דף הבית חוק ומשפט נדל"ן ומקרקעין רשות מקרקעי ישראל - הרפורמה
רשות מקרקעי ישראל - הרפורמה
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 12/10/10 |  צפיות: 2167

בימים אלו, יוצאת לדרכה הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, הנסמכת על החלטת מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה מס' 1185, אשר התקבלה בהתאם להחלטת הממשלה והכנסת אשר הביאו לפני כשנה לשינוי חקיקתי בהוראות חוק מינהל מקרקעי ישראל שתכליתן שינוי המדיניות הקרקעית הקיימת והקמתה של רשות מקרקעין חדשה תחת מינהל מקרקעי ישראל היא "רשות מקרקעי ישראל".

בתמצית, מטרת הרפורמה היא להקל את ההליכים הבירוקרטיים של האזרח מול מינהל מקרקעי ישראל, באמצעות העברת הקרקעות המוחכרות לידי בעלי הנכסים, והפיכתן לקרקע פרטית. 

הרפורמה תאפשר בשלב הראשון העברת בעלות מיידית על 400,000 דונם מבעלות המינהל לחוכרים שכבר שילמו מכספם עבור רכישת מלוא הזכויות בנכסים אלו, דירות, בתים ועסקים, אשר הוקמו על אדמות מינהל מקרקעי ישראל, בעיקר בשטחים העירוניים, לבעלותם של האזרחים המחזיקים בהם.  

בשלב ראשון, תינתן הבעלות למי שהינו בעל זכויות בנכס צמוד קרקע בישובי עדיפות לאומית א' ו- ב' וקו עימות, באמצעות שליחת מכתבים לזכאים לכך.

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, תישלחנה לכם הודעה על הכוונה להעביר את הבעלות לידיכם ואם לא תודיעו על התנגדותכם, תועבר הבעלות על שמכם במרשם המקרקעין ללא  כל תמורה. המדובר בנכסים הבאים:

-  דירות בבנייה רוויה וצמודי קרקע במגרשים  ששטחם עד 280 מ"ר במרכז הארץ.

-  בתים צמודי קרקע במגרש ששטחו עד 280 מ"ר במרכז הארץ.

-  בתים צמודי קרקע בפריפריה במגרש ששטחו עד שלושה דונם.

-  נכסים עסקיים בפריפריה על מגרש ששטחו עד עשרה דונם.

-  נכסי מקרקעין מהוונים למטרת מגורים או תעסוקה לגביהם נרכשו מלוא הזכויות כאשר שטח     המגרש הינו עד שני דונם.

אך יהיו כאלה שיידרשו לשלם עבור קבלת הבעלות, אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה המפורטת מטה, תידרשו לשלם לפי מדרג תשלומים ובהתאם לגודלו של המגרש, על מנת לקבל בעלות בנכסים הבאים:

-  חוכרים במגרשים מהוונים למטרת מגורים ששטחם מעל 280 מ"ר במרכז הארץ.

-  בעלי מגרשים לתעסוקה במרכז הארץ ששטחם לא עולה על חמישה דונם.

חוכרים במגרשים מהוונים - בתים צמודי קרקע (עד דונם). 

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, יישלחו אליכם שטרות מכר ושוברי תשלום עבור רכישת הבעלות, ולאחר שתשלמו את הסכום הנקוב בשובר, בשיעור 9% מערך הקרקע (בהתאם לשומה שתקבע ע"י  שמאי מינהל מקרקעי ישראל), תוכלו לגשת באופן עצמאי ללשכות רישום המקרקעין ולרשום את הנכס על שמכם.

- במגרשי מגורים בשטח שבין 280 מ"ר ועד 540 מ"ר.

- במגרשי מגורים בשטח שבין 540 מ"ר עד 1,000 מ"ר.

חוכרים של נכסים במגרשים גדולים במרכז הארץ (מעל דונם ועד 16 דונם)

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, תצטרכו לפנות למשרדי רשות המקרקעין ולבקש, כי תיערך לכם שומה פרטנית לנכס, במסגרתה תידרשו לשלם 31% מן הפער בין שווי זכויות של המגרש בעת הקצאתו לחוכר, לבין שווי הזכויות שיקבע למגרש ע"י שמאי המינהל במועד העברת הבעלות.

חוכרים של נכסים למטרות תעסוקה

-          בנכסים שגודלם עד 1,000 מ"ר, יידרש תשלום בסך 9% מערך הקרקע.

-       בנכסים שגודלם בין  1,000 מ"ר ועד 5,000 מ"ר, ידרש תשלום בסך 31% מן הפער בין שווי זכויות במועד הקצאת המגרש, לבין שווי הזכויות שיקבע למגרש ע"י שמאי המינהל במועד העברת הבעלות.

למעשה, ברגע שתתאפשר לחוכרים לקבל בעלות על נכסיהם, ללא כל התערבות מצד מינהל מקרקעי ישראל (אשר היה צד לכל הליך והליך שנעשה בנכסים), לחוכרים לא תהא עוד תלות וצורך בקבלת הסכמת המינהל בעת ביצוע שינויים בנכסים ובכל הקשור להמשך אחזקת הנכסים ודרך ניהולם.

חשוב לזכור, כי למרות העברת הבעלות בנכסים לידיים פרטיות, אין הדבר פוטר או מייתר את החובה לקבלת היתרים מאת וועדות התכנון והבניה בכל הקשור לביצוע שינוי בנכסים.

כך, חוכרים אשר בנו ללא היתרי בניה ואשר פעלו בנכסים בניגוד להוראות הסכמי החכירה, לא יוכלו להנות מפירות הרפורמה, ויהא עליהם להסדיר תחילה את החריגות והמגבלות הקיימות בנכסים.

לאור העובדה, כי הרפורמה מתייחסת רק לחוכרים בחכירה מהוונת, לכן היא אינה חלה על נכסים במגזר החקלאי, והיא לא תחול בשלב זה על חוכרים של קרקע בייעוד חקלאי, על נחלות במושבים ומשקי עזר, למעט מגרשים שעברו הליך פיצול מתוך הנחלה, ומשקי עזר שהוונו בהתאם להחלטה 1178, וזאת עד למתן החלטת בג"ץ בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל, החלטה 979, הדנה בעיגון זכוויותיהם של החקלאים באדמות המוחזקות על ידם.

 

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים.

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר:  www.gilad-law.co.il


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI