דף הבית מיסים מיסים חובת הגשת דו"ח לשכירים
חובת הגשת דו"ח לשכירים
דר' אלתר ושות' עורכי דין 19/08/08 |  צפיות: 5875

איתי הוכברג, עו"ד

רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם. על הדו"ח להיות מוגש עד 30 לאפריל של כל שנה ביחס לשנת המס הקודמת, אם כי ניתן לבקש לעיתים ארכות להגשת הדו"ח, ובמקרים בהם הדו"ח מוגש באמצעות רו"ח ניתנות בד"כ ארכות אוטומטיות. רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם. על הדו"ח להיות מוגש עד 30 לאפריל של כל שנה ביחס לשנת המס הקודמת, אם כי ניתן לבקש לעיתים ארכות להגשת הדו"ח, ובמקרים בהם הדו"ח מוגש באמצעות רו"ח ניתנות בד"כ ארכות אוטומטיות.


א. שכירים העובדים במספר מקומות עבודה ואשר לא ביצעו תיאום מס - במקרה בו שכיר עובד במספר מקומות עבודה, הוא נדרש לבצע תיאום מס על-מנת למנוע ניצול כפול של מדרגות המס, הניכויים והזיכויים. אם וככל שלא בוצע תיאום מס חלה חובה על מקום העבודה הנוסף לנכות מס בשיעור המקסימלי (כלומר 49%). אם אכן נוכה המס המקסימלי אין חובה להגיש דו"ח. מצד שני, אם מקום העבודה לא ניכה את המס המקסימלי, יש חובה להגיש דו"ח שנתי (ניתן לעיתים גם לערוך תיאום מס במקום הגשת דו"ח).
ב. שכירים בעלי הכנסות גבוהות - במקרה של הכנסות משכורת העולות על 525,000 ₪ לשנה [2004] חלה חובת הגשת דו"ח בכל מקרה גם ביחס לשכירים.
ג. בעל מניות בחברה - גם אם מדובר בחברה לא פעילה קיימת חובה להגיש דו"ח אם מדובר בהחזקה של 10% או יותר בחברה ישראלית, או בהחזקה בכל שיעור שהוא בחברה זרה (למעט ביחס להחזקה של מניות חברה נסחרת בבורסה).
ד. נכסים בחו"ל ששוויים עולה על 1.5 מיליון ₪ - גם במקרה כזה חלה חובה להגיש דו"ח, בין אם המדובר בכספים בחשבון בנק או בנכסים אחרים. לדוגמא, חשבון בנק בשוויץ עם סכום השווה ל- 1.5 מיליון ₪.
מעבר למקרים אלה קיימות נסיבות נוספות בהן תקום חובת הגשת דו"ח, כמו למשל כאשר לשכיר הכנסות מהשכרה של נכסים (למעט דירות מגורים - אשר ביחס אליהם קיימים כללים מיוחדים), הכנסות מקצבאות מחו"ל וכו'. במקרה של ספק, מוצע לבדוק חובת הגשת דו"ח עם יועץ המס או רואה החשבון.
לבסוף, חשוב לזכור כי על אף הטרחה הכרוכה בכך, מעבר למקרים בהם קיימת חובה להגיש דו"ח, יש לא מעט מקרים בהם כדאי ומשתלם להגיש דו"ח. על כך ברשימה נפרדת.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI