דף הבית רוחניות פנג שווי אמנם דברי הגר״ח צריכים פירוש
אמנם דברי הגר״ח צריכים פירוש
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 6941

אמנם דברי הגר״ח צריכים פירוש, מה א״כ ההבדל בין הצד בגמ׳, שמשלו הוא אוכל, לבין הצד שמשל שמים הוא אוכל, הרי לפי שני הצדדים יש לפועל זכות ממון במלאכת בעל הבית, ומחמת אותה זכות רשאי הפועל לאכול, והגר״ח הרגיש בזאת וכתב "דמשל שמים הוא אוכל, היינו דאין לו

התחייבות על הבעה״ב. ודבריו צריכים ביאור.

כנסו למידע כאן תפילה לכל צרה

ונראה לבאר את הדברים, שאה״ב בתוצאה הסופית לפי שני הצדדים יש לפועל זכות ממון, אך השאלה היא מנין מתחילה זכות ממון זו. לפי ההבנה שמשלו הוא אוכל, ביאורו שתחילת זכות הפועל בממון בעה״ב לאכול מפירותיו בזמן העבודה, נובעת מכח שכר עבודתו, שזה מה שחידשה התורה, שנתנה לפועל תוספת שכר יותר מאשר סוכם ביניהם, ומכיון שזה תחילת הענין, ודאי שמותר לפועל להעביר זכות זו למי שליבו חפץ, מכיון שזה כתוספת שכר לעבודתו, וכמו שאת שכרו שסיכמו ביניהן רשאי לתתו לכל מה שליבו חפץ, ה״ה שזכות אכילת הפירות שנובעת מכח שכר עבודה, יכול להעביר זכות זו כרצונו, אבל לפי ההבנה השניה, וכך נפסק להלכה, שמשל שמים הוא אוכל, דהיינו שתחילת הענין אינו מחמת תוספת שכר עבודה, אלא תחילת הענין הוא מצוה שחייבה התורה את בעה״ב לתת לפועל לאכול, ורק מכח מצוה זו ניתן הדבר כזכות ממונית לפועל, א״כ כל זכות הממון מוגבלת לקיום המצוה. ומכיון שכל המצוה ודאי שנאמרה רק ביחס לפועל ולא לאשתו ובניו, שאינם עוסקים במלאכת בעל הבית, לכן גם זכות הממון שנובעת מכח המצוה, מוגבלת לפועל לבדו, ואין לו כח ורשות להעביר זכות ממון זו לאחרים, שרק המצוה גוררת אחריה זכות ממון.

כנסו לקרוא על איחולים להצלחה במבחן

אך אם כי כשלעצמן הדברים מסתברים, עדיין קשה, מדוע בן נח מותר לו לאכול במלאכת בעה״ב בן נח, הרי אם חידשנו שתחילת הענין הוא המצוה, והמצוה גוררת אחריה זכות ממון, א״כ בן נח שאינו בכלל מצוה זו, מדוע שיהיה זכות ממון, מצוה אין כאן, זכות ממון יש כאן, אתמהה.

ולכן נראה לחדש, גדר חדש בעומק הבנת דברי הגר״ח, וזה על פי יסוד שיסד רבנו הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ״ל, בשיעוריו למסכת גיטין. דהנה, מצינו בשו״ע סימן פ״ז סל״ד, שמי שנשבע לתת מנה לחבירו, ועכשיו חבירו תובעו שיתן לו את המנה, והנתבע כופר בכל, פטור משבועת היסת. וביאור הדבר, שכדי שיהיה הנתבע מחוייב בשבועת היסת בעינן שהתובע הוא בע״ד ביחס לתביעה, וכגון כשתובע מאה שקל של הלוואה, אז התובע הוא בע״ד, שיש תביעה מחבירו שיקיים את חובתו לשלם את ההלוואה, ובכזה אופן כשהנתבע מכחיש, מחוייב בשבועת היסת. משא״כ כשראובן נשבע לתת מנה לשמעון, שמעון אינו נחשב לבעל דין על תביעת ממון זה, מכיון שכל חובתו של ראובן לשלם זה כלפי שמיא, שמכיון שנשבע, צריך לקיים את שבועתו שלא תהיה לשקר, ושמעון הוא רק ההיכי תימצי לקיום השבועה, ואינו נחשב ל״תובע", והתובע זהו הקב״ה שתובעו לקיים שבועתו, ולכן כשכופר הוי כפירה כלפי חיוב לשמים, ולא ככפירה לחיוב לחבירו, ולא שייך לחייבו שבועת היסת, שכל מהותה כשכופר "לתביעת חבירו".

 

והנה באיסור ריבית נפסק, שמחוייב המלוה להחזיר את כסף הריבית, ואם לא רוצה להחזיר, כופין אותו כדין כפיה על המצוות, עד שתצא נפשו, עיין שו״ע יו״ד סימן קס״א ס״ה, ומבואר שרק מדין כפיה על המצוות צריך להחזיר, ומוכח שחיוב החזרת הריבית הוי מצוה בעלמא כלפי שמיא, וא״כ לפי דברינו לעיל, אין הלווה נחשב לבע״ד לתבוע קיום מצוה זו, אלא הוא רק ההיכי תימצי לקיום המצוה, כמו שהבאנו, בנשבע לתת מנה לחבירו. אולם בשטמ״ק בב״מ מבואר, שאם הלווה יתבע מהמלוה שיחזיר לו את כסף הריבית, והמלוה יודה במקצת ויכפור בשאר, יהיה המלוה מחוייב שבועה דאורייתא של מודה במקצת. ואם כדברינו, שחיוב החזרת הריבית הוי מצוה לשמים, א״כ אין הלווה נחשב לתובע, ואין המלוה נחשב לנתבע, ומדוע מחוייב ש״ד, ומאי שנא מנשבע לתת מנה לחבירו, שנפסק בשו״ע שאינו מחוייב שבועת היסת כשכופר בכל.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
היסטוריה קצרה של כתוביות סגורות
כתוביות וכתוביות היו חלק מהמדיה הנגישה מאז 1972 ומילאו תפקיד גדול בפיתוח זכויות נכים כמו גם זכויות אזרח בארצות הברית. נוצר בתחילה עבור חירשים וכבדי שמיעה, הוא מיושם בקנה מידה גדול מאז אותה תקופה בכל תוכניות טלוויזיה באמצעות כתוביות וידאו וכעת באינטרנט עם YouTube ושירותי שיתוף רבים אחרים

גלה את היתרונות של תמלול פודקאסטים
כשאתה יוצר תוכן, כפודקאסר חיוני להבין שתמלילים יכולים להיות חלק גדול וגוזל זמן מבסיס התוכן שלך. ישנן דרכים שונות לטרוף מידע, ולכל אחד חייבת להיות חיבה שונה. תוכן השמע הוא ללא ספק נוח

כיצד צביעות משפיעה על בריאותך הנפשית ועל האבולוציה הרוחנית שלך
משורר מנתח את העולם בצורה פואטית. המשמעות היא שמשורר מתבונן ומבקר את העולם בדרכים רבות. משורר הוא אמן, פילוסוף ופסיכולוג שקורא את מחשבותיהם של אנשים ומבין את רגשותיהם.

כתוביות פופ-און ו-Roll-Up מוגדרות
פופ-און ורול-אפ הם שני סגנונות ההצגה הנפוצים בכתוביות בטלוויזיה. כתוביות צבע על משמשות לעתים לאפקטים מיוחדים, אך הן הרבה פחות נפוצות. המק"ס תומכת בשימוש בסגנון הפופ-און עבור כל כתוביות הטלוויזיה. WebVTT תומך ב-Pop-on כמו גם ב-paint-on כתוביות.

ביקורת ספר על "בובה על שרשרת"
לא כל מה שנוצץ הוא זהב יהיה עוד כותרת מעוררת השראה לספר המחייב הזה של אליסטר מקלין. מקלין לוקח אותנו ברחובות אמסטרדם, שם המראה החיצוני מטעה ומסתיר באותה מידה שהוא חושף מציאות מלוכלכת שהיא של אלימות והתעללות בסמים שבה דמויות מכובדות לכאורה הן הכל מלבד אידיאליות.

תכונות מערכת טלפון שיכולות לשנות את הדרך שבה עסק מתקשר
תקשורת היא גורם ההצלחה העיקרי של כל עסק. מערכות טלפון יכולות לבצע מספר פונקציות שיכולות להיות מועילות עבור העסק. הם יכולים לעזור ביצירת תקשורת טובה יותר עם מחזיקי העניין השונים של העסק.

6 משרות מקוונות קלות לביצוע מהבית
אפשרויות כמו שירות לקוחות, הזנת נתונים, סקרים, עיצוב, משאבי אנוש ועוד. למשרות אלו יש ביקוש רב משתי סיבות ברורות. ראשית, הם משתלמים ושנית, הם נותנים לך את החופש לעבוד מהבית שלך.

הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן
כשאני עובד עם מנהלי משא ומתן שרוצים להשתפר, אחת השאלות שמוצגות לי לרוב היא לא לגבי סגנונות משא ומתן שונים או טכניקות משא ומתן, אלא "מהי הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן"

מדוע יצירה מחדש של סרט מסווגת כהתנהגות עותק
מדי פעם אתה מוצא יוצרי סרטים שלוקחים סרט פופולרי פעם ומשנים כמה מהתכונות שלו תוך שמירה על העלילה הראשית. יצירת סרטים מחדש הם תופעה נפוצה בכל המדינות והשפות. ייתכן שהטרנדים משתנים

שירות תמלול רפואי הוא מחליף משחק נהדר עבור פרמדיקי
הפרמדיקים כל כך עסוקים שהם בקושי מוצאים זמן להקליד נרטיב ברור של המפגש עם המטופל. לכן, לעתים קרובות בעיות כמו הבאות צצות ב-PCR שלהם ויוצרות בעיות עבור רופאים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI