית - יאבד ביטחון חשוב ביותר להבטחת פיצויים המגיעים לו בתביעה עתידית מהקבלן. הוא יכול להיוותר עם ערבות חוק מכר, ערבויות שהינן מאוד בעייתיות ואשר מימושן מול הבנקים יכול להיות אבן נגף רצינית. אין ספק כי בירמן עשה בחכמה בכך שרכש חזקה ובכך שהבטיח ביטחון נוסף לשיפוי מהקבלן על פיצויים שזה יחויב בהם.

אם היה מבטל את העיסקה טרם מסירת החזקה, ייתכן שהערבות לא היתה מזכה אותו לדבר, שכן ביטול כזה לא בהכרח מובטח על-ידי ערבות חוק מכר. הוא לא היה מקבל חזקה בדירה והיה מאבד אותה, והכסף ששילם היה נותר בידי הקבלן בטענה כי בירמן הוא שהפר את ההסכם, וחייב לקבלן פיצויים שעולים אך בקצת על כל מחיר הדירה ששילם לקבלן עד לאותו שלב.

התוצאה, כי הוועדה לא היתה ערה לשיקולים אלו שחייבו את בירמן להשלים את עיסקת המכר, היא שפוסלת את הנמקותיה כבסיס ליישום הילכת זמר והקביעה כי שורשי העיסקה נקלטו בקרקע המציאות. יותר מכל לפי הילכת פיפשקוביץ, ביטול גם לאחר מסירת חזקה הינו רטרואקטיבי, ולא מכאן והילך, הגם שלעיתים הסעדים שיפסוק בית המשפט אינם פרוספקטיביים.

קיימים פסקי דין רבים בהם מעבר ארבע וחצי שנים, שהיוו מכשלה נוספת לדעת הוועדה, לא הפריעו לבתי המשפט להגיע למסקנה כי הביטול מזכה בהחזר מס רכישה.

לבסוף, נראה לנו כי השלמת הסכם לחכירה מול ממ"י הינו אקט טכני, כי הקבלן המפתח כמורשה של ממ"י היה רשאי לחתום הסכם בשם ממ"י, ועשה כן. על מנת להשלים את זכותו לפי ההסכם עם הקבלן היה בירמן חייב כחלק מהסכם המכר לרשום זכותו בממ"י, ואין לצעד זה כל משמעות נפרדת ייחודית כפי שסברה הוועדה.

המסקנה העולה מכל האמור הינה, כי כל רוכש דירה המבקש לבטל את רכישתה בשלב שבו שילם את מרבית התשלומים נמצא בסד לפיו אם ישלים את רכישת החזקה בדירה לשיפור עמדתו במיקוח מול הקבלן - עלול הוא למצוא עצמו כמי שאיננו זכאי להחזר מס רכישה בעת ביטול ההסכם עם הקבלן והחזר התשלומים ששילם עבור הדירה.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI