דף הבית מיסים מיסים נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
דר' אלתר ושות' עורכי דין 19/08/08 |  צפיות: 5699

איתי הוכברג, עו"ד

מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.


קשיים אלו מקורם בפרשנות שגויה של החוק ובהבחנה מוטעית שערכו במס הכנסה בין ילד נטול יכולת קטין (עד גיל 18) לבין ילד בגיר. בעוד שלגבי ילד קטין ניתנו בדרך כלל נקודות הזיכוי, ילד בגיר הופלה פעמים רבות לרעה והטבת המס בגינו נשללה לחלוטין או הותנתה בתנאים מחמירים, וזאת אף כאשר אותו ילד גר אצל הוריו ונתמך על ידם באופן מלא.
לפני מספר חודשים פנה משרד דר' אלתר ושות' למנהל רשות המסים, בשם מטה מאבק הנכים בישראל, בבקשה לבחון מחדש את מדיניות מס הכנסה בנושא. בטיוטת בג"צ שצורפה לבקשה נדרשה רשות המסים לחדול ממדיניותה השוללת קטגורית מתן נקודות הזיכוי להורים לילד בגיר נטול יכולת ובהמשך אף נדרשה לחדול ממדיניותה המקשיחה את תנאי הזכאות של אותם הורים בדרך של קביעת סף תקרת הכנסה נמוך של נטול יכולת (כ- 45,000 ₪ לשנה), וזאת בסטייה מהקבוע בתקנות.
לאחרונה התקבלה תגובת הנציבות לפניה והוסרה העננה הכבדה סביב נושא זה. במכתב עליו חתום היועץ המשפטי, עו"ד משה מזרחי, מובהר כי עמדת רשות המסים מימים ימימה הינה כי פרשנות המונח "ילד" לעניין נקודות זיכוי לנטולי יכולת כוללת גם בגיר שלא יצא מעולם מחזקת הוריו, אפילו גילו עולה על 18. כן מבהיר היועמ"ש כי בקשה שנדחתה על הסף רק בשל כך שמדובר בילד נטול יכולת בגיר - הינה חריגה, מקורה בטעות ואינה משקפת את עמדת מס הכנסה.
תגובת היועמ"ש הופצה ללשכות המקצועיות במס הכנסה ומיושמת הלכה למעשה במשרדי השומה.
לאור זאת, סלולה מחדש הדרך להורים של נטולי יכולת בגירים, המתמודדים ממילא עם מציאות חיים לא פשוטה, לדרוש את הטבת המס שמקנה להם החוק ולהקל במקצת מהעול הכלכלי המונח על כתפיהם. בכדי לקבל את נקודות הזיכוי יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 ולצרף לבקשה טופס 116א. יש לזכור כי הזיכוי מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 136,000 ₪ (2005) ו/או הכנסות נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 218,000 ₪ (2005).
הורים כאמור שנענו בעבר בשלילה ולא קיבלו את נקודות הזיכוי מוזמנים לחדש פנייתם ולתבוע החזרי מס.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI