דף הבית חוק ומשפט כללי בית המשפט מצא ניגוד עניינים בהקצאת נחלות פנויות במושב
בית המשפט מצא ניגוד עניינים בהקצאת נחלות פנויות במושב
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 08/09/10 |  צפיות: 2074

הקצאת נחלות במושב עובדים, הנה נושא עקרוני ומרכזי מאין כמוהו בחיי המושב, הן מבחינת משמעותו הכלכלית והן מבחינת השפעתו על צביון התנהלות המושב.

הקצאת נחלות פנויות במושבים, נעשות בדרך כלל לחברי האגודה, אולם האגודה אינה סוברנית לקבל לשורותיה חברים חדשים ללא שניתנה לכך הסכמת הצדדים האחרים להסכם המשבצת, מינהל מקרקעי ישראל והוסכנות היהודית לא"י.

הסכמת מינהל מקרקעי ישראל והסוכנות אומנם הכרחית, אך היא אינה מספיקה שכן יש לקבל גם את הסכמת האגודה על קבלת המועמד לחברות. אומנם קיימת אפשרות בה יכולים המינהל והסוכנות להקצות נחלה למי שאינו חבר אגודה, אולם אפשרות זו מוגבלת למקרים חריגים דוגמת סעיף 26 להסכם המשולש הקובע, כי:

 "על אף האמור בחוזה זה יהיו המשכיר והמיישבת רשאים לפעול גם ללא קבלת הסכמת האגודה, במקרים שנדרשת קבלת הסכמה כזו על פי חוזה זה ואשר הם מקרים חריגים וזאת על פי שיקולם הבלעדי"

מה קורה כאשר קיימת התנגשות בין רצון האגודה להקצאת נחלות לחברי האגודה ובני משפחותיהם, אל מול הליכי קליטה שנערכו לנקלטים חיצוניים ע"י הסוכנות היהודית לא"י ומינהל מקרקעי ישראל באשר לאותן נחלות ממש?

אגודות רבות אשר הקצו נחלות פנויות, העדיפו לבצע את הקצאת הנחלות הפנויות למי מבני המושב ונמנעו מלהביא את ההזדמנות בפני נקלטים חיצוניים, מתוך כוונה ברורה לתת עדיפות לרכישת הנחלות ע"י צאצאיהם של חברי האגודה. העובדה שלאגודה מעמד בקביעת מומלצי הקליטה בפני המינהל והסוכנות נתנה למעשה בידי האגודה כלים משמעותיים לבטא את רצונה ולהחליט בסופו של יום, מי יקבל את הזכות להקצאת הנחלה הפנויה.

לאחרונה הובאה לפתחו של בית המשפט שאלת ההתנגשות בין הקצאת נחלות שבוצעה ע"י האגודה אל מול הקצאת נחלות שבוצעה ע"י הסוכנות ומינהל מקרקעי ישראל, וזאת במסגרת תא (ים) 8126/06.

במקרה זה, פעלו בשני מישורים להקצאת נחלות פנויות, האחד מטעם האגודה והשני ע"י בעלי הקרקע  קרי המינהל והסוכנות, נסיונותיה של האגודה להכריע מי יהיו בעלי הזכויות באמצעות הדרישה לקבלת המלצת האגודה, לא צלחה, ובית המשפט קבע, כי לא ניתן לתת לאגודה כוח לכפות בכל מצב ובכל תנאי את דעתה על הרשויות הציבוריות המוסמכות בנוגע לזהות מי שתימסר לו קרקע המדינה, ובמיוחד נחלה חקלאית ששטחה גדול ושוויה הכלכלי עשוי להיות משמעותי, הדבר אינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות של המינהל כלפי הציבור ועם חובתו להבטיח תחרות חופשית ושויון הזדמנויות לכלל הציבור בהתמודדות על קרקעות המדינה, ולכן מעמד האגודה צריך להיות של ממליצה ולא של מחליטה!

בית המשפט קובע עוד, כי לאור התנהלות האגודה, והדרכים בהם נקטה האגודה לקדם את הקצאת הנחלות למקורביה על פני נקלטים חיצוניים, מתבקשת המסקנה, כי מהלכי האגודה בנוגע להקצאת הנחלות הפנויות, הונעו משיקולים זרים ובחוסר תום לב (חברי הוועד נטלו חלק בישיבות הוועד בה הוחלט להקצות לבניהם נחלות). ניגוד העניינים היה חריף במיוחד שעה שמדובר בקרבת משפחה הדוקה ופעילה של מקבל ההחלטה אל מי שנהנה ממנה, לכן אסור היה על חברי ועד האגודה, וחברי ועדת הקליטה הנוגעים בדבר לקבל את ההחלטות על הקצאת הנחלות לילדיהם.

פעולת ועד האגודה נעשתה מתוך ניגוד עניינים לקידום הקצאת נחלות במושב לבני משפחה של חברי הוועד ולמי שחברי הוועד חפצים ביקרו, תוך הפרה של הוראות הדין והתקנון באשר להליך קבלת חברים לאגודה והקצאת הנחלות בה, במטרה ברורה למנוע ממעוניינים אחרים להתקבל לאגודה, ולהתמודד על נחלות אלו.

בית המשפט מגיע למסקנה, כי פעולותיו של ועד האגודה היו נגועות בשיקולים זרים ומניעים אישיים שכן ההחלטות באשר לקבלת המועמדים התקבלו ע"י הוועד ולא ע"י האסיפה הכללית שהנה הרשות העליונה באגודה ובפניה צריכים להיות מובאים הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה.

בית המשפט מרחיב את תחולת האיסור להימצא בניגוד עניינים גם לדיני התאגידים באופן בו האיסור להימצא בניגוד עניינים אינו תקף רק בתחום המשפט הציבורי.

אומנם בית המשפט נמנע מלהצהיר על היותם של התובעים חברים באגודה או על כך שחברותם של מומלצי האגודה בטלה שכן דבר זה נתון לסמכות רשם האגודות, אך ישנה אמירה ברורה ונחרצת, כי פעולותיו של ועד האגודה נעשו במטרה מובהקת למנוע ממעוניינים חיצוניים להתקבל לאגודה ולהתמודד על הנחלות הפנויות, ולכן יש לבטל את החלטת מינהל מקרקעי ישראל והסוכנות על הקצאת הנחלות הפנויות למומלצי האגודה והכדור עובר למגרשם של הסוכנות היהודית לא"י ולמינהל מקרקעי ישראל אשר אמורים  לשקול בשנית את עמדתם ביחס לשימוש והפעלת סעיף 26 לחוזה המשולש שמשמעו, התעלמות המוסדות מהמלצת האגודה וקבלת החלטה עצמאית באשר להקצאת הנחלות הפנויות.

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות מושבים, נחלות ומשקים חקלאיים.

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר:  www.gilad-law.co.il

 רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן, אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מבזק זה, כולו או חלקו, ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI