דף הבית מיסים מיסים הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
דר' אלתר ושות' עורכי דין 19/08/08 |  צפיות: 5867

ניר הורנשטיין, עו"ד  ורונן ארויו, עו"ד (רו"ח)

במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים. העלאת המס על הרווח הריאלי חלה אף על הרווח שנצמח לפני כניסת התיקון לתוקף, וזאת במקרים של ביצוע מכירה לאחר ה- 1.1.06, כאשר כזכור ניתנה אפשרות למחזיקי ני"ע לבצע מכירה רעיונית עד ליום 31.12.05 ולהתחייב במס בשיעורים שחלו עד תום 2005.במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים. העלאת המס על הרווח הריאלי חלה אף על הרווח שנצמח לפני כניסת התיקון לתוקף, וזאת במקרים של ביצוע מכירה לאחר ה- 1.1.06, כאשר כזכור ניתנה אפשרות למחזיקי ני"ע לבצע מכירה רעיונית עד ליום 31.12.05 ולהתחייב במס בשיעורים שחלו עד תום 2005.

לא רבים מודעים לעובדה, שעל אף העלאת שיעורי המס, במקרים מסויימים המס האפקטיבי עשוי להיות אף נמוך יותר מאשר קודם לרפורמה, זאת כיוון שכיום ניתן לנכות מהרווח הוצאות מימון.

קודם לרפורמה, עד 1.1.06, נכללה הוראה מפורשת בפקודת מס הכנסה ולפיה שיעורי המס המופחתים בשוק ההון (10% ו - 15%) לא יחולו מקום בו נתבעו הוצאות מימון. במסגרת הרפורמה בוטל הפרק המיוחד בפקודת מס הכנסה המתייחס לשוק ההון ונושא שיעור המס המוטל על ניירות ערך הוסדר במסגרת הסעיף הכללי לפקודה העוסק בהטלת מס רווחי הון (חלק ה'), מבלי לכלול את הסייג ביחס להוצאות מימון.

מכאן שכיום, פקודת מס הכנסה אינה מתנה עוד את הזכאות להתחייב במס מוגבל (20%) בעת מכירת ני"ע בכך שהנישום לא תבע הוצאות מימון בשל הלוואה שנטל לשם רכישת נייר הערך, וכפועל יוצא מכך, בהחלט יתכן מצב בו המס האפקטיבי המוטל של נישומים בגין מכירת ני"ע סחירים – אף ירד אל מתחת לשיעורי המס הקודמים (15% או 10%) בשל תביעת הוצאות הריבית.

הזכאות האמורה לנכות הוצאות מימון רלוונטית גם ביחס לניירות ערך שהוחזקו עוד מלפני ה - 1.1.06, קרי תחת משטר המס הישן!
זאת ועוד, ניתן לטעון כי זכאות זו לניכוי הוצאות מימון, רלוונטית לא רק במקרה של נטילת הלוואה לרכישת ניירות הערך, אלא אף במקרים כלליים יותר, כדוגמת תשלום ריבית על משיכת יתר בעת אחזקת ניר הערך, וזאת באופן יחסי - תוך ייחוס חלק מהריבית ששולמה לניירות הערך שנרכשו.

האם גם רשויות המס יכירו בזכות זו? דומנו כי ככל שהמדובר בעצם הזכות לנכות הוצאות מימון כנגד רווח הון התשובה לכך היא חיובית. בעבר היו גורמים ברשויות המס שטענו במספר הזדמנויות כי אין להכיר בהוצאות מימון כנגד רווחי הון. עם זאת, גישה זו לא התקבלה על ידי בית המשפט, ודומה שבשנים האחרונות, ובייחוד לאחר פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין מ.ל. השקעות (ע"א 4271/00) אין עוד עוררין על כך שניתן לנכות הוצאות מימון כנגד רווחי הון. עם זאת, עלולות להתעורר מחלוקות ביחס לזכאות לנכות הוצאות כאמור אם הן אינן נובעות מהלוואות שנלקחו במישרין לצורך רכישת ניירות הערך (כדוגמה כנגד משיכת יתר).

3 הערות לסיום:

א. יש לקחת בחשבון כי דרישת הוצאות מימון כנגד רווח מני"ע, בייחוד אם מדובר במימון זר בהיקף גבוה, עלולה להוות סממן מחזק לטענה כי ההכנסה מניירות הערך היא פירותית ולא הונית, ועל כן תתחייב בשיעורי המס המלאים. אמנם, המדובר במבחן אחד מיני רבים כגון מספר הפעולות, היקף העסקאות, בקיאות ומומחיות, משך ההחזקה וכו' - ועל כן בהחלט ייתכנו מקרים של רווח הון במקרים בהם קיים הון זר. עם זאת, יש לקחת נקודה זו בחשבון והיא בא לידי ביטוי באופן מסויים גם במסגרת חוזר מס הכנסה שיצא בעניין "סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית" (חוזר 13/2004).
ב. האמור לעיל אינו חל לגבי הטלת מס בשיעורים המופחתים (20% ו- 15%) על הכנסות ריבית. המס המופחת החל על הריבית מותנה בכך שלא נתבעות הוצאות מימון כנגד הכנסה זו - ונותר הסייג בהקשר זה כפי שהיה לפני הרפורמה.
ג. האמור לעיל ביחס לניכוי הוצאות מימון יפה גם ביחס ל"בעל מניות מהותי" (מי שמחזיק ב - 10% לפחות בזכויות בחברה שניירותיה נמכרים). עם זאת, באופן כללי (ומבלי קשר לשאלת ניכוי הוצאות המימון) שיעורי המס ביחס לבעל מניות מהותי גבוהים יותר ועומדים על 25% במקום 20% על רווחי הון (20% במקום 15% על אפיקים שקליים לא צמודים). כמו כן בעל מניות מהותי חייב במס על ריבית לפי שיעור המס השולי (עד 49% בשנת 2006) ולא לפי השיעורים המופחתים.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI