דף הבית חוק ומשפט ירושה הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה - מה משמעות ההבטחה?
הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה - מה משמעות ההבטחה?
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 14/06/10 |  צפיות: 2337

פניות רבות הנעשות למשרדנו בעניין קבלת ייעוץ אודות מעמדם של בני הדור הצעיר ביחס לזכויותיהם בנחלת ההורים, מתחילות במשפט התמים:

"ההורים מינו אותי להיות בן ממשיך במשק לפני שנים רבות".

משפט שבדרך כלל רב הנסתר בו על הגלוי ובמרבית המקרים השואל בטוח, כי הוא אכן הבן הממשיך, באופן בו הזכויות בכל המשק הן שייכות לו ולכל המאוחר, זכויות אלו יועברו אליו במלואן לאחר פטירתם של ההורים.

ידיעה זו, אודות היותו של הבן, במעמד של "בן ממשיך" לכאורה, עשויה להשתנות באחת כעבור שיחה קצרה ובירור מעמיק באשר לטיב הזכויות, ולהליכים שננקטו כדי למנותו לבן ממשיך, ולהותיר את הבן מופתע ונדהם נוכח הידיעה המרעישה שהובאה לידיעתו זה עתה, לפיה הנחת העבודה שלו בה הוא מונה להיות "בן ממשיך" בנחלה ע"י הוריו, אינה עולה בקנה אחד עם הדרישות וההוראות למינוי "בן ממשיך".

מדהים לראות, איך המינוח הכל כך בעייתי הזה "בן ממשיך", השתרש ותפס לעצמו אחיזה בלקסיקון ההתיישבותי, במשמעויות רבות כל כך, אם זה במשמעות של קבלת זכות לחברות באגודה, אם זה בהעברת הזכויות במשק סתם לאחד הילדים שנבחר ע"י ההורים, אם זה הבן שבונה בית מגורים נוסף במשק, אם זה הבן שמקבל מגרש בהרחבה, אם זה הבן שנבחר לקבלת הקצאת נחלה נוספת באגודה, ועד למשמעות הרווחת בקרב הרוב והיא הצהרת הורים על בחירת אחד הילדים לממשיך דרכם במשק וחתימתם על מסמכי התחייבות ומינוי של בן ממשיך, באמצעות הסוכנות והאגודה.

אוסף הפרשנויות השונות אשר ניתנו למינוח "בן ממשיך" והשימוש הרווח הנעשה בו בקרב אוכלוסיית המושבים (שימוש אשר הוטמע במשך שנים רבות גם בהחלטות ועד האגודה, בתקנונים ובהסכמי חכירה), הינו כה רב, עד כי קשה ובלתי ניתן כיום לבאר את המושג בצורה ברורה ולתת לו פרשנות אחת מחייבת.

חיפוש מקורו של המינוח מעלה, כי ראשיתו כתוצאה מגישה היסטורית שהתאימה לזמנים בהם החקלאות היתה ערך לאומי, בה השתרשה גישה לפיה חלוקתו של המשק בין יורשים אחדים יכולה לפגוע בכושר קיומו כמשק חקלאי, ועל כן, התגבשה מדיניות המוסדות המיישבים באשר לתנאי העברת הזכויות בנחלה, דבר שנועד כדי להשאיר את המשק החקלאי כיחידה משקית אחת שאינה ניתנת לחלוקה או לפיצול.

רעיון אי פיצול הנחלה בין יותר מבעל זכות אחד, מצא את ביטויו גם בתקנות האגודות השיתופיות (חברות) - התשל"ג -1973, המסדיר בתקנה 3א' את הדרך שבה בן ממשיך מתקבל כחבר באגודה.

על פי ההגדרה, מדובר בבן אחד בלבד (או בנכד אחד) המחזיק בנחלה בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו או מכוח ירושה במשק חקלאי. וכך, התפתח במשקים החקלאים (שהם מושבי – עובדים) המושג "בן ממשיך" שהוא הבן שמעבד את המשק יחד עם הוריו, ולאחר מלאת ימיהם יהיה הוא לבעל הנחלה במקומם.

פסיקת בתי המשפט קבעה, כי עצם ההכרה בבן כ"בן ממשיך" אינה מעניקה לבן זה זכויות קנייניות במשק. זכות זו מוסדרת במסגרת ההסדרים שבין הבן להוריו – אם במסגרת הענקת הזכות בחיי הוריו ואם במסגרת הענקתן של הזכויות לאחר פטירת הוריו.

ברור, כי מינויו של בן ממשיך, שלא בדרך האמורה בתקנה 3א' לתקנות האגודות השיתופיות אינה קיימת.  

על מנת לערוך מעט סדר בין מכלול הפרשנויות השונות, יש לערוך ראשית לכל אבחנה, בין הזכויות הקנייניות של הבן הממשיך לבין זכויות החברות באגודה של בן ממשיך.

בעוד ההסדר הקנייני - הקרקעי נקבע באמצעות הסכם המשבצת של האגודה, הרי שהחברות באגודה נקבעת על פי תקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג-1973, ובהתאם להוראות תקנון האגודה.

וזאת לדעת, כי לא בהכרח קיימת התאמה בין השניים, ייתכן מצב בו יהיה אדם בעל זכויות קנייניות במשק אך לא יהיה חבר אגודה.

מינוי "בן ממשיך" אינו תלוי בהיותו של הבן חבר אגודה, אם כי הוא מכשיר את הדרך לחברות באגודה ומבטיח שבעתיד האגודה לא תערים קשיים בשלב העברת הזכויות במשק שכן האגודה היא זו שאישרה את עצם המינוי והמליצה עליו.

סיכומו של דבר, אל תתנו למינוחים לבלבל אתכם, ואל תולכו שולל אחרי הבטחות בעלמא אשר אין מאחוריהן כל בסיס משפטי מחייב, בידקו באופן מדוקדק ואחראי בעודם של ההורים בחיים, מה הוא בדיוק מעמדכם המשפטי ומה הן זכויותיכם בנחלה, על מנת שלא תופתעו לגלות ביום מן הימים, כי מעמדכם אינו שונה בהרבה ממעמדם של יתר האחים וכי כל חלומכם לקבלת כל הנחלה היה אשליה אחת גדולה.

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים.

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר:  www.gilad-law.co.il


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI