דף הבית חוק ומשפט ירושה עורך דין לצוואה על עילות לפסילת צוואה
עורך דין לצוואה על עילות לפסילת צוואה
עו"ד איתן קוהלי 12/05/11 |  צפיות: 3514

צוואה היא הדרך הבטוחה והיעילה ביותר לממש את רצון הנפטר במלואו לאחר לכתו.
צוואה המנוסחת בצורה שלא משתמעת לשני פנים, בנויה בצורה נכונה, יש בה לחסוךסכסוכים בין יורשים, ואף לחסוך זמן יקר והתדיינות משפטית מיותרת. בטרםהכנת צוואה, חשוב לדעת שבחוק קיימות עילות לפסילת הצוואה, חשוב להכיר אתהפירצות ולוודא שאינן קיימות בצוואה שהכנתם.

מובא ע"י עו"ד לצוואה, עורך דין לצוואה, עו"ד לדיני משפחה איתן קוהלי

להלן העילות לפסילת צוואה כפי שמופיעות בחוק הירושה התשכ"ה– 1965:

צוואת קטין

סעיף 26-
"צוואה שנעשתה על-ידי קטין או על-ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה."

עילת "פסול דין" נועדה להגן על חסרי הישע, היא קובעת נחרצות שכל צוואהאשר נעשתה על ידם – פסולה, ואינה מתחשבת בשאלת רמת הבנתם או הנסיבות בהןנוצרה הצוואה. המחוקק בהיותו מודע למוגבלותם של פסולי דין, החליט להגןעליהם ולא השאיר מקום לשיקול דעת לבית המשפט.

כמו כן, מצבו הנפשי, הגופני והמנטלי של המצווה בעת עשיית הצוואה, עלוללהוליד הגבלה עקב אי יכולתו להבחין בטיבה של הצוואה. אדם הנוטל כדוריםמטשטשים, או הנמצא תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים, אדם במצב בריאותי קשה,יכול שלא להבין את טיבה של הצוואה. נטל ההוכחה לקיום המצב הבעייתי מוטלת עלהמתנגד לקיום הצוואה כלשונה.

צוואה תחת אונס, איום וכיו"ב

סעיף 30-
"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה אותרמית – בטלה.
הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורהבצוואתו אילמלא הטעות , יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי אפשרלעשות כן – בטלה הוראת הצוואה. "

עילת "צוואה שנעשתה כתוצאה מלחץ בלתי הוגן" מהווה את הסיבה השכיחה ביותרלפסילת צוואה. נטל ההוכחה על קיום לחץ בלתי הוגן על המצווה, ייפול לרוב עלהמתנגד לקיום הצוואה, רק במקרים מיוחדים, בהם נסיבות העניין מצדיקות זאת,ביהמ"ש יכול להורות על העברת נטל ההוכחה לאדם המבקש דווקא לקיים את הצוואה,כמו במקרה של קיום קשר תלותי מובהק בין המצווה למוטב.

חשוב להדגיש שעצם השפעה על המצווה בכל דרך שאינה נוגדת את החוק, אינהמהווה דבר פסול כשנעשית בדרכי נועם, רק במקרה שביהמ"ש משתכנע שעקב הלחץהמופעל, הצוואה לא באמת משקפת את רצונו האמיתי והכן של המצווה, דינהלהיפסל.

עילת "טעות בצוואה" קמה כאשר מתעורר חשד לטעות עובדתית בצוואה. במקרהדנן, ביהמ"ש יעשה כל שביכולתו על מנת לבחון את רצונו האמיתי של המצווהאילמלא הטעות. אם אין ביכולתו של ביהמ"ש לגלות את רצונו האמיתי של המצווה,דינה של הצוואה להיפסל. נטל ההוכחה לעצם קיומה של טעות בצוואה, יוטל עלהמתנגד לקיומה.

צוואה לטובת עדים

סעיף 35-
"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתהאו לקח באופן אחר חלק בעריכתה , והוראת צוואההמזכה בן-זוגו של אחד מאלה –בטלה."

עילת "נטילת חלק בעריכת הצוואה", זוהי עילה שרואה בעצם נוכחות המוטבבזמן עריכת הצוואה, מעשה פסול והשפעה חיצונית שיש בה טעם לפגם. המחוקק קבע,כי הנהנים היחידים מצוואה יכולים להיות רק אלה שלא נטלו כל חלק בעריכתהצוואה, ולא נוכחו כעדים בעת חתימתה. למרות קביעה גורפת זו, בשנים אחרונותחלה מגמת התגמשות מטעמו של ביהמ"ש, וכיום כל מקרה נבחן לגופו על מנת למנועמצב של פסילת מספר רב של צוואות בגין פרט טכני בלבד, ובכך למעשה לא לקייםאת רצונם של המצווים.

עילות לפסילת צוואה

צוואה – גישור והידברות

חשוב להדגיש כי קיום צוואה תקינה וכדין, המשקפת נאמנה ובמדויק את רצונו של הנפטר, תמנע סכסוך עתידי אפשרי ותסב שקט נפשי למצווה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 עו"ד איתן קוהלי

איתן קוהלי משרד עורכי דין,
עו"ד לדיני משפחה, מגשר מוסמך ובורר

לפרטים נוספים -
http://kohali.co.il/ 


מאמרים נוספים מאת עו"ד איתן קוהלי
 
דיני משפחה - מהו צו הגנה?
03/06/13 | משפחה
צו הגנה הוא ניסיון חוקי למנוע אלימות במשפחה והוא ניתן על ידי בית משפט. במאמר הקרוב נפרט מתי ניתן צו הגנה לשם מה הוא ניתן וכיצד הוא מתקשר לסיפור שלפנינו.

עורך דין לדיני משפחה על הקריטריונים לקביעת מזונות
04/04/13 | משפחה
ישנן שתי הבחנות בסיסיות עליהן מסתמך בית הדין בקביעת המזונות לילדים. ההבחנה הראשונה מתייחסת לצרכיו ההכרחיים אל מול הצרכים הנוספים ואילו ההבחנה השנייה מתייחסת לטווח גילאי הילד

דיני משפחה - החוק כנגד הגירה לחו"ל עם הילדים
15/02/13 | משפחה
בעת הגלובליזציה המודרנית, אפשרות של הגירה ממדינה למדינה היא אפשרות פשוטה עבור אזרחי רוב המדינות. העידן המודרני פותח אפשרויות נרחבות של פיתוח קריירה בינלאומית, שטומנת בתוכה מעבר למדינה אחרת.

התאמת הדין למציאות החיים המשתנה: תשלום מזונות ע"י האם
31/07/12 | משפחה
בתקופה האחרונה, נראה כי מערכת המשפט בישראל עושה צעדים תקדימיים רבים לקירוב השוויון בין המינים בעיני החוק. אחת ההחלטות החשובות בתחום זה, הינה תשלום מזונות על ידי האם, כאשר האב הוא המשמורן.

משמורת משותפת ומזונות - כיצד שומרים על טובת הילדים?
08/02/12 | משפחה
משמורת משותפת הנו הסדר משפטי הקובע אחריות הורית משותפת של שני הורים החיים בנפרד ונושאים ביחד בעול גידול ילדיהם, תוך חלוקת זמני הורות שוויונית ונשיאה בהוצאות הילדים באופן שווה.

ילד מרדן? בית המשפט עשוי לפסוק הקטנת מזונות או הפחתתם
25/09/11 | משפחה
ביום 14/02/2011 פרסמנו מאמר המסביר את המושגים "ניכור הורי" ו"בן מרדן" ועמדנו על המשמעויות שעלולות לנבוע בנסיבות בהן ילד הוא בבחינת בן מרדן, היינו, אינו חפץ בשמירה על קשר עם אביו המחויב כלפיו בתשלום דמי המזונות, אינו מקיים את הסדרי הראיה עמו ואף נוהג כלפיו בדרך עולבת ופוגעת. בין היתר ציינו, כי במקרים קיצוניים, יכול בית המשפט להטיל על בן מרדן סנקציה בדמות הפחתה או ביטול של דמי המזונות להם זכאי הקטין מאביו.

האם פניה לגישור עשויה להועיל גם לכם
27/08/11 | משפחה
אם וכאשר קיבלתם את ההחלטה להיפרד – עומדות בפניכם שתי אפשרויות: האחת, לפנות לערכאות המשפט – בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני – לשם בירור המחלוקות והכרעתן.

מהן הסיבות לעריכת הסכם ממון (מבלוג של עו"ד לדיני משפחה)
24/05/11 | משפחה
התרגשות לפני החתונה, מחשבות תמימות על בית עם גדר לבנה וילדים המתרוצצים עם הכלב בחצר… מי מאתנו לא שקע במחשבות על אידיליה משפחתית ורעיון של להזדקן יחד עם אהובינו? אך מציאות חיינו, מוכיחה פעם אחר פעם שנישואין זה לא תמיד לנצח ותופעות של נישואין בגיל מאוחר או אף נישואים שניים, שלישיים וכו', הפכו לתופעה מוכרת בנוף הישראלי.

עורך דין לצוואה על עילות לפסילת צוואה
12/05/11 | ירושה
צוואה היא הדרך הבטוחה והיעילה ביותר לממש את רצון הנפטר במלואו לאחר לכתו. צוואה המנוסחת בצורה שלא משתמעת לשני פנים, בנויה בצורה נכונה, יש בה לחסוך סכסוכים בין יורשים, ואף לחסוך זמן יקר והתדיינות משפטית מיותרת. בטרם הכנת צוואה, חשוב לדעת שבחוק קיימות עילות לפסילת הצוואה, חשוב להכיר את הפירצות ולוודא שאינן קיימות בצוואה שהכנתם.

זכויותיהם של ידועים בציבור לעיזבון (מהבלוד של עו"ד לצוואה)
כיום חיים בישראל כמאה אלף בני אדם, המנהלים משק בית משותף האחד עם השני, וזאת מבלי לבוא במוסד הנישואין. מעמדם המשפטי של כ-50% מאותם הזוגות הינו מעמד של ידועים בציבור – הווה אומר מערכת יחסים בעלת תוקף משפטי לכל דבר, אך כזו הנעדרת כתובה וחופה. במאמר שלפניכם נתייחס לזכויותיו של מי שמוגדר ידוע בציבור בעיזבון במקרה של פטירתו של אחד מבני הזוג.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI