דף הבית חוק ומשפט חוק ומשפט - אחר שירותי קצין בטיחות בתעבורה ותיקון מספר 6 לתקנות התעבורה
שירותי קצין בטיחות בתעבורה ותיקון מספר 6 לתקנות התעבורה
מורן אהרון 23/06/20 |  צפיות: 210

שירותי קצין בטיחות בתעבורה קיבלו תפנית משמעותית בדצמבר 2019 עם יישומן וכניסתן לתוקף של השינויים בתקנות התעבורה (תיקון מספר 6)

חמש נקודות חשובות בתיקון מספר 6 לתקנות התעבורה 2019.

תקנות אשר מעגנות את יחסי הגומלין בין ההנלה ובעליו של כל מפעל, חברה, וארגון אשר על פי התקנות מחוייבות במינוי בעל תפקיד לניהול צי הרכב שהינו קצין בטיחות בתעבורה.

מרבית החברות נעזרות בחברה חיצונית המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

לפניכם תקציר שינויים בתקנות התעבורה 579, 580, 585 וו-587 שלהם השלכות ישירות על ניהול ציי.

תיקון מס' 6 לתקנות התעבורה אשר נכנס לתוקף בדצמבר 2019 כולל ארבע עשר (14) סעיפי תיקונים. בנוסף מצורפים טפסים וטבלאות שמאפשרות לקצב"ת לממש את תהליכי הבקרה והפיקוח על תקינות כלי הרכב והטיפול בהם, וכן תפקודם של נהגי החברה. בנוסף בתיקון 6 (סעיף 13) ישנה טבלה חדשה המפשטת את מספר כלי הרכב וסוגיהם, והיקף ימי העבודה הנדרשים על פי החוק למינוי קצין בטיחות בתעבורה. אנו נביא בפניכם מספר תיקונים בתקנות.

תיקון סעיף 2. שינויים בתקנה 580 - היקפי משרה של קצב"ת

סעיף זה מדגיש כי קצין בטיחות בתעבורה לא יכול למלא כל תפקיד אחר בארגון:

…תיקון (2ב)"ובעל המפעל לא יעסיק קצין בטיחות במפעלו בכל תפקיד זולת קצין בטיחות"...

הסעיפים 4ד ו4ה בתיקון 2 מציינים חריגות מהיקף המשרה הנדרשות לתפקיד הן לפי מאפייני הארגון והן לפי סוג כלי הרכב. במקרי חריגות אנו מופני אל הטבלה המופיעה בסעיף 15

…"(ד) מתן השירותים של קצין בטיחות במפעל יהיה בהיקף משרה ביחס למספר כלי הרכב בהתאם לקבוע בתוספת החמש עשרה, והרשות רשאית לקבוע למפעל הסדרי פיקוח פחותים מהקבוע בתוספת זו אם מתקיימים לגביו אחד או יותר מאלה ובלבד ששיעור ההפחתה כאמור בהיקף המשרה של קציני בטיחות למפעל לא יעלה על 40% מהנקוב בתוספת:

בבעלות המפעל או בהחזקתו מוסך מורשה כמפורט בתקנה 585(א) (13);

המפעל הוא בעלים או מחזיק של בית ספר לנהיגה בעל רישיון לפי סעיף 15 לפקודה.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) ובתוספת החמש עשרה, לגבי רכב השכרה ורכב החכר מסוג M1 שבבעלות מפעל שהוא משרד להסעות בעל רישיון לשירות השכרת רכב, ושנמצא בחזקת המפעל, מתן השירותים של קצין הבטיחות יהיה בהיקף משרה ביחס של קצין בטיחות אחד לכל מספר של נהגים עד 250 ; לעניין זה, "משרד להסעות" - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב)"...

תיקון סעיף 7 תקנה 585(א) - אחריות קצין בטיחות בתעבורה לנהגים וכלי הרכב של החברה תיעוד ודיווח.

מדגש חובת הפיקוח שרשיון הנהיגה מתאים לסוג הרכב של הנהג. כלל פיקוח על  כך בכל תקופת העסקתו של הנהג.  מופיעה הוראה לקיום מפגש תקופתי ותיעוד של הפגישה האישית, עם מי שעיסוקו בחברה הוא נהיגה. מופיעה כאן הובה על קיום הדרכות מקצועיות לנהגי החברה ואף דיווח לרשויות על קיומן של מההדרכות.

בסעיף זה מתייחס המחוקק גם למשמעות של טיפולים ברכב וקיומם אך ורק במוסך העומד בדרישות החוק. כמו כן מופיע בסעיף זה הוראות לגבי בדיקות תקינות תקופתיות (אחת לחודש) וקיומן של מסמכי רישוי לאוטובוסים ורכבים מורשים להסעה כולל אישורי בדיקה של קצב"ת.

רכבים בצי רכב החכר (ליסינג) ו/או השכרה מסוג זה שאינם פעילים חייבים לעבור בקרה אחת לשישה חודשים. רכבים פרטיים שאינם נעים על הכביש יכולים לעבור בקרה אחת לשלוש שנים.

קצין בטיחות בתעבורה בודק את הטכוגרפים של רכבים המחויבים להשתמש בהם ומדווח על פי הצורך ובהתאם לכך. עליו לשמור את התיעוד למשך 180 ימים.

סעיף קטן 18 בתיקון זה מחייב את קצב"ת לערוך תחקיר ותיעוד לגבי כל אירוע תאונה או תקלה בשטח המפעל למעט פגיעה באדם המחייב דיווח למשטרה וקבלת אישור לעריכת תחקיר. הקצב"ת יכין הוראות ונהלי בטיחות פנימיים לארגון.

כאן מודגשת חובת הדיווח הרבעוני לבעלי הארגון או המנכ"ל .

תיקון סעיפים 8-10 תקנה 587 - חובת בעלי המפעל וקצין הבטיחות במקרי הפרת נהלים או החוק ואי עמידה בתקנות הבטיחות.

על קצין בטיחות בתעבורה מוטלת חובת דיווח לרשויות ולבעלי המפעל על ליקויי בטיחות ותקלות ובמקרים מסוימים עליו להשבית את הרכב על פי המלצתו. עליו להחתים את בעלי המפעל כי קיבלו את הדיווח וההמלצה וזאת על מנת להסיר מעליהם את האחריות.

במידה ובעלי המפעל מסרב לתקן או להשבית את הרכב על הקצב"ת להודיע על כך בכתב לרשויות.

בתקנה 587ב מוגדשת חובת הדיווח לעובדי החברה על מינויו של קצין הבטיחות וכן מצויינת חובת הבעלים להעמיד לרשותו את האמצעים הדרושים. חל איסור נהיגה מפורש ברכבים של הארגון, על נהגים שרישיונם אינו בתוקף.

בתיקון זה מצויינים חובות דיווח של הבעלים או המנכ"ל כלפי קצין הבטיחות קבלת אישור ממנו. כאשר מצטרף עובד בתפקיד נהג. כמו כן נאסרת הפעלת רכב שדווח כי נמצא בו ליקוי עד שיתוקן במוסך העומד בדרישות התקנות. הקפדה על שעות נהיגה. וקיום תוכניות הדרכה לנהגים פעמיים בשנה.

בנוסף בתיקון 6 כאמור מספר טבלאות חדשות לצורכי בקרה על הנהגים ותקינות צי הרכב:

…"טופס א' טופס בדיקת תקינות לרכב פרטי ומסחרי עד- 9,999 ק"ג"...

…"טופס ב'1 טופס בדיקת תקינות בטיחותית לאוטובוס מס' סידורי."...

…"טופס ב'2 טופס בדיקת תקינות בטיחותית למונית"...

…"טופס ג' טופס בדיקה בטיחותית לכלי רכב מעל 10,000 ק"ג"...

…"טופס ד' טופס בדיקת תקינות לנתמך/גרור"...

טבלה לפירוט היקפי משרה - …"תוספת חמש עשרה חובת מתן שירותי בטיחות במשרה מלאה או מתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות בחלק מימי פעילות המפעל או לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף"...

כיום מומלץ גם לחברה או ארגון שמספר כלי הרכב שלו קטן מהנדרש בחוק לפנות לחברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה על מנת לשחרר את שכבת הניהול הבכירה והבעלים מההתמודדות היומיומית עם ניהול צי הרכב.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 מורן אהרון

Prosite.site 


מאמרים נוספים מאת מורן אהרון
 
הזדמנות לרכישת דירה שכמעט פוספסה
06/01/21 | משכנתא
יועץ משכנתאות פרטי, שהצליח להסדיר משכנתא גם עבור זוג צעיר, שעדיין לא התבסס... יצירת תשתית פיננסית שתאפשר לזוג הצעיר לממש את הזכאות למשכנתא לזוגות צעירים.

פיברומיאלגיה או מגפת ה-COVID-19... או...?
הרבה שאלות ומעט תשובות על פיברומיאלגיה ו-COVID-19. שאלות על סינדרום פיברומיאלגיה והאם קיימת התוויה נגדית לטיפול במחלה ביחס לטיפול ב COVID-19.מגפת ה-COVID-19 נמצאת בין "הגלים" והיא חדשה יחסית במקומותינו, אך המחקרים העוסקים בתחום המגפות. מזהים כי העמידות למגפה בהחלט מושפעת מחוזקה ועוצמת של המערכת החיסונית. כבר בהתחלה של הופעת הנגיף הגדירו המומחים אוכלוסיות עם מערכת חיסונית ירודה כבעלי סיכון שיש לשמור עליהם.

שירותי קצין בטיחות בתעבורה ותיקון מספר 6 לתקנות התעבורה
שירותי קצין בטיחות בתעבורה ותיקון מספר 6 - לפניכם תקציר שינויים בתקנות התעבורה 579, 580, 585 וו-587 שלהם השלכות ישירות על ניהול ציי על ידי קצין בטיחות בתעבורה

יוצאים לחופשה עם המשפחה? ומה עם הכלב, עם מי הוא נשאר?
13/02/20 | חיות מחמד
בתקופת החגים ובתקופת הקיץ, אנו מנצלים את החופש מהעבודה והלימודים ויוצאים לחופשה עם המשפחה. אך מה עושים עם הכלב, היכן הוא נשאר? האם דאגתם לו למקום בטוח?

רקמה על מגבת - רקמה על חלוק רחצה לעסק או למתנה
רקמה על מגבת או רקמה על חלוק רחצה היא מתנה מקסימה המתאימה למגוון אירועים.כאשר מדובר ברקמה על מגבת או רקמה על חלוק רחצה עבור עסקים סוג הרקמה יהיה זהה לרקמה עבור מתנה אישית. רוב בתי העסק רוקמים את לוגו החברה או סמל החברה לעומת רקמה לאנשים פרטיים אשר רוקמים שם ושונות.

מוניות אחדות - שירותי שליחויות מהיום להיום
העברת חבילה חשובה או מעטפה עם חומר סודי וחשוב אשר צריכים להגיע ליעד במהירות, היא משימה לחברה המספקת שירותי שליחויות. תחנת מוניות אחדות מספקת שירותי שליחויות מהיום להיום או מהיום למחר. העברה מתבצעת על ידי נהגים ותיקים, מקצועיים ואמינים אשר דוגלים בעמידה בלוחות זמנים ושמירה על דיסקרטיות מלאה.

משרד אדריכלים - למה מומלץ
25/11/18 | אדריכלות
ננסה להצביע על הסיבות, שאנו ממליצים בגינן, על יצירת קשר עם משרד אדריכלים (רצוי ותיק ומנוסה). בכל מצב שבו אתם מתכוונים להיכנס לתהליך הכולל תכנון ובנייה של בית, מבנה חדש, אגף או תוספת למבנה קיים ואף שיפוץ מלא של חלל, דירה, בית או מבנה ציבורי.

ייפוי כוח מתמשך - מימוש וכיבוד זכויות האדם
14/11/18 | ירושה
ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם למצות את זכויותיו ורצונותיו גם בעתיד בין אם הוא אינו נמצא בכשירות משפטית או שהינו באופן ארעי אינו בר שיפוט, בין אם הוא חווה התדרדרות במצבו או שהגיע למצב זה כתוצאה מטראומה.

פתרונות יצירתיים לריהוט
בחירת ריהוט לבית או למשרד, מצריכה מאיתנו חשיבה, תכנון וניצול נכון של חלל החדר, נגריית אהרון כהן ישמחו לבנות עבורכם את הרהיט הנחשק לפי המידות המתאימות ולעזור בבחירת המיקום המתאים ביותר.

הנדימן - כי לא כל אחד יודע לתקן לבד
כאשר אתם נתקעים בכביש עם בעיה מכנית רוב הסיכויים שלא תדעו איך לתקן את הבעיה ותזמינו שירותי חילוץ וגרירה, כך גם בבית ישנן תקלות קטנות העוצרות לנו את סדר היום ואין לנו את הידע והיכולת לסדר אותן לבד. נכון לא תזמינו שירותי חילוץ וגרירה אבל כן תזמינו שירותי הנדימן.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI