דף הבית חוק ומשפט משפחה משמורת משותפת ומזונות - כיצד שומרים על טובת הילדים?
משמורת משותפת ומזונות - כיצד שומרים על טובת הילדים?
עו"ד איתן קוהלי 08/02/12 |  צפיות: 3347

משמורת משותפת הנו הסדר משפטי הקובע אחריות הורית משותפת של שניהורים החיים בנפרד ונושאים ביחד בעול גידול ילדיהם, תוך חלוקת זמני הורותשוויונית ונשיאה בהוצאות הילדים באופן שווה.

הסדר זה אין משמעותו בהכרח חלוקת זמני הורות שווה במדויק. המינימוםהנדרש על מנת להיכנס לגדר משמורת משותפת הינו לינת הילדים אצל כל אחדמההורים לפחות חמשה לילות במחזור של שבועיים (קרי, לפחות 35% מזמניההורות).

עו"ד איתן קוהלי, המתמחה בדיני משפחה, מאמין כי בקיומם של תנאים מקדימים(כגון מסוגלות הורית, רצון הילד ומידת שיתוף הפעולה בין ההורים), החלטה עלמשמורת משותפת בין שני ההורים הינה הפתרון האופטימלי להמשך גידול הילדיםבמשותף גם לאחר הפירוד. משמורת משותפת מעודדת שיתוף פעולה בין ההורים, טובהלילדים, יש בה משום גמישות ויכולת התאמה לנסיבות המשתנות ומאפשרת קשר רציףוקבוע של הילדים עם כל אחד מהוריהם.

חזקת הגיל הרך: פגיעה בטובת הילד
סוגיית המשמורת המשותפת עלתה לאחרונה לכותרות עם פרסום הצעת החוק לביטול"חזקת הגיל הרך", הנהוגה בבתי המשפט ובבי"ד רבניים, הקובעת כי ילד יישארבחזקת אמו עד גיל 6. חזקה זו פוגעת עמוקות בטובת הילד, יוצרת מצב של חוסרשוויון מגדרי בין ההורים ושוללת עקרונית את העדפת המשמורת המשותפת.

עו"ד לעניני משפחה קוהלימאמין כי השיקול הבלעדי שצריך להנחות את מערכות המשפט בבואם לדון בסוגייתמשמורת הילדים הינו עקרון טובת הילד. עקרון על זה טומן בחובו את זכותו שלהילד לקשר משמעותי, אישי, ישיר, סדיר ורציף עם כל אחד מהוריו. לפיכך, מןהראוי לבטל את חזקת הגיל הרך ולאמץ את הקריטריונים שנקבעו בדו"ח ועדת שניט,המספקים לביהמ"ש כלים משפטיים לבדיקת ההסדר הרצוי לשותפות ההורית. בימ"ששאינו כבול להסדר מסוים יוכל לקבוע טוב יותר מהי טובת הילד במימוש האחריותההורית. ברי, כי נקודת הפתיחה צריכה להיות שותפות שווה באחריות ההורים כאשרשאלת מסוגלותם ההורית תיבחן ממעמד שווה.

המשמורת ככלי סחיטה
שאלת המשמורת המשותפת מעלה בהכרח את ענין מזונות הקטינים. יש המעלים אתהחשש כי אבות יבקשו משמורת משותפת ממניעים של כדאיות כלכלית ואף יעודדניסיונות סחיטה כלכליים בין בני זוג על גבם של הילדים. לפיכך, מדגיש עו"דקוהלי, על בתי המשפט לעמוד על המשמר ולוודא כי הסדר המשמורת המשותפת הוא כןואמיתי ומעל הכל, לטובת הילד.

בשאלת המזונות במשמורת משותפת נקבע בפסיקה כי, חובת האב בתשלום מזונותהקטינים קמה רק במקרים בהם הקטינים נמצאים במשמורת האם, ברם, במקרים בהםנושא האב באופן ישיר בהוצאות ילדיו הקטינים, יוצא הוא ידי חובת מזונותיוכלפיהם. ביהמ"ש קבע הלכה לפיה יש לבדוק כל מקרה לגופו ובחן כללים חדשיםלפסיקת המזונות.

בבואו לבחון את ענין מזונות הקטין במשמורת משותפת, שומה על ביהמ"ש לעמודעל משמר האינטרסים של הקטין וזכותו לכבוד ולסיפוק צרכיו הבסיסיים. לדעתעו"ד קוהלי, חיוב האב במזונות עפ"י הנוסחאות הישנות עלולה להביא לתוצאהבלתי שוויונית, שמחד, מעשירה את האם ומנגד, מדללת את הכנסתו הפנויה של האב.לפיכך מן הראוי לפתח מודל חדש לכימות המזונות, שיהווה כלי עזר בהליך משפטיויצמצם את הפערים בפסיקות בין שופטים. על מודל זה לשאוף לשמר את רמת החייםלה הורגל הילד עובר לפרידת הוריו.

הסדר המשמורת המשותפת מעורר שאלה נוספת לה יזדקק ביהמ"ש: מי נהנהמזכויות משפחה חד הורית? מדובר בזכויות לקצבת ילדים, מענק לימודים, קדימותוהנחה בקבלת הילדים למעון, הלוואה מוגדלת לצרכיי דיור, קדימות בהכשרהמקצועית, הנחה בארנונה, והטבה בצורת נקודות זיכוי מהכנסה חייבת במס הכנסה. עורך דין לגירושין קוהלי סבור כי על ביהמ"ש לתת החלטות המורות כי שני ההורים המשמורנים יזכו באופן שווה מכל ההטבות הנ"ל.

שאלה אחרת הצריכה עיון היא: האם גם במקרה של הסדרי ראייה נרחבים ראוי להפחית את דמי המזונות בהסכם גירושין ?

על כך במאמר הבא.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 עו"ד איתן קוהלי

איתן קוהלי משרד עורכי דין,
עו"ד לדיני משפחה, מגשר מוסמך ובורר

לפרטים נוספים -
http://kohali.co.il/ 


מאמרים נוספים מאת עו"ד איתן קוהלי
 
דיני משפחה - מהו צו הגנה?
03/06/13 | משפחה
צו הגנה הוא ניסיון חוקי למנוע אלימות במשפחה והוא ניתן על ידי בית משפט. במאמר הקרוב נפרט מתי ניתן צו הגנה לשם מה הוא ניתן וכיצד הוא מתקשר לסיפור שלפנינו.

עורך דין לדיני משפחה על הקריטריונים לקביעת מזונות
04/04/13 | משפחה
ישנן שתי הבחנות בסיסיות עליהן מסתמך בית הדין בקביעת המזונות לילדים. ההבחנה הראשונה מתייחסת לצרכיו ההכרחיים אל מול הצרכים הנוספים ואילו ההבחנה השנייה מתייחסת לטווח גילאי הילד

דיני משפחה - החוק כנגד הגירה לחו"ל עם הילדים
15/02/13 | משפחה
בעת הגלובליזציה המודרנית, אפשרות של הגירה ממדינה למדינה היא אפשרות פשוטה עבור אזרחי רוב המדינות. העידן המודרני פותח אפשרויות נרחבות של פיתוח קריירה בינלאומית, שטומנת בתוכה מעבר למדינה אחרת.

התאמת הדין למציאות החיים המשתנה: תשלום מזונות ע"י האם
31/07/12 | משפחה
בתקופה האחרונה, נראה כי מערכת המשפט בישראל עושה צעדים תקדימיים רבים לקירוב השוויון בין המינים בעיני החוק. אחת ההחלטות החשובות בתחום זה, הינה תשלום מזונות על ידי האם, כאשר האב הוא המשמורן.

משמורת משותפת ומזונות - כיצד שומרים על טובת הילדים?
08/02/12 | משפחה
משמורת משותפת הנו הסדר משפטי הקובע אחריות הורית משותפת של שני הורים החיים בנפרד ונושאים ביחד בעול גידול ילדיהם, תוך חלוקת זמני הורות שוויונית ונשיאה בהוצאות הילדים באופן שווה.

ילד מרדן? בית המשפט עשוי לפסוק הקטנת מזונות או הפחתתם
25/09/11 | משפחה
ביום 14/02/2011 פרסמנו מאמר המסביר את המושגים "ניכור הורי" ו"בן מרדן" ועמדנו על המשמעויות שעלולות לנבוע בנסיבות בהן ילד הוא בבחינת בן מרדן, היינו, אינו חפץ בשמירה על קשר עם אביו המחויב כלפיו בתשלום דמי המזונות, אינו מקיים את הסדרי הראיה עמו ואף נוהג כלפיו בדרך עולבת ופוגעת. בין היתר ציינו, כי במקרים קיצוניים, יכול בית המשפט להטיל על בן מרדן סנקציה בדמות הפחתה או ביטול של דמי המזונות להם זכאי הקטין מאביו.

האם פניה לגישור עשויה להועיל גם לכם
27/08/11 | משפחה
אם וכאשר קיבלתם את ההחלטה להיפרד – עומדות בפניכם שתי אפשרויות: האחת, לפנות לערכאות המשפט – בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני – לשם בירור המחלוקות והכרעתן.

מהן הסיבות לעריכת הסכם ממון (מבלוג של עו"ד לדיני משפחה)
24/05/11 | משפחה
התרגשות לפני החתונה, מחשבות תמימות על בית עם גדר לבנה וילדים המתרוצצים עם הכלב בחצר… מי מאתנו לא שקע במחשבות על אידיליה משפחתית ורעיון של להזדקן יחד עם אהובינו? אך מציאות חיינו, מוכיחה פעם אחר פעם שנישואין זה לא תמיד לנצח ותופעות של נישואין בגיל מאוחר או אף נישואים שניים, שלישיים וכו', הפכו לתופעה מוכרת בנוף הישראלי.

עורך דין לצוואה על עילות לפסילת צוואה
12/05/11 | ירושה
צוואה היא הדרך הבטוחה והיעילה ביותר לממש את רצון הנפטר במלואו לאחר לכתו. צוואה המנוסחת בצורה שלא משתמעת לשני פנים, בנויה בצורה נכונה, יש בה לחסוך סכסוכים בין יורשים, ואף לחסוך זמן יקר והתדיינות משפטית מיותרת. בטרם הכנת צוואה, חשוב לדעת שבחוק קיימות עילות לפסילת הצוואה, חשוב להכיר את הפירצות ולוודא שאינן קיימות בצוואה שהכנתם.

זכויותיהם של ידועים בציבור לעיזבון (מהבלוד של עו"ד לצוואה)
כיום חיים בישראל כמאה אלף בני אדם, המנהלים משק בית משותף האחד עם השני, וזאת מבלי לבוא במוסד הנישואין. מעמדם המשפטי של כ-50% מאותם הזוגות הינו מעמד של ידועים בציבור – הווה אומר מערכת יחסים בעלת תוקף משפטי לכל דבר, אך כזו הנעדרת כתובה וחופה. במאמר שלפניכם נתייחס לזכויותיו של מי שמוגדר ידוע בציבור בעיזבון במקרה של פטירתו של אחד מבני הזוג.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI