דף הבית חוק ומשפט נדל"ן ומקרקעין בית המשפט אישר את החלטות המינהל 979 ו- 1101
בית המשפט אישר את החלטות המינהל 979 ו- 1101
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 19/06/11 |  צפיות: 3698

בחלוף ארבע שנים מהמועד בו יצאה החלטה 979 לאוויר העולם, הכריע בית המשפט העליון ביום 9.6.11, כי יש לאשר את מרביתן של הוראות החלטות מועצת מקרקעי ישראל עליהן נסובו העתירות ולדחות את מרבית הטענות שהועלו כנגדן.

בית המשפט נתן בפסיקתו, רוח גבית לביצועה של החלטה 979 והחלטה 1101 (להלן: "ההחלטות"), ולמעשה אישר את עמדת המדינה כפי שהוצגה בפני בית המשפט. בית המשפט קבע, כי תוכן ההחלטות מאוזן, ההחלטות הינן סבירות, מידתיות ומייצגות באופן ראוי את צורכי ההתיישבות החקלאית, המאמץ שהושקע והתמורה שראוי שתינתן עבורם בעבר ובהווה.

פסק דינו של בית משפט העליון, ניתן ביחס למס' עתירות שהוגשו כנגד החלטות שנתנו ע"י מועצת מקרקעי ישראל באשר לזכויותיהם של בעלי נחלה בחלקת המגורים (החלטה 979 ו- 1101), ובהן נטען, כי החלטות המינהל פוגעות בצדק החלוקתי, ומעניקות הטבות כספיות בלתי מידתיות למגזר החקלאי.

גולת הכותרת של פסיקת בג"ץ, מעבר להחלטות הפרקטיות המאפשרות פיצולי מגרשים והסדרת שימושים חורגים בנחלה, הינה ההכרה בעיגון זכויות המגורים של בעלי נחלות בחלקת המגורים ומתן אפשרות למתיישב לחתימה על חוזה חכירה לדורות.

תמצית החלטה 979

החלטה זו אשר עודכנה ע"י מועצת מקרקעי ישראל באמצעות החלטה מס' 1155, מאפשרת למתיישב לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים ורישומן בספרי המקרקעין כיחידה נפרדת. לצורך עיגון הזכויות יהא על המתיישב לשלם 3.75% מערך חלקת המגורים (כאשר גודל חלקת המגורים תהא עד 2.5.דונם).

לחלקת המגורים תתלווה הרשאה לבניה של 375 מ"ר והשימוש בחלקת המגורים יוכל להיעשות, ללא צורך בהוכחת רצף בין דורי בנחלה, באמצעות בניית מס' יחידות דיור לחוכר וגם לקרובו.

פיצול מגרש – לצורך ביצוע פיצול מגרש מתוך שטח הנחלה, יהא על בעל הזכויות בנחלה, לרכוש את מלוא הזכויות בחלקת המגורים (משמע, השלמה של יתרת התשלום מעבר ל- 3.75% ועד 33% ), כך שבסופו של יום ישולם ע"י המתיישב תשלום כולל של 33% מערך הנחלה.

רק אז, לאחר רכישת מלוא הזכויות בחלקת המגורים, יהא ניתן לפצל מס' מגרשים, ללא כל תשלום נוסף, ובלב והמתיישב יעמוד בתנאים הבאים:

-          לנחלה תוצמד יחידת מגורים אחת המשמשת למגורי החוכר.

-          למגרש המפוצל יוצמדו זכויות בניה שלא יפחתו מ- 160 מ"ר.

-          מס' הפיצולים יעשה בהתאם להגבלות שאושרו בתמ"א 35.

תמצית החלטה 1101

החלטה זו מטרתה להסדיר את הפעילות הבלתי חקלאית המבוצעת בתוך חלקת המגורים. בהחלטה נתנו תמריצים לבעלי נחלות להסדרת שימושים חורגים מן העבר ולהפחתת מס' השנים בגינן יתבע בעל הנחלה לשלם עבור השימוש החורג שנעשה בשטח הנחלה.

הגודל שנקבע כמאפשר פעילות לא חקלאית בנחלה הוא 500 מ"ר ובית המשפט הורה על ביטול סעיף 5 להחלטה, אשר אפשר בעבר את השכרת הפעילות הבלתי חקלאית לגורם שלישי.

יש לזכור, כי כניסה בשעריה של החלטה 979, תתאפשר רק לאחר התקיימותם של התנאים הבאים:

-          רישום חלקה א' בספרי המקרקעין כיחידה נפרדת.

-          הסדרת תשלום כל השימושים בנחלה.

-          תשלום דמי חכירה בסך 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים.

-          התחייבות האגודה שמס' יחידות הדיור בשטח היישוב החקלאי יהיו בהתאם לתמ"א 35.

אומנם בית המשפט קבע, כי ההחלטות מועצת מקרקעי ישראל הינן חוקיות, מאוזנות וסבירות, ולמעשה נתן אור ירוק למימושן והסדרת רישום הזכויות בחלקת המגורים, אך מכאן ועד ליישום ההחלטות עוד ארוכה הדרך שכן מינהל מקרקעי ישראל לא ערוך לביצוע ההחלטות, לא ברמה הארגונית ולא ברמת ביצוע  ההוראות בתוך המערכת.

ניתן לומר, כי הרכבת אומנם יצאה לדרך וההכרה בזכויותיהם של בעלי הנחלות קיבלה את אישורו ותמיכתו של בית המשפט העליון, אך נראה, כי יחלוף עוד זמן רב, עד אשר יהיה ניתן ליישם את ההחלטות ולפעול לפיהן.

חשיבותו של פסק הדין, הינו בעצם ההכרה אשר ניתנה לראשונה ע"י בית המשפט בצורך ובחובה של המדינה לעגן את הזכויות של המתיישבים בחלקת המגורים ולרושמן בספרי המקרקעין וההכרה בשינוי האקלים התעסוקתי והשינוי במקורות הפרנסה של חקלאים במאה ה- 21, המחייב להגדיר מחדש את יכולת השימושים בשטח הנחלה ובד בבד להסדיר באופן ראוי את השימושים הבלתי חקלאיים הנעשים במושבים.

 

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, מושבים, נחלות ומשקים חקלאיים.

מייל: [email protected]

אתר:  www.gilad-law.co.il


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: [email protected]

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI